1. JVS010c. Aizņemtās darbvietas pa darbības veidiem ceturkšņa beigās

    Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 418767 Izmaiņas veiktas: 16.09.2019.

    1. Gads/Ceturksnis: 2005/1.ceturksnis, 2005/2.ceturksnis, 2005/3.ceturksnis, 2005/4.ceturksnis, ..., 2019/2.ceturksnis (58)
    2. Darbības veids (NACE 2.red.): PAVISAM, (A) Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība, (01) Augkopība un lopkopība, medniecība un saistītas palīgdarbības, (02) Mežsaimniecība un mežizstrāde, ..., (96) Pārējo individuālo pakalpojumu sniegšana (111)
    3. Sektors: Pavisam, Sabiedriskajā sektorā, vispārējās valdības sektorā, ..valsts struktūrās, ..., Privātajā sektorā (6)
    4. Rādītāji: Pavisam, ..pamatdarbā ar laika uzskaiti, (2)


  2. JVS011c. Aizņemtās darbvietas pa reģioniem ceturkšņa beigās

    Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 44950 Izmaiņas veiktas: 16.09.2019.

    1. Gads/Ceturksnis: 2005/1.ceturksnis, 2005/2.ceturksnis, 2005/3.ceturksnis, 2005/4.ceturksnis, ..., 2019/2.ceturksnis (58)
    2. Reģions: Latvija, Rīgas plānošanas reģions, ..Rīgas reģions (Rīga), ..Pierīgas reģions, ..., Latgales reģions (8)
    3. Sektors: PAVISAM, Pavisam, bez privātā sektora komersantiem ar nodarbināto skaitu <50, Sabiedriskajā sektorā, ..vispārējās valdības sektorā, ..., Privātā sektora komersanti ar nodarbināto skaitu >=50 (6)
    4. Rādītāji: Pavisam, ..pamatdarbā ar laika uzskaiti, (2)


  3. JVS012c. Aizņemtās darbvietas republikas pilsētās un novados ceturkšņa beigās

    Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 293028 Izmaiņas veiktas: 16.09.2019.

    1. Gads/Ceturksnis: 2009/1.ceturksnis, 2009/2.ceturksnis, 2009/3.ceturksnis, 2009/4.ceturksnis, ..., 2019/2.ceturksnis (42)
    2. Teritoriālā vienība: Latvija, Rīga, Daugavpils, Jelgava, ..., Zilupes novads (120)
    3. Sektors: Pavisam, bez privātā sektora komersantiem ar nodarbināto skaitu <50, Sabiedriskajā sektorā, vispārējās valdības sektorā, ..valsts struktūrās, ..., Privātā sektora komersanti ar nodarbināto skaitu >=50 (6)
    4. Rādītāji: Aizņemtās darbvietas kopā, ..pamatdarbā ar laika uzskaiti, (2)


  4. JVS013c. Aizņemtās darbvietas pa profesiju pamatgrupām ceturkšņa beigās

    Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 19217 Izmaiņas veiktas: 16.09.2019.

    1. Rādītāji: Skaits, (1)
    2. Sektors: Pavisam, Sabiedriskajā sektorā, Privātajā sektorā, (3)
    3. Profesiju pamatgrupas: Visas profesijas, 1 Vadītāji, 2 Vecākie speciālisti, 3 Speciālisti, ..., 9 Vienkāršās profesijas (10)
    4. Gads/Ceturksnis: 2005/1.ceturksnis, 2005/2.ceturksnis, 2005/3.ceturksnis, 2005/4.ceturksnis, ..., 2019/2.ceturksnis (58)


  5. JVS014c. Aizņemtās darbvietas reģionos pa darbības veidiem ceturkšņa beigās

    Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 241006 Izmaiņas veiktas: 16.09.2019.

    1. Reģions: LATVIJA, Rīgas plānošanas reģions, ..Rīgas reģions (Rīga), ..Pierīgas reģions, ..., Latgales reģions (8)
    2. Darbības veids (NACE 2.red.): PAVISAM, (A)Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība, (01) Augkopība un lopkopība, medniecība un saistītas palīgdarbības, (02)Mežsaimniecība un mežizstrāde, ..., (96) Pārējo individuālo pakalpojumu sniegšana (103)
    3. Gads/Ceturksnis: 2005/1.ceturksnis, 2005/2.ceturksnis, 2005/3.ceturksnis, 2005/4.ceturksnis, ..., 2019/2.ceturksnis (58)


  6. JVS020c. Brīvās darbvietas pa darbības veidiem ceturkšņa beigās

    Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 36558 Izmaiņas veiktas: 16.09.2019.

    1. Gads/Ceturksnis: 2008/1.ceturksnis, 2008/2.ceturksnis, 2008/3.ceturksnis, 2008/4.ceturksnis, ..., 2019/2.ceturksnis (46)
    2. Darbības veids (NACE 2.red.): PAVISAM, (A) Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība, (B) Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde, (C) Apstrādes rūpniecība, ..., (S) Citi pakalpojumi (20)
    3. Rādītāji: Skaits, Brīvo darbvietu īpatsvars, %, (2)
    4. Sektors: Pavisam, Sabiedriskajā sektorā, Privātajā sektorā, (3)


  7. JVS030c. Brīvās darbvietas pa reģioniem ceturkšņa beigās

    Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 8715 Izmaiņas veiktas: 16.09.2019.

    1. Rādītāji: Skaits, Brīvo darbvietu īpatsvars, %, (2)
    2. Sektors: Pavisam, Sabiedriskajā sektorā, Privātajā sektorā, (3)
    3. Reģions: Latvija, Rīgas plānošanas reģions, ..Rīgas reģions (Rīga), ..Pierīgas reģions, ..., Latgales reģions (8)
    4. Gads/Ceturksnis: 2016/1.ceturksnis, 2016/2.ceturksnis, 2016/3.ceturksnis, 2016/4.ceturksnis, ..., 2019/2.ceturksnis (14)


  8. JVS040c. Brīvās darbvietas pa profesiju pamatgrupām ceturkšņa beigās

    Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 9926 Izmaiņas veiktas: 16.09.2019.

    1. Gads/Ceturksnis: 2016/1.ceturksnis, 2016/2.ceturksnis, 2016/3.ceturksnis, 2016/4.ceturksnis, ..., 2019/2.ceturksnis (14)
    2. Profesiju pamatgrupas: Visas profesijas, 1 Vadītāji, 2 Vecākie speciālisti, 3 Speciālisti, ..., 9 Vienkāršās profesijas (10)
    3. Rādītāji: Skaits, Brīvo darbvietu īpatsvars, %, (2)
    4. Sektors: Pavisam, Sabiedriskajā sektorā, Privātajā sektorā, (3)


  9. JVS050c. Vidējais darbinieku skaits normālā darba laika vienībās pa darbības veidiem ceturksnī

    Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 179132 Izmaiņas veiktas: 13.09.2019.

    1. Sektors: Pavisam, Sabiedriskajā sektorā, ..vispārējās valdības sektorā, Privātajā sektorā, (4)
    2. Darbības veids (NACE 2.red.): PAVISAM, (A) Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība, (01) Augkopība un lopkopība, medniecība un saistītas palīgdarbības, (02) Mežsaimniecība un mežizstrāde, ..., (96) Pārējo individuālo pakalpojumu sniegšana (111)
    3. Gads/Ceturksnis: 2005/1.ceturksnis, 2005/2.ceturksnis, 2005/3.ceturksnis, 2005/4.ceturksnis, ..., 2019/2.ceturksnis (58)


  10. JVS060c. Vidējais darbinieku skaits normālā darba laika vienībās reģionos ceturksnī

    Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 19817 Izmaiņas veiktas: 13.09.2019.

    1. Sektors: PAVISAM, Sabiedriskajā sektorā, ..vispārējās valdības sektorā, Privātajā sektorā, (4)
    2. Reģions: LATVIJA, Rīgas plānošanas reģions, ..Rīgas reģions (Rīga), ..Pierīgas reģions, ..., Latgales reģions (8)
    3. Gads/Ceturksnis: 2005/1.ceturksnis, 2005/2.ceturksnis, 2005/3.ceturksnis, 2005/4.ceturksnis, ..., 2019/2.ceturksnis (58)


  11. JVS061c. Vidējais darbinieku skaits ar darba laika uzskaiti normālā darba laika vienībās republikas pilsētās un novados pa ceturkšņiem

    Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 149733 Izmaiņas veiktas: 13.09.2019.

    1. Sektors: Pavisam, bez privātā sektora komersantiem ar nodarbināto skaitu <50, Sabiedriskajā sektorā, vispārējās valdības sektorā, ..valsts struktūrās, ..., privātā sektora komersanti ar nodarbināto skaitu >=50 (6)
    2. Teritoriālā vienība: LATVIJA, Rīga, Daugavpils, Jelgava, ..., Zilupes novads (120)
    3. Gads/Ceturksnis: 2009/1.ceturksnis, 2009/2.ceturksnis, 2009/3.ceturksnis, 2009/4.ceturksnis, ..., 2019/2.ceturksnis (42)


  12. JVS070c. Apmaksātās un nostrādātās stundas ceturksnī

    Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 794434 Izmaiņas veiktas: 13.09.2019.

    1. Gads/Ceturksnis: 2005/1.ceturksnis, 2005/2.ceturksnis, 2005/3.ceturksnis, 2005/4.ceturksnis, ..., 2019/2.ceturksnis (58)
    2. Darbības veids (NACE 2.red.): PAVISAM, (A) Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība, (01) Augkopība un lopkopība, medniecība un saistītas palīgdarbības, (02) Mežsaimniecība un mežizstrāde, ..., (96) Pārējo individuālo pakalpojumu sniegšana (111)
    3. Sektors: Pavisam, Sabiedriskajā sektorā, Privātajā sektorā, (3)
    4. Apmaksātās un nostrādātas stundas: Apmaksātās stundas, ..nostrādātās stundas, (2)
    5. Darba laiks: Normālā un nepilna darba laika darbiniekiem, ..normālā darba laika darbiniekiem, ..nepilna darba laika darbiniekiem, (3)

Character in brackets shows the lowest regional level. (C)=county, (M)=municipality, (BU)=Basic statistical unit, (UD)=urban district, (US)=urban settlement