1. JVSG010. Aizņemtās darbvietas pa darbības veidiem vidēji gadā

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 125944 Izmaiņas veiktas: 18.03.2020.

  1. Darbības veids (NACE 2.red.): PAVISAM, (A) Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība, (01) Augkopība un lopkopība, medniecība un saistītas palīgdarbības, (02) Mežsaimniecība un mežizstrāde, ..., (96) Pārējo individuālo pakalpojumu sniegšana (111)
  2. Gads: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2019 (15)
  3. Sektors: Pavisam, Sabiedriskajā sektorā, vispārējās valdības sektorā, ..valsts struktūrās, ..., Privātajā sektorā (6)
  4. Rādītāji: Pavisam, ..pamatdarbā ar laika uzskaiti, (2)


 2. JVSG011. Aizņemtās darbvietas reģionos, republikas pilsētās un novados vidēji gadā

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 174159 Izmaiņas veiktas: 18.03.2020.

  1. Sektors: PAVISAM, Pavisam, bez privātā sektora komersantiem ar nodarbināto skaitu <50, Sabiedriskajā sektorā, ..vispārējās valdības sektorā, ..., Privātā sektora komersanti ar nodarbināto skaitu >=50 (8)
  2. Teritoriālā vienība: Latvija, Rīgas plānošanas reģions, ..Rīgas reģions (Rīga), ..Pierīgas reģions, ..., Zilupes novads (127)
  3. Gads: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2019 (15)
  4. Rādītāji: Pavisam, ..pamatdarbā ar laika uzskaiti, (2)


 3. JVSG013. Aizņemtās darbvietas pa profesiju pamatgrupām vidēji gadā

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 7813 Izmaiņas veiktas: 18.03.2020.

  1. Gads: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2019 (15)
  2. Profesiju pamatgrupas: Visas profesijas, 1. Vadītāji, 2. Vecākie speciālisti, 3. Speciālisti, ..., 9. Vienkāršās profesijas (10)
  3. Rādītāji: Skaits, (1)
  4. Sektors: Pavisam, Sabiedriskajā sektorā, Privātajā sektorā, (3)


 4. JVSG014. Aizņemtās darbvietas reģionos pa darbības veidiem vidēji gadā

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 76823 Izmaiņas veiktas: 18.03.2020.

  1. Reģions: LATVIJA, Rīgas plānošanas reģions, ..Rīgas reģions (Rīga), ..Pierīgas reģions, ..., Latgales reģions (8)
  2. Darbības veids (NACE 2.red.): PAVISAM, (A)Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība, (01) Augkopība un lopkopība, medniecība un saistītas palīgdarbības, (02)Mežsaimniecība un mežizstrāde, ..., (96) Pārējo individuālo pakalpojumu sniegšana (103)
  3. Gads: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2019 (15)


 5. JVSG040. Brīvās darbvietas pa darbības veidiem vidēji gadā

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 14095 Izmaiņas veiktas: 18.03.2020.

  1. Darbības veids (NACE 2.red.): PAVISAM, (A) Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība, (B) Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde, (C) Apstrādes rūpniecība, ..., (S) Citi pakalpojumi (20)
  2. Gads: 2008, 2009, 2010, 2011, ..., 2019 (12)
  3. Rādītāji: Skaits, Brīvo darbvietu īpatsvars, %, (2)
  4. Sektors: Pavisam, Sabiedriskajā sektorā, Privātajā sektorā, (3)


 6. JVSG050. Brīvās darbvietas pa profesiju pamatgrupām vidēji gadā

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 7292 Izmaiņas veiktas: 18.03.2019.

  1. Gads: 2016, 2017, 2018, 2019, (4)
  2. Profesiju pamatgrupas: Visas profesijas, 1. Vadītāji, 2. Vecākie speciālisti, 3. Speciālisti, ..., 9. Vienkāršās profesijas (10)
  3. Rādītāji: Skaits, Brīvo darbvietu īpatsvars, %, (2)
  4. Sektors: Pavisam, Sabiedriskajā sektorā, Privātajā sektorā, (3)


 7. JVSG060. Brīvās darbvietas pa statistiskajiem reģioniem vidēji gadā

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 5635 Izmaiņas veiktas: 18.03.2020.

  1. Gads: 2016, 2017, 2018, 2019, (4)
  2. Reģioni: Latvija, Rīgas plānošanas reģions, ..Rīgas reģions (Rīga), ..Pierīgas reģions, ..., Latgales reģions (8)
  3. Rādītāji: Skaits, Brīvo darbvietu īpatsvars, %, (2)
  4. Sektors: Pavisam, Sabiedriskajā sektorā, Privātajā sektorā, (3)


 8. JVSG071. Nodarbināto skaits pēc faktiskās darba vietas republikas pilsētās, novados, pagastos un reģionos

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 134741 Izmaiņas veiktas: 30.06.2020.

  1. Teritoriālā vienība: LATVIJA, Rīgas plānošanas reģions, ..Rīgas reģions (Rīga), ..Pierīgas reģions, ..., ..Zilupes pilsēta (691)
  2. Gads: 2009, 2010, 2011, 2012, ..., 2018 (10)
  3. Rādītāji: Vidējais darbinieku skaits, Pašnodarbinātās fiziskās personas, (2)


 9. JVSG080. Vidējais darbinieku skaits normālā darba laika vienībās pa darbības veidiem gadā

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 57936 Izmaiņas veiktas: 17.03.2020.

  1. Darbības veids (NACE 2.red.): PAVISAM, (A) Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība, (01) Augkopība un lopkopība, medniecība un saistītas palīgdarbības, (02) Mežsaimniecība un mežizstrāde, ..., (96) Pārējo individuālo pakalpojumu sniegšana (111)
  2. Gads: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2019 (15)
  3. Sektors: Pavisam, Sabiedriskajā sektorā, ..vispārējās valdības sektorā, Privātajā sektorā, (4)


 10. JVSG090. Vidējais darbinieku skaits normālā darba laika vienībās reģionos, republikas pilsētās un novados

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 92693 Izmaiņas veiktas: 17.03.2020.

  1. Sektors: PAVISAM, Pavisam, bez privātā sektora komersantiem ar nodarbināto skaitu <50, Sabiedriskajā sektorā, ..vispārējās valdības sektorā, ..., Privātā sektora komersanti ar nodarbināto skaitu >=50 (8)
  2. Reģions: LATVIJA, Rīgas plānošanas reģions, ..Rīgas reģions (Rīga), ..Pierīgas reģions, ..., Zilupes novads (127)
  3. Gads: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2019 (15)


 11. JVSG100. Apmaksātās un nostrādātās stundas gadā

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 228886 Izmaiņas veiktas: 14.05.2020.

  1. Darbības veids (NACE 2.red.): PAVISAM, (A) Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība, (01) Augkopība un lopkopība, medniecība un saistītas palīgdarbības, (02) Mežsaimniecība un mežizstrāde, ..., (96) Pārējo individuālo pakalpojumu sniegšana (111)
  2. Gads: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2019 (15)
  3. Sektors: Pavisam, Sabiedriskajā sektorā, Privātajā sektorā, (3)
  4. Apmaksātās un nostrādātas stundas: Apmaksātās stundas, tai skaitā nostrādātās stundas, (2)
  5. Darba laiks: Normālā un nepilna darba laika darbiniekiem, ..normālā darba laika darbiniekiem, ..nepilna darba laika darbiniekiem, (3)

Character in brackets shows the lowest regional level. (C)=county, (M)=municipality, (BU)=Basic statistical unit, (UD)=urban district, (US)=urban settlement