DSG080. Strādājošo regulārā mēneša un stundas vidējā bruto darba samaksa pa darbības veidiem (euro)
Atzīmējiet nepieciešamās vērtības un izvēlieties "Tabula - 1.izkārtojums" vai faila formātu kādā tabulu saglabāt un spiediet "Turpināt". Padomi, kā atzīmēt

Atzīmētajiem mainīgajiem Izvēlieties vismaz vienu vērtību jums jāizvēlas vismaz viena vērtība. Ja rādītāju izvēles lauks nav atzīmēts ar zvaigznīti, tad neatlasot nevienu vērtību, tiks parādīta visu vērtību summa.

Darbības veids (NACE 2.red.)

Kopā 111 Atlasītie rādītāji

Meklēt

Gads Izvēlieties vismaz vienu vērtību

Kopā 5 Atlasītie rādītāji

Meklēt

Rādītājs Izvēlieties vismaz vienu vērtību

Kopā 2 Atlasītie rādītāji

Meklēt

Sektors Izvēlieties vismaz vienu vērtību

Kopā 9 Atlasītie rādītāji

Meklēt


Atlasīto datu šūnu skaits ir:(maksimālais pieļaujamais ciparu skaits ir 1 000 000)

Attēlojums uz ekrāna ir ierobežots: 200 000 rindas un 50 000 kolonnas


Atlasīto šūnu skaits pārsniedz maksimālo pieļaujamo - 1 000 000
Informācija

Informācija

Pēdējo reizi atjaunināts
02.03.2020.
Datus sagatavoja:
Darba samaksas statistikas daļa
Mērvienība:
euro
Nākamā atjaunināšana
01.03.2021.
Avots
Centrālā statistikas pārvalde
Matrica
DSG080
Zemsvītras piezīmes

Zemsvītras piezīmes

Tā kā Latvijā nav izstrādāta vienota sistēma, kurā reģistrē valsts un pašvaldību budžeta iestādes, Centrālā statistikas pārvalde, sākot ar darba samaksas datiem par 2008.gadu, pārstāj publicēt datus pa sektoriem, kuru nosaukumi ir 'budžeta iestādes', tai skaitā 'valsts budžeta iestādes' un 'pašvaldību budžeta iestādes'. Minētie kopsavilkumi tiek aizvietoti ar institucionālā sektora 'vispārējā valdība' apakšsektoru veidiem atbilstoši Ministru kabineta 2005.gada 25.oktobra noteikumiem Nr.810 Noteikumi par institucionālo sektoru klasifikāciju.
Metadati
Datubāzēs lietotie nosacītie apzīmējumi
Sektors
Sabiedriskajā sektorā
Bez sabiedriskajām organizācijām, nodibinājumiem, biedrībām, fondiem un to komercsabiedrībām.