1. VF010c. Vispārējās valdības sektora ieņēmumi un izdevumi pa ceturkšņiem (milj. euro)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 45302 Izmaiņas veiktas: 30.06.2020.

  1. Gads/ Ceturksnis: 1999/1.ceturksnis, 1999/2.ceturksnis, 1999/3.ceturksnis, 1999/4.ceturksnis, ..., 2020/1.ceturksnis (85)
  2. Rādītāji: Tirgus izlaide, izlaide gala izlietojumam un maksājumi par citu ārpustirgus izlaidi (P1O), Starppatēriņš (P2), Pamatkapitāla patēriņš (P51C), Maksājamais darba ņēmēju atalgojums (D1), ..., Kapitāla pārvedumi no vispārējās valdības uz attiecīgajiem sektoriem, kam paredzēti nodokļi un sociālās iemaksas, bet maz ticams, ka tos iekasēs (D995) (52)


 2. VF020c. Vispārējās valdības parāds sadalījumā pa apakšsektoriem pa ceturkšņiem perioda beigās (milj. euro)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 43097 Izmaiņas veiktas: 29.06.2020.

  1. Gads/ Ceturksnis: 2000/1.ceturksnis, 2000/2.ceturksnis, 2000/3.ceturksnis, 2000/4.ceturksnis, ..., 2020/1.ceturksnis (81)
  2. Rādītāji: MĀSTRIHTAS PARĀDS PAVISAM, Valūta un noguldījumi, ..valūta, ..noguldījumi, ..., ..ilgtermiņa aizdevumi (10)
  3. Sektors: Vispārējā valdība, Centrālā valdība, Pašvaldība, Sociālās apdrošināšanas fonds, (4)


 3. VF030c. Vispārējās valdības ceturkšņu finanšu konti sadalījumā pa apakšsektoriem perioda beigās (milj. euro)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 235618 Izmaiņas veiktas: 29.06.2020.

  1. Gads/ Ceturksnis: 1999/1.ceturksnis, 1999/2.ceturksnis, 1999/3.ceturksnis, 1999/4.ceturksnis, ..., 2020/1.ceturksnis (85)
  2. Rādītāji: Monetārais zelts un speciālās aizņēmuma tiesības (SDR), Valūta un noguldījumi, Neakciju vērtspapīri, ..īstermiņa neakciju vērtspapīri, izņemot atvasinātos finanšu instrumentus, ..., Citi debitoru/ kreditoru parādi (12)
  3. Darījumi; atlikumi: Darījumi, Atlikumi, (2)
  4. Aktīvs; pasīvs: Aktīvs, Pasīvs, (2)
  5. Sektors: Vispārējā valdība (nekonsolidēts), Vispārējā valdība (konsolidēts), Centrālā valdība, Pašvaldība, Sociālās apdrošināšanas fonds (5)


 4. VF040c. Vispārējās valdības kopējais bruto parāds ceturkšņa beigās (milj. euro) sadalījumā pa finanšu instrumentu, investoru un valūtas veidiem

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 13212 Izmaiņas veiktas: 09.07.2020.

  1. Rādītāji: KOPĒJAIS BRUTO PARĀDS PAVISAM, Speciālās aizņēmuma tiesības (SDR), Valūta un noguldījumi, Parāda vērtspapīri, ..., Aizdevumi, kuru atlikušais termiņš >1 gadu (papildpostenis) (16)
  2. Gads/Ceturksnis: 2012/1.ceturksnis, 2012/2.ceturksnis, 2012/3.ceturksnis, 2012/4.ceturksnis, ..., 2020/1.ceturksnis (33)


 5. VF050c. Vispārējās valdības sektora darījumi pa ceturkšņiem (milj. euro)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 16300 Izmaiņas veiktas: 30.06.2020.

  1. Rādītāji: IEŅĒMUMI, ..Saņemamie nodokļi, ..Saņemamās neto sociālās iemaksas, ..Saņemamās dotācijas, ..., ..Ārzemju saistību neto rašanās (28)
  2. Gads/Ceturksnis: 2014/1.ceturksnis, 2014/2.ceturksnis, 2014/3.ceturksnis, 2014/4.ceturksnis, ..., 2019/2.ceturksnis (22)

Character in brackets shows the lowest regional level. (C)=county, (M)=municipality, (BU)=Basic statistical unit, (UD)=urban district, (US)=urban settlement