1. ISG010. Iedzīvotāju skaits, tā izmaiņas un dabiskās kustības galvenie rādītāji

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 20449 Izmaiņas veiktas: 28.05.2019.

  1. Gads: 1920, 1921, 1922, 1923, ..., 2019 (100)
  2. Rādītāji: Iedzīvotāju skaits gada sākumā, Noslēgto laulību skaits, Šķirto laulību skaits, Dzimušo skaits, ..., Migrācijas saldo uz 1000 iedzīvotāju (17)


 2. ISG020. Iedzīvotāju skaits un tā izmaiņas statistiskajos reģionos, republikas pilsētās, novadu pilsētās un novados

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 241190 Izmaiņas veiktas: 28.05.2019.

  1. Teritoriālā vienība: LATVIJA, Rīgas reģions, Pierīgas reģions, Vidzemes reģions, ..., Zilupe (193)
  2. Gads: 1967, 1968, 1969, 1970, ..., 2019 (53)
  3. Rādītāji: Iedzīvotāju skaits gada sākumā, Dabiskais pieaugums, Migrācijas saldo, Iedzīvotāju skaita izmaiņas, (4)


 3. ISG030. Iedzīvotāju skaits laukos/ pilsētās pēc dzimuma gada sākumā

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 11158 Izmaiņas veiktas: 28.05.2019.

  1. Gads: 12.02.1935., 15.01.1959., 1960, 1961, ..., 2019 (65)
  2. Dzīvesvieta: Pavisam, pilsētās, lauku teritorijā, (3)
  3. Dzimums: Pavisam, vīrieši, sievietes, (3)


 4. ISG040. Platība, iedzīvotāju blīvums un iedzīvotāju skaits (gada sākumā un gada vidējais) statistiskajos reģionos, republikas pilsētās un novados

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 67847 Izmaiņas veiktas: 28.05.2019.

  1. Teritoriālā vienība: LATVIJA, Rīgas reģions, Pierīgas reģions, Vidzemes reģions, ..., Zilupes novads (126)
  2. Gads: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2019 (20)
  3. Rādītāji: Platība km2, Iedzīvotāju blīvums (cilv. uz km2) gada sākumā, Iedzīvotāju skaits gada sākumā, Gada vidējais iedzīvotāju skaits, (4)


 5. ISG050. Iedzīvotāju skaits pēc faktiskās un reģistrētās dzīvesvietas un dzimuma republikas pilsētās, novados, novadu pilsētās un pagastos gada sākumā

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 179820 Izmaiņas veiktas: 07.06.2019.

  1. Teritoriālā vienība: LATVIJA, Rīgas reģions, Rīga, Pierīgas reģions, ..., ..Zaļesjes pagasts (690)
  2. Gads: 2014, 2015, 2016, 2017, ..., 2019 (6)
  3. Dzimums: Pavisam, vīrieši, sievietes, (3)
  4. Rādītāji: Pēc faktiskās dzīvesvietas, Pēc deklarētās dzīvesvietas, (2)


 6. ISG060. Privāto mājsaimniecību kopējais skaits un mājsaimniecības vidējais lielums statistiskajos reģionos, republikas pilsētās, novados, laukos un pilsētās

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 72013 Izmaiņas veiktas: 02.08.2019.

  1. Teritoriālā vienība: LATVIJA, Rīgas reģions, Pierīgas reģions, Vidzemes reģions, ..., Zilupes novads (129)
  2. Gads: 1996, 1997, 1998, 1999, ..., 2019 (24)
  3. Rādītāji: Mājsaimniecību kopējais skaits, tūkst., Mājsaimniecības vidējais lielums, personas, Iedzīvotāju skaits privātajās mājsaimniecībās, (3)

Character in brackets shows the lowest regional level. (C)=county, (M)=municipality, (BU)=Basic statistical unit, (UD)=urban district, (US)=urban settlement