1. JVS010c. Aizņemtās darbvietas pa darbības veidiem ceturkšņa beigās

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 472287 Izmaiņas veiktas: 15.06.2020.

  1. Gads/Ceturksnis: 2005/1.ceturksnis, 2005/2.ceturksnis, 2005/3.ceturksnis, 2005/4.ceturksnis, ..., 2020/2.ceturksnis (62)
  2. Darbības veids (NACE 2.red.): PAVISAM, (A) Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība, (01) Augkopība un lopkopība, medniecība un saistītas palīgdarbības, (02) Mežsaimniecība un mežizstrāde, ..., (96) Pārējo individuālo pakalpojumu sniegšana (111)
  3. Sektors: Pavisam, Sabiedriskajā sektorā, vispārējās valdības sektorā, ..valsts struktūrās, ..., Privātajā sektorā (6)
  4. Rādītāji: Pavisam, ..pamatdarbā ar laika uzskaiti, (2)


 2. JVS011c. Aizņemtās darbvietas reģionos, republikas pilsētās un novados ceturkšņa beigās

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 681198 Izmaiņas veiktas: 15.06.2020.

  1. Sektors: PAVISAM, Pavisam, bez privātā sektora komersantiem ar nodarbināto skaitu <50, Sabiedriskajā sektorā, ..vispārējās valdības sektorā, ..., Privātā sektora komersanti ar nodarbināto skaitu >=50 (8)
  2. Teritoriālā vienība: Latvija, Rīgas plānošanas reģions, ..Rīgas reģions (Rīga), ..Pierīgas reģions, ..., Zilupes novads (127)
  3. Gads/Ceturksnis: 2005/1.ceturksnis, 2005/2.ceturksnis, 2005/3.ceturksnis, 2005/4.ceturksnis, ..., 2020/2.ceturksnis (62)
  4. Rādītāji: Pavisam, ..pamatdarbā ar laika uzskaiti, (2)


 3. JVS013c. Aizņemtās darbvietas pa profesiju pamatgrupām ceturkšņa beigās

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 20249 Izmaiņas veiktas: 15.06.2020.

  1. Rādītāji: Skaits, (1)
  2. Sektors: Pavisam, Sabiedriskajā sektorā, Privātajā sektorā, (3)
  3. Profesiju pamatgrupas: Visas profesijas, 1 Vadītāji, 2 Vecākie speciālisti, 3 Speciālisti, ..., 9 Vienkāršās profesijas (10)
  4. Gads/Ceturksnis: 2005/1.ceturksnis, 2005/2.ceturksnis, 2005/3.ceturksnis, 2005/4.ceturksnis, ..., 2020/2.ceturksnis (62)


 4. JVS014c. Aizņemtās darbvietas reģionos pa darbības veidiem ceturkšņa beigās

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 258934 Izmaiņas veiktas: 15.06.2020.

  1. Reģions: LATVIJA, Rīgas plānošanas reģions, ..Rīgas reģions (Rīga), ..Pierīgas reģions, ..., Latgales reģions (8)
  2. Darbības veids (NACE 2.red.): PAVISAM, (A)Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība, (01) Augkopība un lopkopība, medniecība un saistītas palīgdarbības, (02)Mežsaimniecība un mežizstrāde, ..., (96) Pārējo individuālo pakalpojumu sniegšana (103)
  3. Gads/Ceturksnis: 2005/1.ceturksnis, 2005/2.ceturksnis, 2005/3.ceturksnis, 2005/4.ceturksnis, ..., 2020/2.ceturksnis (62)


 5. JVS020c. Brīvās darbvietas pa darbības veidiem ceturkšņa beigās

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 41628 Izmaiņas veiktas: 15.06.2020.

  1. Gads/Ceturksnis: 2008/1.ceturksnis, 2008/2.ceturksnis, 2008/3.ceturksnis, 2008/4.ceturksnis, ..., 2020/2.ceturksnis (50)
  2. Darbības veids (NACE 2.red.): PAVISAM, (A) Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība, (B) Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde, (C) Apstrādes rūpniecība, ..., (S) Citi pakalpojumi (20)
  3. Rādītāji: Skaits, Brīvo darbvietu īpatsvars, %, (2)
  4. Sektors: Pavisam, Sabiedriskajā sektorā, Privātajā sektorā, (3)


 6. JVS030c. Brīvās darbvietas pa reģioniem ceturkšņa beigās

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 9845 Izmaiņas veiktas: 15.06.2020.

  1. Rādītāji: Skaits, Brīvo darbvietu īpatsvars, %, (2)
  2. Sektors: Pavisam, Sabiedriskajā sektorā, Privātajā sektorā, (3)
  3. Reģions: Latvija, Rīgas plānošanas reģions, ..Rīgas reģions (Rīga), ..Pierīgas reģions, ..., Latgales reģions (8)
  4. Gads/Ceturksnis: 2016/1.ceturksnis, 2016/2.ceturksnis, 2016/3.ceturksnis, 2016/4.ceturksnis, ..., 2020/2.ceturksnis (18)


 7. JVS040c. Brīvās darbvietas pa profesiju pamatgrupām ceturkšņa beigās

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 11301 Izmaiņas veiktas: 15.06.2020.

  1. Gads/Ceturksnis: 2016/1.ceturksnis, 2016/2.ceturksnis, 2016/3.ceturksnis, 2016/4.ceturksnis, ..., 2020/2.ceturksnis (18)
  2. Profesiju pamatgrupas: Visas profesijas, 1 Vadītāji, 2 Vecākie speciālisti, 3 Speciālisti, ..., 9 Vienkāršās profesijas (10)
  3. Rādītāji: Skaits, Brīvo darbvietu īpatsvars, %, (2)
  4. Sektors: Pavisam, Sabiedriskajā sektorā, Privātajā sektorā, (3)


 8. JVS050c. Vidējais darbinieku skaits normālā darba laika vienībās pa darbības veidiem ceturksnī

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 188057 Izmaiņas veiktas: 17.09.2020.

  1. Sektors: Pavisam, Sabiedriskajā sektorā, ..vispārējās valdības sektorā, Privātajā sektorā, (4)
  2. Darbības veids (NACE 2.red.): PAVISAM, (A) Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība, (01) Augkopība un lopkopība, medniecība un saistītas palīgdarbības, (02) Mežsaimniecība un mežizstrāde, ..., (96) Pārējo individuālo pakalpojumu sniegšana (111)
  3. Gads/Ceturksnis: 2005/1.ceturksnis, 2005/2.ceturksnis, 2005/3.ceturksnis, 2005/4.ceturksnis, ..., 2020/2.ceturksnis (62)


 9. JVS060c. Vidējais darbinieku skaits normālā darba laika vienībās reģionos, republikas pilsētās un novados ceturksnī

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 344542 Izmaiņas veiktas: 17.09.2020.

  1. Sektors: PAVISAM, Pavisam, bez privātā sektora komersantiem ar nodarbināto skaitu <50, Sabiedriskajā sektorā, ..vispārējās valdības sektorā, ..., Privātā sektora komersanti ar nodarbināto skaitu >=50 (8)
  2. Reģions: LATVIJA, Rīgas plānošanas reģions, ..Rīgas reģions (Rīga), ..Pierīgas reģions, ..., Zilupes novads (127)
  3. Gads/Ceturksnis: 2005/1.ceturksnis, 2005/2.ceturksnis, 2005/3.ceturksnis, 2005/4.ceturksnis, ..., 2020/2.ceturksnis (62)


 10. JVS070c. Apmaksātās un nostrādātās stundas ceturksnī

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 847973 Izmaiņas veiktas: 17.09.2020.

  1. Gads/Ceturksnis: 2005/1.ceturksnis, 2005/2.ceturksnis, 2005/3.ceturksnis, 2005/4.ceturksnis, ..., 2020/2.ceturksnis (62)
  2. Darbības veids (NACE 2.red.): PAVISAM, (A) Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība, (01) Augkopība un lopkopība, medniecība un saistītas palīgdarbības, (02) Mežsaimniecība un mežizstrāde, ..., (96) Pārējo individuālo pakalpojumu sniegšana (111)
  3. Sektors: Pavisam, Sabiedriskajā sektorā, Privātajā sektorā, (3)
  4. Apmaksātās un nostrādātas stundas: Apmaksātās stundas, ..nostrādātās stundas, (2)
  5. Darba laiks: Normālā un nepilna darba laika darbiniekiem, ..normālā darba laika darbiniekiem, ..nepilna darba laika darbiniekiem, (3)

Character in brackets shows the lowest regional level. (C)=county, (M)=municipality, (BU)=Basic statistical unit, (UD)=urban district, (US)=urban settlement