1. RIG010. Pastāvīgo iedzīvotāju skaits pēc dzimuma un vecuma statistiskajos reģionos, republikas pilsētās, novados, novadu pilsētās, pagastos, ciemos un apkaimēs (atbilstoši robežām 2020. gada sākumā)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 3433859 Izmaiņas veiktas: 24.08.2020.

  1. Visas teritorijas: LATVIJA, Rīgas reģions, Pierīgas reģions, Vidzemes reģions, ..., Nezināms pagasts (2218)
  2. Gads: 2000, 2011, 2016, 2017, ..., 2020 (7)
  3. Dzimums: Pavisam, vīrieši, sievietes, (3)
  4. Vecuma grupa: Pavisam, 0-6, 7-14, 15-24, ..., >65 (9)
  5. Rādītājs: Skaits, %, (2)


 2. RIG020. Pastāvīgo iedzīvotāju vidējais vecums statistiskajos reģionos, republikas pilsētās, novados, novadu pilsētās, pagastos un apkaimēs (atbilstoši robežām 2020. gada sākumā)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 74723 Izmaiņas veiktas: 24.08.2020.

  1. Visas teritorijas: LATVIJA, Rīgas reģions, Pierīgas reģions, Vidzemes reģions, ..., ..Zilupe (775)
  2. Gads: 2000, 2011, 2016, 2017, ..., 2020 (7)


 3. RIG030. Pastāvīgo iedzīvotāju skaits pēc valstiskās piederības statistiskajos reģionos, republikas pilsētās, novados, novadu pilsētās, pagastos un apkaimēs (atbilstoši robežām 2020. gada sākumā)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 194352 Izmaiņas veiktas: 24.08.2020.

  1. Visas teritorijas: LATVIJA, Rīgas reģions, Pierīgas reģions, Vidzemes reģions, ..., Nezināms pagasts (774)
  2. Gads: 2000, 2011, 2016, 2017, ..., 2020 (7)
  3. Valstiskā piederība: Latvijas pilsoņi, Latvijas nepilsoņi, Krievijas pilsoņi, Cita valstiskā piederība, (4)
  4. Rādītājs: Skaits, %, (2)


 4. RIG040. Pastāvīgo iedzīvotāju skaits pēc tautības statistiskajos reģionos, republikas pilsētās, novados, novadu pilsētās, pagastos un apkaimēs (atbilstoši robežām 2020. gada sākumā)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 277688 Izmaiņas veiktas: 24.08.2020.

  1. Visas teritorijas: LATVIJA, Rīgas reģions, Pierīgas reģions, Vidzemes reģions, ..., Nezināms pagasts (774)
  2. Tautība: Latvieši, Krievi, Baltkrievi, Ukraiņi, ..., Cita tautība (7)
  3. Rādītājs: Skaits, %, (2)
  4. Gads: 2000, 2011, 2016, 2017, ..., 2020 (7)


 5. RIG050. Pastāvīgo iedzīvotāju skaita izmaiņu iemesli statistiskajos reģionos, republikas pilsētās, novados, novadu pilsētās, pagastos un apkaimēs (atbilstoši robežām 2020. gada sākumā) salīdzinot stāvokli divos datumos

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 782703 Izmaiņas veiktas: 24.08.2020.

  1. Visas teritorijas: LATVIJA, Rīgas reģions, Pierīgas reģions, Vidzemes reģions, ..., Nezināms pagasts (772)
  2. Datumi: 31.03.2000. --> 01.01.2020.*, 01.03.2011. --> 01.01.2020.*, 01.01.2016. --> 01.01.2020.*, 01.01.2017. --> 01.01.2020.*, ..., 31.03.2000. --> 01.01.2011.* (21)
  3. Skaits, %: Skaits, %, (2)
  4. Rādītāji: Dzīvo tajā pašā teritorijā, Pārcēlies uz citu teritoriju Latvijā, Pārcēlies no citas teritorijas Latvijā, Pārcēlies uz ārzemēm, ..., Miris (7)

Character in brackets shows the lowest regional level. (C)=county, (M)=municipality, (BU)=Basic statistical unit, (UD)=urban district, (US)=urban settlement