MSG090. Meža ugunsgrēku cēloņi
Atzīmējiet nepieciešamās vērtības un izvēlieties "Tabula - 1.izkārtojums" vai faila formātu kādā tabulu saglabāt un spiediet "Turpināt". Padomi, kā atzīmēt

Atzīmētajiem mainīgajiem Izvēlieties vismaz vienu vērtību jums jāizvēlas vismaz viena vērtība. Ja rādītāju izvēles lauks nav atzīmēts ar zvaigznīti, tad neatlasot nevienu vērtību, tiks parādīta visu vērtību summa.

Rādītāji Izvēlieties vismaz vienu vērtību

Kopā 2 Atlasītie rādītāji

Meklēt

Ugunsgrēku cēloņi Izvēlieties vismaz vienu vērtību

Kopā 6 Atlasītie rādītāji

Meklēt

Meža īpašuma forma Izvēlieties vismaz vienu vērtību

Kopā 3 Atlasītie rādītāji

Meklēt

Gads Izvēlieties vismaz vienu vērtību

Kopā 7 Atlasītie rādītāji

Meklēt

Reģioni Izvēlieties vismaz vienu vērtību

Kopā 7 Atlasītie rādītāji

Meklēt


Atlasīto datu šūnu skaits ir:(maksimālais pieļaujamais ciparu skaits ir 1 000 000)

Attēlojums uz ekrāna ir ierobežots: 200 000 rindas un 50 000 kolonnas


Atlasīto šūnu skaits pārsniedz maksimālo pieļaujamo - 1 000 000
Informācija

Informācija

Pēdējo reizi atjaunināts
30.07.2020.
Datus sagatavoja:
Vides un enerģētikas statistikas daļa
Mērvienība:
.
Avots
Centrālā statistikas pārvalde
Matrica
MSG100
Zemsvītras piezīmes

Zemsvītras piezīmes

Valsts meža dienesta dati.
Sākot no 2013.gada pieejama informācija pa reģioniem.
Metadati
Datubāzēs lietotie nosacītie apzīmējumi
Rādītāji: Ugunsgrēku skaits , Ugunsgrēku cēloņi: Pavisam , Meža īpašuma forma: Pavisam , Gads: 2014
Ugunsgrēki meža zemēs, t.sk. purvos, niedrājos, poligonos, kāpu joslā u.t.t
Rādītāji: Ugunsgrēku skaits , Ugunsgrēku cēloņi: Pavisam , Meža īpašuma forma: Pavisam , Gads: 2015
Ugunsgrēki meža zemēs, t.sk. purvos, niedrājos, poligonos, kāpu joslā u.t.t
Rādītāji: Ugunsgrēku skaits , Ugunsgrēku cēloņi: Pavisam , Meža īpašuma forma: Pavisam , Gads: 2016
Ugunsgrēki meža zemēs, t.sk. purvos, niedrājos, poligonos, kāpu joslā u.t.t
Rādītāji: Ugunsgrēku skaits , Ugunsgrēku cēloņi: Pavisam , Meža īpašuma forma: Pavisam , Gads: 2017
Ugunsgrēki meža zemēs, t.sk. purvos, niedrājos, poligonos, kāpu joslā u.t.t
Rādītāji: Ugunsgrēku skaits , Ugunsgrēku cēloņi: Pavisam , Meža īpašuma forma: ..valsts meži , Gads: 2014
Tikai meža ugunsgrēki
Rādītāji: Ugunsgrēku skaits , Ugunsgrēku cēloņi: Pavisam , Meža īpašuma forma: ..valsts meži , Gads: 2015
Tikai meža ugunsgrēki
Rādītāji: Ugunsgrēku skaits , Ugunsgrēku cēloņi: Pavisam , Meža īpašuma forma: ..valsts meži , Gads: 2016
Tikai meža ugunsgrēki
Rādītāji: Ugunsgrēku skaits , Ugunsgrēku cēloņi: Pavisam , Meža īpašuma forma: ..valsts meži , Gads: 2017
Tikai meža ugunsgrēki
Rādītāji: Ugunsgrēku skaits , Ugunsgrēku cēloņi: Pavisam , Meža īpašuma forma: ..pārējie meži , Gads: 2014
Tikai meža ugunsgrēki
Rādītāji: Ugunsgrēku skaits , Ugunsgrēku cēloņi: Pavisam , Meža īpašuma forma: ..pārējie meži , Gads: 2015
Tikai meža ugunsgrēki
Rādītāji: Ugunsgrēku skaits , Ugunsgrēku cēloņi: Pavisam , Meža īpašuma forma: ..pārējie meži , Gads: 2016
Tikai meža ugunsgrēki
Rādītāji: Ugunsgrēku skaits , Ugunsgrēku cēloņi: Pavisam , Meža īpašuma forma: ..pārējie meži , Gads: 2017
Tikai meža ugunsgrēki
Rādītāji: Uguns skartā platība, ha , Ugunsgrēku cēloņi: Pavisam , Meža īpašuma forma: Pavisam , Gads: 2014
Uguns skartā platība meža zemēs, t.sk. purvos, poligonos, niedrājos, kāpu joslā u.t.t
Rādītāji: Uguns skartā platība, ha , Ugunsgrēku cēloņi: Pavisam , Meža īpašuma forma: Pavisam , Gads: 2015
Uguns skartā platība meža zemēs, t.sk. purvos, poligonos, niedrājos, kāpu joslā u.t.t
Rādītāji: Uguns skartā platība, ha , Ugunsgrēku cēloņi: Pavisam , Meža īpašuma forma: Pavisam , Gads: 2016
Uguns skartā platība meža zemēs, t.sk. purvos, poligonos, niedrājos, kāpu joslā u.t.t
Rādītāji: Uguns skartā platība, ha , Ugunsgrēku cēloņi: Pavisam , Meža īpašuma forma: Pavisam , Gads: 2017
Uguns skartā platība meža zemēs, t.sk. purvos, poligonos, niedrājos, kāpu joslā u.t.t
Rādītāji: Uguns skartā platība, ha , Ugunsgrēku cēloņi: Pavisam , Meža īpašuma forma: ..valsts meži , Gads: 2014
Uguns skartā platība tikai mežā
Rādītāji: Uguns skartā platība, ha , Ugunsgrēku cēloņi: Pavisam , Meža īpašuma forma: ..valsts meži , Gads: 2015
Uguns skartā platība tikai mežā
Rādītāji: Uguns skartā platība, ha , Ugunsgrēku cēloņi: Pavisam , Meža īpašuma forma: ..valsts meži , Gads: 2016
Uguns skartā platība tikai mežā
Rādītāji: Uguns skartā platība, ha , Ugunsgrēku cēloņi: Pavisam , Meža īpašuma forma: ..valsts meži , Gads: 2017
Uguns skartā platība tikai mežā
Rādītāji: Uguns skartā platība, ha , Ugunsgrēku cēloņi: Pavisam , Meža īpašuma forma: ..pārējie meži , Gads: 2014
Uguns skartā platība tikai mežā
Rādītāji: Uguns skartā platība, ha , Ugunsgrēku cēloņi: Pavisam , Meža īpašuma forma: ..pārējie meži , Gads: 2015
Uguns skartā platība tikai mežā
Rādītāji: Uguns skartā platība, ha , Ugunsgrēku cēloņi: Pavisam , Meža īpašuma forma: ..pārējie meži , Gads: 2016
Uguns skartā platība tikai mežā
Rādītāji: Uguns skartā platība, ha , Ugunsgrēku cēloņi: Pavisam , Meža īpašuma forma: ..pārējie meži , Gads: 2017
Uguns skartā platība tikai mežā