MSG060. Dabas aizsardzības meža platības (tūkst.ha)
Atzīmējiet nepieciešamās vērtības un izvēlieties "Tabula - 1.izkārtojums" vai faila formātu kādā tabulu saglabāt un spiediet "Turpināt". Padomi, kā atzīmēt

Atzīmētajiem mainīgajiem Izvēlieties vismaz vienu vērtību jums jāizvēlas vismaz viena vērtība. Ja rādītāju izvēles lauks nav atzīmēts ar zvaigznīti, tad neatlasot nevienu vērtību, tiks parādīta visu vērtību summa.

Rādītāji Izvēlieties vismaz vienu vērtību

Kopā 10 Atlasītie rādītāji

Meklēt

Meža īpašuma forma Izvēlieties vismaz vienu vērtību

Kopā 3 Atlasītie rādītāji

Meklēt

Gads Izvēlieties vismaz vienu vērtību

Kopā 16 Atlasītie rādītāji

Meklēt


Atlasīto datu šūnu skaits ir:(maksimālais pieļaujamais ciparu skaits ir 1 000 000)

Attēlojums uz ekrāna ir ierobežots: 200 000 rindas un 50 000 kolonnas


Atlasīto šūnu skaits pārsniedz maksimālo pieļaujamo - 1 000 000
Informācija

Informācija

Pēdējo reizi atjaunināts
30.07.2020.
Datus sagatavoja:
Vides un enerģētikas statistikas daļa
Mērvienība:
tūkst.ha
Avots
Centrālā statistikas pārvalde
Matrica
MSG060
Zemsvītras piezīmes

Zemsvītras piezīmes

Valsts meža dienesta dati.
Metadati
Datubāzēs lietotie nosacītie apzīmējumi
Rādītāji
Vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjoslu mežs
Baltijas jūras un Rīgas jūras līča krasta kāpu aizsargjoslu mežs, Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ierobežotas saimnieciskas darbības joslu mežs, aizsargjoslu mežs ap pilsētām.