MSG020. Koku sugu sadalījums Latvijas mežaudzēs
Atzīmējiet nepieciešamās vērtības un izvēlieties "Tabula - 1.izkārtojums" vai faila formātu kādā tabulu saglabāt un spiediet "Turpināt". Padomi, kā atzīmēt

Atzīmētajiem mainīgajiem Izvēlieties vismaz vienu vērtību jums jāizvēlas vismaz viena vērtība. Ja rādītāju izvēles lauks nav atzīmēts ar zvaigznīti, tad neatlasot nevienu vērtību, tiks parādīta visu vērtību summa.

Koku sugas Izvēlieties vismaz vienu vērtību

Kopā 10 Atlasītie rādītāji

Meklēt

Gads Izvēlieties vismaz vienu vērtību

Kopā 17 Atlasītie rādītāji

Meklēt

Rādītāji Izvēlieties vismaz vienu vērtību

Kopā 4 Atlasītie rādītāji

Meklēt


Atlasīto datu šūnu skaits ir:(maksimālais pieļaujamais ciparu skaits ir 1 000 000)

Attēlojums uz ekrāna ir ierobežots: 200 000 rindas un 50 000 kolonnas


Atlasīto šūnu skaits pārsniedz maksimālo pieļaujamo - 1 000 000
Informācija

Informācija

Pēdējo reizi atjaunināts
30.07.2020.
Datus sagatavoja:
Vides un enerģētikas statistikas daļa
Mērvienība:
.
Avots
Centrālā statistikas pārvalde
Matrica
MSG020
Zemsvītras piezīmes

Zemsvītras piezīmes

Līdz 2008.gadam Valsts meža dienesta dati.
Sākot ar 2009.gadu Meža resursu monitoringa 1.cikla dati.
Sākot ar 2014.gadu Meža resursu monitoringa 2.cikla dati
Sākot ar 2019.gadu Meža resursu monitoringa 3.cikla dati
Metadati
Datubāzēs lietotie nosacītie apzīmējumi
Koku sugas
Priede
Dati laboti 11.02.2020.
Egle
Dati laboti 11.02.2020.
Cita koku suga
Iekļautas pārējās iepriekš neminētās koku sugas, gan pārējie skuju koki, gan pārējie lapu koki
Gads
2009
Meža resursu monitoringa 1. un 2.cikla dati precizēti pēc 3.cikla.
2014
Meža resursu monitoringa 1. un 2.cikla dati precizēti pēc 3.cikla.