1. LAG010. Lauksaimniecībā izmantojamās zemes izmantošana (tūkst. hektāru)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 7994 Izmaiņas veiktas: 31.03.2020.

  1. Zemes lietošanas mērķis: Izmantotā lauksaimniecībā izmantojamā zeme, ..aramzeme, …graudaugi, …pākšaugi, ..., ..pļavas un ganības (15)
  2. Gads: 1990, 1991, 1992, 1993, ..., 2019 (30)


 2. LAG020. Lauksaimniecības kultūru sējumu platība, kopraža un vidējā ražība

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 27169 Izmaiņas veiktas: 18.02.2021.

  1. Kultūras: Sējumu kopplatība, Graudaugi, ..ziemāji, ...ziemas kvieši, ..., Nektāraugi (62)
  2. Gads: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2020 (21)
  3. Rādītājs: Sējumu platība, tūkst. ha, Kopraža, tūkst. tonnu, Vidējā ražība, cnt no 1 ha, (3)


 3. LAG030. Lauksaimniecības kultūru sējumu platība, kopraža un vidējā ražība statistiskajos reģionos

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 17094 Izmaiņas veiktas: 31.03.2020.

  1. Teritoriālā vienība: LATVIJA, Rīgas reģions, Pierīgas reģions, Vidzemes reģions, ..., Latgales reģions (7)
  2. Gads: 1990, 1991, 1992, 1993, ..., 2019 (27)
  3. Platība, kopraža, ražība: Sējumu platība, ha, Kopraža, t, Ražība, cnt no ha, (3)
  4. Kultūra: Graudaugi, Kartupeļi, Dārzeņi (atklātā lauka), (3)


 4. LAG031. Lauksaimniecības kultūru vidējā ražība statistiskajos reģionos un novados (eksperimentālā statistika)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 49259 Izmaiņas veiktas: 31.03.2020.

  1. Teritoriālā vienība: LATVIJA, Pierīgas reģions, Vidzemes reģions, Kurzemes reģions, ..., Zilupes novads (116)
  2. Gads: 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 (5)
  3. Kultūra: Graudaugi, Pākšaugi, Rapsis, (3)
  4. Rādītājs: Vidējā ražība, cnt no 1 ha, Relatīvā robežkļūda, %, (2)


 5. LAG040. Lauksaimniecības kultūru novāktās platības (tūkst. hektāru)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 5715 Izmaiņas veiktas: 31.03.2020.

  1. Kultūras: Graudaugi, ..Ziemāji, …ziemas kvieši, ...rudzi, ..., Dārzeņi (22)
  2. Gads: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2019 (20)


 6. LAG050. Augkopības produktu ražošana uz vienu iedzīvotāju (kg)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 4257 Izmaiņas veiktas: 31.03.2020.

  1. Gads: 1990, 1991, 1992, 1993, ..., 2019 (30)
  2. Kultūras: Graudi, Cukurbietes, Kartupeļi, Dārzeņi, Augļi un ogas (5)


 7. LAG060. Augkopības produktu iepirkums (tūkst. tonnu)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 6799 Izmaiņas veiktas: 31.03.2020.

  1. Gads: 1980, 1985, 1990, 1991, ..., 2019 (32)
  2. Rādītāji: Graudi, ..kvieši, ….pārtikas kvieši, ..rudzi, ..., Rapsis (16)


 8. LAG070. Augļu koku un ogulāju stādījumi (ieskaitot zemenes)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 7526 Izmaiņas veiktas: 31.03.2020.

  1. Rādītājs: Augļu koku un ogulāju stādījumu platība, ha, Augļu un ogu kopraža, t, Augļu un ogu vidējā ražība, cnt no 1 ha, (3)
  2. Augļu koki, ogulāji: Pavisam, ..ābeles, ..bumbieres, ..smiltsērkšķi, ..., ..krūmmellenes (13)
  3. Gads: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2019 (20)


 9. LAG071. Ābeļu stādījumu platības komercdārzos

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 4557 Izmaiņas veiktas: 29.03.2019.

  1. Šķirnes: Ābeles, pavisam, ..Auksis, ..Antonovka, ..Antej, ..., ..pārējās (14)
  2. Gads: 2012, 2017, (2)
  3. Rādītāji: Ābeļu stādījumu platība, ha, Ābeļu skaits, tūkst. gab., Ābeļu stādījumu blīvums, koku skaits uz 1 ha, (3)


 10. LAG080. Puķu, ogulāju, augļu un dekoratīvo koku un krūmu stādu pārdošana, tūkst. gab.

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 6360 Izmaiņas veiktas: 31.03.2020.

  1. Rādītāji: Pārdotas puķes, pavisam, ..grieztie ziedi, ..podu puķes, Pārdoti puķu dēsti, pavisam, ..., ….lapu koku un krūmu stādi podos (konteineros) (25)
  2. Gads: 2007, 2008, 2009, 2010, ..., 2019 (13)


 11. LAG090. Puķu, ogulāju, augļu un dekoratīvo koku un krūmu stādu audzēšanas platības, ha

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 5416 Izmaiņas veiktas: 31.03.2020.

  1. Rādītāji: Puķu platības atklātā laukā pavisam, ..griešanai paredzētie ziedi atklātā laukā, ..ziemciešu stādi atklātā laukā, Puķu stādi apsildāmās siltumnīcās, ..., Dekoratīvo koku un krūmu stādu platības neapsildāmās siltumnīcas un ar plēvi apklātās platības (15)
  2. Gads: 2007, 2008, 2009, 2010, ..., 2019 (13)


 12. LAG100. Siltumnīcu platības un produkcija

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 4221 Izmaiņas veiktas: 31.03.2020.

  1. Rādītāji: Apsildāmo siltumnīcu izmantojamā platība, ha, Neapsildāmo siltumnīcu izmantojamā platība, ha, Ražoti dārzeņi visu veidu siltumnīcās, tonnas, …tomāti, tonnas, ..., Zemenes, tonnas (8)
  2. Gads: 1995, 1999, 2000, 2001, ..., 2019 (22)


 13. LAG110. Saimniecību grupējums pēc graudaugu sējumu platības

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 21474 Izmaiņas veiktas: 31.03.2020.

  1. Graudaugu sējumu platība, ha: PAVISAM, <1.0, 1.1-5.0, 5.1-10.0, ..., >300.1 (12)
  2. Gads: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2019 (20)
  3. Saimniecības, Platība, Ražība: Saimniecības ar graudaugu sējumiem, skaits, Saimniecības ar graudaugu sējumiem, %, Sējumu platība, hektāri, Sējumu platība, %, Vidējā ražība no 1 ha, cnt (5)


 14. LAG120. Saimniecību grupējums pēc graudaugu ražības

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 12125 Izmaiņas veiktas: 31.03.2020.

  1. Graudaugu ražība (klētssvarā), cnt no 1 ha: PAVISAM, <5.0, 5.1-10.0, 10.1-15.0, ..., >50.0 (9)
  2. Gads: 1997, 1998, 1999, 2000, ..., 2019 (23)
  3. Saimniecības, Platība: Saimniecības ar graudaugu sējumiem, skaits, Saimniecības ar graudaugu sējumiem, %, Sējumu platība, hektāri, Sējumu platība, %, (4)


 15. LAG130. Saimniecību grupējums pēc kartupeļu stādījumu platības

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 10726 Izmaiņas veiktas: 31.03.2020.

  1. Kartupeļu stādījumu platība, ha: PAVISAM, līdz 1.0, 1.1-5.0, 5.1-10.0, ..., 75.1 un vairāk (11)
  2. Gads: 2001, 2002, 2003, 2004, ..., 2019 (19)
  3. Saimniecības, Platība, Ražība: Saimniecības ar kartupeļu stādījumiem, skaits, Saimniecības ar kartupeļu stādījumiem, %, Stādījumu platība, hektāri, Stādījumu platība, %, Vidējā ražība no 1 ha, cnt (5)


 16. LAG140. Saimniecību grupējums pēc kartupeļu ražības

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 9400 Izmaiņas veiktas: 31.03.2020.

  1. Kartupeļu ražība (klētssvarā), cnt no ha: PAVISAM, < 30, 31-50, 51-75, ..., > 300 (9)
  2. Gads: 1997, 1998, 1999, 2000, ..., 2019 (23)
  3. Saimniecības, Platība: Saimniecības ar kartupeļu stādījumiem, skaits, Saimniecības ar kartupeļu stādījumiem, %, Stādījumu platība, hektāri, Stādījumu platība, %, (4)


 17. LAG150. Saimniecību grupējums pēc rapša sējumu platības

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 6846 Izmaiņas veiktas: 31.03.2020.

  1. Graudaugu sējumu platība, ha: PAVISAM, <20, 21-50, 51-100, ..., >301 (8)
  2. Gads: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2019 (10)
  3. Saimniecības, Platība, Ražība: Saimniecības ar rapša sējumiem, skaits, Saimniecības ar rapša sējumiem, %, Sējumu platība, hektāri, Sējumu platība, %, Vidējā ražība no 1 ha, cnt (5)

Character in brackets shows the lowest regional level. (C)=county, (M)=municipality, (BU)=Basic statistical unit, (UD)=urban district, (US)=urban settlement