1. LLG080. Galveno lopkopības produktu ražošana

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 8277 Izmaiņas veiktas: 31.03.2020.

  1. Gads: 1938, 1940, 1980, 1985, ..., 2019 (34)
  2. Rādītāji: Gaļa, tūkst. t, liellopu un teļu gaļa, tūkst. t, cūkgaļa, tūkst. t, aitu un kazu gaļa, tūkst. t, ..., Medus, t (13)


 2. LLG090. Lopkopības produktu ražošana uz vienu iedzīvotāju

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 4581 Izmaiņas veiktas: 31.03.2020.

  1. Gads: 1938, 1940, 1980, 1985, ..., 2019 (34)
  2. Rādītāji: Gaļa, kg, ..cūkgaļa, kg, Piens, kg, Olas, gab., (4)


 3. LLG100. Lopkopības produktu ražošana reģionos

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 7330 Izmaiņas veiktas: 31.03.2020.

  1. Teritoriālā vienība: LATVIJA, Rīgas reģions, Pierīgas reģions, Vidzemes reģions, ..., Latgales reģions (7)
  2. Gads: 1990, 1991, 1992, 1993, ..., 2019 (28)
  3. Lopkopības produkti: Gaļa (kautsvarā) - pavisam, t, Piens - pavisam, t, Olas - pavisam, milj. gab., (3)


 4. LLG110. Iegūtā gaļa kautuvēs (kautsvarā, tūkst. tonnu)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 3834 Izmaiņas veiktas: 31.03.2020.

  1. Gads: 1995, 1996, 1997, 1998, ..., 2019 (25)
  2. Veids: GAĻA - PAVISAM, liellopu un teļu gaļa, cūkgaļa, aitu un kazu gaļa, ..., pārējā gaļa (6)


 5. LLG111. Piena iepirkums un iepirktā piena kvalitāte

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 4273 Izmaiņas veiktas: 31.03.2020.

  1. Gads: 1980, 1985, 1990, 1991, ..., 2019 (32)
  2. Rādītāji: Piens, tūkst. t, Vidējais tauku saturs pienā, %, Vidējais olbaltuma saturs pienā, %, (3)


 6. LLG112. Piena produktu ražošana

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 9039 Izmaiņas veiktas: 30.09.2020.

  1. Produktu veids: Pārtikas piens, Paniņas, Krējums, Paskābināts piens, ..., ..svaigs siers (8)
  2. Rādītāji: Pavisam saražots (tūkst. t), Piena tauku saturs (t), Piena olbaltumvielu saturs (t), Ražošanai izlietotais pilnpiens (tūkst. t), ..., Ražošanas procesā atgūtais vājpiens (tūkst. t) (6)
  3. Gads: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2019 (15)


 7. LLG120. Lauksaimniecības dzīvnieku produktivitāte

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 5911 Izmaiņas veiktas: 31.03.2020.

  1. Gads: 1940, 1950, 1953, 1955, ..., 2019 (68)
  2. Rādītāji: Vidējais piena izslaukums no vienas govs, kg, Vidējā olu ieguve no vienas dējējvistas, skaits, Vidējais vilnas nocirpums no vienas aitas, kg, (3)


 8. LLG190. Lopkopības intensitāte

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 4626 Izmaiņas veiktas: 31.03.2020.

  1. Gads: 1995, 2000, 2001, 2002, ..., 2019 (21)
  2. Rādītāji: Liellopi uz 100 ha izmantotās lauksaimniecībā izmantojamās zemes, tai skaitā govis uz 100 ha izmantotās lauksaimniecībā izmantojamās zemes, Cūkas uz 100 ha aramzemes, Mājputni uz 100 ha graudaugu sējumu, ..., Olas uz 100 ha graudaugu sējumu, tūkst.gab. (7)


 9. LLG220. Lauksaimniecības dzīvnieku skaits gada beigās (tūkstošos)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 25765 Izmaiņas veiktas:

  1. Lauksaimniecības dzīvnieki: Liellopi, ..teļi līdz 1 gadam, ...teļi līdz 1 gadam kaušanai, ...teļi līdz 1 gadam vaislai, kopā, ..., Truši (41)
  2. Gads: 1915, 1938, 1940, 1945, ..., 2019 (78)


 10. LLG221. Lauksaimniecības dzīvnieku skaits statistiskajos reģionos gada beigās

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 10293 Izmaiņas veiktas: 31.03.2020.

  1. Teritoriālā vienība: Latvija, Pierīgas reģions, Vidzemes reģions, Kurzemes reģions, ..., Latgales reģions (6)
  2. Gads: 1990, 1991, 1992, 1993, ..., 2019 (30)
  3. Lauksaimniecības dzīvnieki: Liellopi, ..slaucamās govis, Cūkas, Aitas, Mājputni (tūkst.) (5)


 11. LLG240. Visu veidu saimniecību grupējums pēc liellopu un slaucamo govju skaita gada beigās

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 18321 Izmaiņas veiktas: 31.03.2020.

  1. Lauksaimniecības dzīvnieki: Liellopi, Slaucamās govis, (2)
  2. Lauksaimniecības dzīvnieku skaits saimniecībā: PAVISAM, 1, 2, 3-5, ..., >= 500 (14)
  3. Gads: 1996, 1997, 1998, 1999, ..., 2019 (24)
  4. Rādītāji: Saimniecību skaits ar attiecīgajiem lauksaimniecības dzīvniekiem, Lauksaimniecības dzīvnieki, (2)
  5. Skaits, Procenti: Skaits, Procenti, (2)


 12. LLG250. Visu veidu saimniecību grupējums pēc cūku un sivēnmāšu skaita gada beigās

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 19498 Izmaiņas veiktas: 31.03.2020.

  1. Lauksaimniecības dzīvnieki: Cūkas, Sivēnmātes, (2)
  2. Lauksaimniecības dzīvnieku skaits saimniecībā: PAVISAM, 1, 2, 3-4, ..., >=5000 (16)
  3. Gads: 1996, 1997, 1998, 1999, ..., 2019 (24)
  4. Rādītāji: Saimniecību skaits ar attiecīgajiem lauksaimniecības dzīvniekiem, Lauksaimniecības dzīvnieki, (2)
  5. Skaits, Procenti: Skaits, Procenti, (2)


 13. LLG260. Visu veidu saimniecību grupējums pēc aitu un kazu skaita gada beigās

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 9649 Izmaiņas veiktas: 31.03.2020.

  1. Lauksaimniecības dzīvnieki: Aitas, Kazas, (2)
  2. Lauksaimniecības dzīvnieku skaits saimniecībā: PAVISAM, 1-2, 3-9, 10-19, ..., >=100 (7)
  3. Gads: 2003, 2004, 2005, 2006, ..., 2019 (17)
  4. Rādītāji: Saimniecību skaits ar attiecīgajiem lauksaimniecības dzīvniekiem, Lauksaimniecības dzīvnieki, (2)
  5. Skaits, Procenti: Skaits, Procenti, (2)

Character in brackets shows the lowest regional level. (C)=county, (M)=municipality, (BU)=Basic statistical unit, (UD)=urban district, (US)=urban settlement