1. MGG010. Mēslojuma iestrāde un augsnes kaļķošana

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 6563 Izmaiņas veiktas: 31.03.2020.

  1. Rādītāji: Minerālmēsli (pārrēķinot 100% augu barības vielās): pavisam, tūkst. t, Minerālmēsli (pārrēķinot 100% augu barības vielās): uz 1 ha sējumu kopplatības, kg, Organiskie mēsli: pavisam, tūkst. t, Organiskie mēsli: uz 1 ha sējumu kopplatības, t, ..., Kaļķi: uz 1 ha kaļķotās platības, t (6)
  2. Gads: 1995, 1996, 1997, 1998, ..., 2019 (25)


 2. MGG020. Minerālmēslojuma iestrāde lauksaimniecības kultūrām (pārrēķinot 100% augu barības vielās)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 7233 Izmaiņas veiktas: 31.03.2020.

  1. Rādītājs: Minerālmēsli, tūkst.t, Minerālmēslojums uz 1 ha sējumu kopplatības, kg, (2)
  2. Minerālmēsli: Pavisam, Slāpeklis (N), Fosfors (P2O5), Kālijs (K2O), (4)
  3. Gads: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2019 (15)
  4. Lauksaimniecības kultūras: Lauksaimniecības kultūras, pavisam, ..Graudaugi, ..Kartupeļi, ..Tehniskās kultūras, ..., ..Lopbarības-zaļbarības kultūras (6)


 3. MGG030. Vienam lauksaimniecības kultūru sējumu hektāram izmantotie pesticīdi (darbīgās vielās, kg)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 6497 Izmaiņas veiktas: 09.10.2020.

  1. Lauksaimniecības kultūras: Ziemas kvieši, Rudzi, Ziemas mieži, Ziemas tritikāle, ..., Kukurūza (25)
  2. Gads: 2012, 2014, 2017, 2019, (4)
  3. Rādītāji: Fungicīdi un baktericīdi, Herbicīdi, Insekticīdi, Augu augšanas regulatori, (4)

Character in brackets shows the lowest regional level. (C)=county, (M)=municipality, (BU)=Basic statistical unit, (UD)=urban district, (US)=urban settlement