1. MEG010. Mežizstrādes apjomi sadalījumā pa īpašuma formām (tūkst. m³)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 4565 Izmaiņas veiktas: 26.05.2020.

  1. Īpašuma forma: CIRŠU KRĀJA - PAVISAM, Valsts mežos, Pārējos mežos, (3)
  2. Gads: 1991, 1992, 1993, 1994, ..., 2019 (29)


 2. MEG020. Izcirstās platības un krājas

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 30644 Izmaiņas veiktas: 26.05.2020.

  1. Cirte (veidi): PAVISAM, Galvenā cirte, ..kailcirte (un kailcirte ar sēklas koku atstāšanu), ....sanitārā kailcirte, ..., Nelikumīgā izlases cirte (23)
  2. Īpašuma forma: Pavisam, ..valsts meži, ..pārējie meži, (3)
  3. Gads: 1991, 1992, 1993, 1994, ..., 2019 (29)
  4. Platība, Krāja: Platība, ha, Ciršu krāja, tūkst. m³, (2)


 3. MEG030. Izcirstās platības un krājas pa valdošajām koku sugām visos mežos

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 13659 Izmaiņas veiktas: 26.05.2020.

  1. Cirte: PAVISAM, Galvenā cirte, Kopšanas cirte (kopšanas un jaunaudžu kopšanas cirte), Sanitārā vienlaidus cirte, ..., Nelikumīgā izlases cirte (15)
  2. Koku sugas: Pavisam, Skuju un cietie lapu koki - pavisam, ..priede, ..egle, ..., Baltalksnis (11)
  3. Gads: 2014, 2015, 2016, 2017, ..., 2019 (6)
  4. Platība, Krāja: Platība, ha, Ciršu krāja, tūkst. m³, (2)


 4. MEG040. Mežizstrādes vidējās izmaksas (EUR/m³ (bez PVN))

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 4208 Izmaiņas veiktas: 01.07.2020.

  1. Rādītāji: Koksnes sagatavošana galvenajā cirtē, Kokmateriālu pievešana (no cirsmas līdz ceļam) galvenajā cirtē, Kokmateriālu transportēšana (no ceļa līdz iepirkšanas punktam) galvenajā cirtē, Koksnes sagatavošana starpcirtē, ..., Kokmateriālu transportēšana (no ceļa līdz iepirkšanas punktam) starpcirtē (6)
  2. Gads: 2007, 2008, 2009, 2010, ..., 2019 (13)


 5. MEG050. Apaļkoku vidējās iepirkuma cenas (EUR/m³ (bez PVN))

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 14748 Izmaiņas veiktas: 30.03.2020.

  1. Rādītāji: Priedes zāģbaļķi ar diametru līdz 14 cm, Priedes zāģbaļķi ar diametru 14-18 cm, Priedes zāģbaļķi ar diametru 18-26 cm, Priedes zāģbaļķi ar diametru virs 26 cm, ..., Taras kluči (lapu koku) (20)
  2. Gads/Pusgads: 2006/2.pusgads, 2007/1.pusgads, 2007/2.pusgads, 2008/1.pusgads, ..., 2019/2.pusgads (27)


 6. MEG060. Meža atjaunošana (ha)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 15134 Izmaiņas veiktas: 26.05.2020.

  1. Īpašuma forma: PAVISAM, Valsts mežos, Pārējos mežos, (3)
  2. Rādītāji: Mežu atjaunošana, ..mežu sēšana un stādīšana, Jaunaudžu ieskaitīšana ar mežu apaugušajās platībās, ..meža kultūras, (4)
  3. Gads: 1991, 1992, 1993, 1994, ..., 2019 (29)
  4. Reģions: Latvija, Rīgas un Pierīgas reģioni, Vidzemes reģions, Kurzemes reģions, ..., Latgales reģions (6)


 7. MEG070. Meža atjaunošanas un kopšanas izmaksas (EUR/ha (bez PVN))

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 5607 Izmaiņas veiktas: 01.07.2020.

  1. Rādītāji: Augsnes sagatavošanas vidējās izmaksas, Stādu vidējās izmaksas, Stādīšanas vidējās izmaksas, Meža agrotehniskās kopšanas vidējās izmaksas, Meža jaunaudžu sastāva kopšanas vidējās izmaksas (5)
  2. Mežu zemes kvalitātes grupa: mežu zemes 1.kvalitātes grupa, mežu zemes 2.kvalitātes grupa, mežu zemes 3.kvalitātes grupa, mežu zemes 4.kvalitātes grupa, (4)
  3. Gads: 2007, 2008, 2009, 2010, ..., 2019 (13)


 8. MEG080. Ieaudzētas meža platības (ha)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 5068 Izmaiņas veiktas: 26.05.2020.

  1. Meža īpašuma forma: PAVISAM, ..valsts mežā, ..pārējā mežā, (3)
  2. Ieaudzētā (valdošā) koku suga: Pavisam, ..egle, ..priede, ..bērzs, (4)
  3. Gads: 2013, 2014, 2015, 2016, ..., 2019 (7)
  4. Reģioni: Latvija, Rīgas un Pierīgas reģioni, Vidzemes reģions, Kurzemes reģions, ..., Latgales reģions (6)

Character in brackets shows the lowest regional level. (C)=county, (M)=municipality, (BU)=Basic statistical unit, (UD)=urban district, (US)=urban settlement