DSG160. Darba ņēmēju skaita sadalījums pēc mēneša bruto darba ienākumiem pa darbības veidiem vidēji gadā
Atzīmējiet nepieciešamās vērtības un izvēlieties "Tabula - 1.izkārtojums" vai faila formātu kādā tabulu saglabāt un spiediet "Turpināt". Padomi, kā atzīmēt

Atzīmētajiem mainīgajiem Izvēlieties vismaz vienu vērtību jums jāizvēlas vismaz viena vērtība. Ja rādītāju izvēles lauks nav atzīmēts ar zvaigznīti, tad neatlasot nevienu vērtību, tiks parādīta visu vērtību summa.

Gads Izvēlieties vismaz vienu vērtību

Kopā 12 Atlasītie rādītāji

Meklēt

Darbības veids (NACE 2.red.)

Kopā 17 Atlasītie rādītāji

Meklēt

Rādītājs Izvēlieties vismaz vienu vērtību

Kopā 2 Atlasītie rādītāji

Meklēt

Mēneša bruto darba ienākumu lieluma grupa (euro)

Kopā 17 Atlasītie rādītāji

Meklēt


Atlasīto datu šūnu skaits ir:(maksimālais pieļaujamais ciparu skaits ir 1 000 000)

Attēlojums uz ekrāna ir ierobežots: 200 000 rindas un 50 000 kolonnas


Atlasīto šūnu skaits pārsniedz maksimālo pieļaujamo - 1 000 000
Informācija

Informācija

Pēdējo reizi atjaunināts
30.03.2020.
Datus sagatavoja:
Darba samaksas statistikas daļa
Mērvienība:
Skaits; %
Nākamā atjaunināšana
31.03.2021.
Avots
Centrālā statistikas pārvalde
Matrica
DSG160
Zemsvītras piezīmes

Zemsvītras piezīmes

Minimālā darba alga:
2008. gadā - 227,66 EUR;
2009. un 2010. gadā - 256,12 EUR;
2011., 2012. un 2013. gadā - 284,57 EUR;
2014. gadā - 320,00 EUR;
2015. gadā - 360,00 EUR;
2016. gadā - 370,00 EUR;
2017. gadā - 380,00 EUR;
2018., 2019. gadā - 430,00 EUR.
Dati par nozarēm Valsts pārvalde un aizsardzība; obligātā sociālā apdrošināšana (NACE O), Izglītība (NACE P), Veselība un sociālā aprūpe (NACE Q) un Māksla, izklaide un atpūta (NACE R) tiek publicēti kā nozaru summa O-R, jo Latvijas administratīvo teritoriju pašvaldību centralizētās grāmatvedības datus par visām šīm nozarēm (izņemot atsevišķas iestādes, kurām ir patstāvīgas grāmatvedības un kuras Valsts ieņēmuma dienestam atskaitās patstāvīgi) iesniedz kopējā atskaitē, un tie tiek iekļauti pašvaldības administrācijas nozarē, t.i., NACE O.
Metadati
Datubāzēs lietotie nosacītie apzīmējumi