1. ISG010. Iedzīvotāju skaits, tā izmaiņas un dabiskās kustības galvenie rādītāji

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 20551 Izmaiņas veiktas: 28.05.2020.

  1. Gads: 1920, 1921, 1922, 1923, ..., 2020 (101)
  2. Rādītāji: Iedzīvotāju skaits gada sākumā, Noslēgto laulību skaits, Šķirto laulību skaits, Dzimušo skaits, ..., Migrācijas saldo uz 1000 iedzīvotāju (17)


 2. ISG020. Iedzīvotāju skaits un tā izmaiņas statistiskajos reģionos, republikas pilsētās, novadu pilsētās un novados

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 309741 Izmaiņas veiktas: 28.05.2020.

  1. Teritoriālā vienība: LATVIJA, Rīgas reģions, Pierīgas reģions, Vidzemes reģions, ..., Zilupe (193)
  2. Gads: 1967, 1968, 1969, 1970, ..., 2020 (54)
  3. Rādītāji: Iedzīvotāju skaits gada sākumā, Gada vidējais iedzīvotāju skaits, Dabiskais pieaugums, Migrācijas saldo, Iedzīvotāju skaita izmaiņas (5)


 3. ISG030. Iedzīvotāju skaits laukos/ pilsētās pēc dzimuma gada sākumā

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 11237 Izmaiņas veiktas: 28.05.2020.

  1. Gads: 12.02.1935., 15.01.1959., 1960, 1961, ..., 2020 (66)
  2. Dzīvesvieta: Pavisam, pilsētās, lauku teritorijā, (3)
  3. Dzimums: Pavisam, vīrieši, sievietes, (3)


 4. ISG040. Platība un iedzīvotāju blīvums statistiskajos reģionos, republikas pilsētās un novados gada sākumā, 2010.-2015.g.

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 16756 Izmaiņas veiktas: 09.03.2020.

  1. Teritoriālā vienība: LATVIJA, Rīgas reģions, Pierīgas reģions, Vidzemes reģions, ..., Zilupes novads (126)
  2. Gads: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2015 (6)
  3. Rādītāji: Platība (km²), Iedzīvotāju blīvums (cilv. uz km²), (2)


 5. ISG050. Iedzīvotāju skaits un blīvums pēc faktiskās un reģistrētās dzīvesvietas un dzimuma republikas pilsētās, novados, novadu pilsētās un pagastos gada sākumā

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 363676 Izmaiņas veiktas: 28.05.2020.

  1. Teritoriālā vienība: LATVIJA, Rīgas reģions, Rīga, Pierīgas reģions, ..., ..Zaļesjes pagasts (690)
  2. Skaits/ blīvums: Iedzīvotāju skaits, Iedzīvotāju blīvums (cilv. uz km²), (2)
  3. Gads: 2014, 2015, 2016, 2017, ..., 2020 (7)
  4. Dzimums: Pavisam, vīrieši, sievietes, (3)
  5. Rādītāji: Pēc faktiskās dzīvesvietas, Pēc reģistrētās dzīvesvietas, (2)


 6. ISG060. Privāto mājsaimniecību kopējais skaits un mājsaimniecības vidējais lielums statistiskajos reģionos, republikas pilsētās, novados, laukos un pilsētās

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 72013 Izmaiņas veiktas: 02.08.2019.

  1. Teritoriālā vienība: LATVIJA, Rīgas reģions, Pierīgas reģions, Vidzemes reģions, ..., Zilupes novads (129)
  2. Gads: 1996, 1997, 1998, 1999, ..., 2019 (24)
  3. Rādītāji: Mājsaimniecību kopējais skaits, tūkst., Mājsaimniecības vidējais lielums, personas, Iedzīvotāju skaits privātajās mājsaimniecībās, (3)

Character in brackets shows the lowest regional level. (C)=county, (M)=municipality, (BU)=Basic statistical unit, (UD)=urban district, (US)=urban settlement