1. RUG010. Saražotās rūpniecības produkcijas realizācija (PRODCOM klasifikācijas atsevišķu kodu grupu kopsavilkums)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 51370 Izmaiņas veiktas: 26.11.2019.

  1. Produkcijas veids: Kūdra un kūdras briketes, tūkst. t, Būvniecībā izmantojamas smiltis, tūkst. t, Grants, oļi, šķembas un krams, tūkst. t, Svaiga, atdzesēta vai saldēta liellopu gaļa, tūkst. t, ..., Mēbeļu daļas, milj. euro (131)
  2. Gads: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2018 (19)


 2. RUG020. Saražotās rūpniecības produkcijas realizācija (PRODCOM klasifikācijas 10 zīmēs), (daudzums; tūkst. euro)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 859861 Izmaiņas veiktas: 26.11.2019.

  1. PRODCOM kods - produkcijas veids: 0811123300 - Granīts, neapstrādāts vai rupji apstrādāts, apgriezts, kg, 0811123600 - Granīts tikai sazāģēts vai citādi sadalīts taisnstūrveida (ieskaitot kvadrātveida) blokos vai plāksnēs, kg, 0811125000 - Smilšakmens, kg, 0811203000 - Ģipšakmens un anhidrīts, kg, ..., 3832340000 - Gumijas atkritumu, izstrādājumu pārstrāde otrreizējās izejvielās, kg (2113)
  2. Gads: 2007, 2008, 2009, 2010, ..., 2018 (12)
  3. Rādītāji: Daudzums, Tūkst. euro, (2)


 3. RUG031. Rūpniecības produkcijas apjoma indeksi

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 26847 Izmaiņas veiktas: 16.03.2020.

  1. Rādītāji: 2015=100, % pret iepriekšējo periodu, (2)
  2. Rūpniecības nozare (NACE 2.red.): (BCD) RŪPNIECĪBA, (B) Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde, (C) Apstrādes rūpniecība, (10) pārtikas produktu ražošana, ..., (MIG5) Īslaicīga patēriņa preces (40)
  3. Kalendāri izlīdzināti/ Neizlīdzināti dati: Kalendāri izlīdzināti dati, Neizlīdzināti dati, (2)
  4. Gads: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2019 (20)


 4. RUG060. Rūpniecības produkcijas apjoma indeksu svaru struktūra sadaļās un nodaļās (%)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 7170 Izmaiņas veiktas: 16.03.2020.

  1. Rūpniecības nozare (NACE 2.red.): Rūpniecība, Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde, Apstrādes rūpniecība, Pārtikas produktu ražošana, ..., Elektroenerģija un gāzes apgāde (26)
  2. Gads: 2013, 2014, 2015, 2016, ..., 2020 (8)

Character in brackets shows the lowest regional level. (C)=county, (M)=municipality, (BU)=Basic statistical unit, (UD)=urban district, (US)=urban settlement