1. DAG010. Sieviešu un vīriešu vidējās bruto darba samaksas stundā atšķirības pa darbības veidiem oktobrī (%)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 5709 Izmaiņas veiktas: 26.10.2020.

  1. Darbības veids (NACE 2.red): B..S (bez O), B..S, B..N, (B) Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde, ..., (S) Citi pakalpojumi (21)
  2. Gads: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2019 (10)


 2. DAG020. Sieviešu un vīriešu vidējās bruto darba samaksas stundā atšķirības pēc darba laika veida oktobrī (%)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 3373 Izmaiņas veiktas: 26.10.2020.

  1. Rādītāji: Normālā un nepilna darba laika darbinieki, Normālā darba laika darbinieki, Nepilna darba laika darbinieki, (3)
  2. Gads: 2007, 2008, 2009, 2010, ..., 2019 (13)


 3. DAG030. Sieviešu un vīriešu vidējās bruto darba samaksas stundā atšķirības pa sektoriem oktobrī (%)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 3249 Izmaiņas veiktas: 26.10.2020.

  1. Sektors: PAVISAM, Sabiedriskais sektors, Privātais sektors, (3)
  2. Gads: 2007, 2008, 2009, 2010, ..., 2019 (13)


 4. DAG040. Sieviešu un vīriešu vidējās bruto darba samaksas stundā atšķirības pa vecumu grupām oktobrī (%)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 2776 Izmaiņas veiktas: 26.10.2020.

  1. Vecuma grupas: PAVISAM, < 25, 25-34, 35-44, ..., ≥ 65 (7)
  2. Gads: 2014, 2015, 2016, 2017, ..., 2019 (6)


 5. DAG050. Sieviešu un vīriešu mēneša vidējā bruto darba samaksa un tās atšķirības pa darbības veidiem 1. ceturksnī (euro; %)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 158428 Izmaiņas veiktas: 27.05.2020.

  1. Darbības veids (NACE 2.red.): PAVISAM, (A) Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība, (01) Augkopība un lopkopība, medniecība un saistītas palīgdarbības, (02) Mežsaimniecība un mežizstrāde, ..., (96) Pārējo individuālo pakalpojumu sniegšana (111)
  2. Gads: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2020 (16)
  3. Sektors: Pavisam, Sabiedriskajā sektorā, Privātajā sektorā, (3)
  4. Dzimums; Atšķirība: Vīrieši, Sievietes, Atšķirība, %, (3)

Character in brackets shows the lowest regional level. (C)=county, (M)=municipality, (BU)=Basic statistical unit, (UD)=urban district, (US)=urban settlement