JVSG050. Brīvās darbvietas pa profesiju pamatgrupām vidēji gadā
Atzīmējiet nepieciešamās vērtības un izvēlieties "Tabula - 1.izkārtojums" vai faila formātu kādā tabulu saglabāt un spiediet "Turpināt". Padomi, kā atzīmēt

Atzīmētajiem mainīgajiem Izvēlieties vismaz vienu vērtību jums jāizvēlas vismaz viena vērtība. Ja rādītāju izvēles lauks nav atzīmēts ar zvaigznīti, tad neatlasot nevienu vērtību, tiks parādīta visu vērtību summa.

Gads Izvēlieties vismaz vienu vērtību

Kopā 4 Atlasītie rādītāji

Meklēt

Profesiju pamatgrupas

Kopā 10 Atlasītie rādītāji

Meklēt

Rādītāji Izvēlieties vismaz vienu vērtību

Kopā 2 Atlasītie rādītāji

Meklēt

Sektors

Kopā 3 Atlasītie rādītāji

Meklēt


Atlasīto datu šūnu skaits ir:(maksimālais pieļaujamais ciparu skaits ir 1 000 000)

Attēlojums uz ekrāna ir ierobežots: 200 000 rindas un 50 000 kolonnas


Atlasīto šūnu skaits pārsniedz maksimālo pieļaujamo - 1 000 000
Informācija

Informācija

Pēdējo reizi atjaunināts
18.03.2019.
Datus sagatavoja:
Darba samaksas statistikas daļa
Mērvienība:
skaits, %
Nākamā atjaunināšana
18.03.2020.
Avots
Centrālā statistikas pārvalde
Matrica
JVSG050
Zemsvītras piezīmes

Zemsvītras piezīmes

2015. gada beigās veikti uzlabojumi brīvo darbvietu datu vākšanas procesā, kas rādīja pārrāvumu rādītāja laikrindās. Lai nodrošinātu datu salīdzināmību, tika pārrēķinātas laikrindas līdz 2015. gada 4. ceturksnim Saimniecisko darbību statistiskās klasifikācijas NACE 2. red. burtu līmenī. Datu pārrēķini profesiju pamatgrupās netika veikti un pirms 2016. gada 1. ceturkšņa nav salīdzināmi.
Metadati
Datubāzēs lietotie nosacītie apzīmējumi