MSG010. Latvijas meža zeme un koksnes krāja
Atzīmējiet nepieciešamās vērtības un izvēlieties "Tabula - 1.izkārtojums" vai faila formātu kādā tabulu saglabāt un spiediet "Turpināt". Padomi, kā atzīmēt

Atzīmētajiem mainīgajiem Izvēlieties vismaz vienu vērtību jums jāizvēlas vismaz viena vērtība. Ja rādītāju izvēles lauks nav atzīmēts ar zvaigznīti, tad neatlasot nevienu vērtību, tiks parādīta visu vērtību summa.

Rādītāji Izvēlieties vismaz vienu vērtību

Kopā 11 Atlasītie rādītāji

Meklēt

Īpašuma forma

Kopā 2 Atlasītie rādītāji

Meklēt

Gads Izvēlieties vismaz vienu vērtību

Kopā 27 Atlasītie rādītāji

Meklēt


Atlasīto datu šūnu skaits ir:(maksimālais pieļaujamais ciparu skaits ir 1 000 000)

Attēlojums uz ekrāna ir ierobežots: 200 000 rindas un 50 000 kolonnas


Atlasīto šūnu skaits pārsniedz maksimālo pieļaujamo - 1 000 000
Informācija

Informācija

Pēdējo reizi atjaunināts
30.07.2020.
Datus sagatavoja:
Vides un enerģētikas statistikas daļa
Mērvienība:
.
Avots
Centrālā statistikas pārvalde
Matrica
MSG010
Zemsvītras piezīmes

Zemsvītras piezīmes

Līdz 2008.gadam (ieskaitot) Valsts meža dienesta dati. Sākot ar 2009. gadu, Zemkopības ministrijas Meža statistiskās inventarizācijas dati (MSI) par piecu gadu periodu no 2009. gada 1.aprīļa līdz 2014. gada 1.aprīlim.
Metadati
Datubāzēs lietotie nosacītie apzīmējumi
Gads
2009
Meža resursu monitoringa 1. cikla dati
2014
Meža resursu monitoringa 2. cikla dati
2019
Meža resursu monitoringa 3. cikla dati