1. DIG010. Vienas stundas darbaspēka izmaksas pa darbības veidiem (euro)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 55722 Izmaiņas veiktas: 31.03.2020.

  1. Darbības veids (NACE 2.red.): (A-S) PAVISAM, (B-S) PAVISAM BEZ LAUKSAMNIECĪBAS, MEŽSAIMNIECĪBAS UN ZIVSAIMNIECĪBAS, (A) Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība, (01) Augkopība un lopkopība, medniecība un saistītas palīgdarbības, ..., (96) Pārējo individuālo pakalpojumu sniegšana (104)
  2. Gads: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2019 (15)
  3. Rādītāji: Darbaspēka izmaksas, ..bruto darba samaksa (naudā un natūrā), ..pārējās darbaspēka izmaksas, (3)


 2. DIG011. Vienas stundas darbaspēka izmaksas statistiskajās vienībās ar nodarbināto skaitu 10 un vairāk pa darbības veidiem (euro)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 51601 Izmaiņas veiktas: 31.03.2020.

  1. Darbības veids (NACE 2.red.): (A-S) PAVISAM, (B-S) PAVISAM BEZ LAUKSAMNIECĪBAS, MEŽSAIMNIECĪBAS UN ZIVSAIMNIECĪBAS, (A) Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība, (01) Augkopība un lopkopība, medniecība un saistītas palīgdarbības, ..., (96) Pārējo individuālo pakalpojumu sniegšana (104)
  2. Gads: 2008, 2009, 2010, 2011, ..., 2019 (12)
  3. Rādītājs: Darbaspēka izmaksas, ..bruto darba samaksa (naudā un natūrā), ..pārējās darbaspēka izmaksas, (3)


 3. DIG012. Darbaspēka izmaksas uz vienu darbinieku mēnesī pa darbības veidiem (euro)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 65901 Izmaiņas veiktas: 31.03.2020.

  1. Darbības veids (NACE 2.red.): (A-S) PAVISAM, (B-S) PAVISAM BEZ LAUKSAMNIECĪBAS, MEŽSAIMNIECĪBAS UN ZIVSAIMNIECĪBAS, (A) Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība, (01) Augkopība un lopkopība, medniecība un saistītas palīgdarbības, ..., (96) Pārējo individuālo pakalpojumu sniegšana (104)
  2. Gads: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2019 (15)
  3. Rādītājs: Darbaspēka izmaksas, ..bruto darba samaksa (naudā un natūrā), ..pārējās darbaspēka izmaksas, (3)


 4. DIG013. Darbaspēka izmaksas uz vienu darbinieku mēnesī statistiskajās vienībās ar nodarbināto skaitu 10 un vairāk (euro)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 59890 Izmaiņas veiktas: 31.03.2020.

  1. Darbības veids (NACE 2.red.): (A-S) PAVISAM, (B-S) PAVISAM BEZ LAUKSAMNIECĪBAS, MEŽSAIMNIECĪBAS UN ZIVSAIMNIECĪBAS, (A) Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība, (01) Augkopība un lopkopība, medniecība un saistītas palīgdarbības, ..., (96) Pārējo individuālo pakalpojumu sniegšana (104)
  2. Gads: 2008, 2009, 2010, 2011, ..., 2019 (12)
  3. Rādītājs: Darbaspēka izmaksas, ..bruto darba samaksa (naudā un natūrā), ..pārējās darbaspēka izmaksas, (3)


 5. DIG020. Darbaspēka izmaksas un to struktūra gadā (tūkst. euro)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 685217 Izmaiņas veiktas: 17.03.2020.

  1. Darbaspēka izmaksu struktūra: Darbaspēka izmaksas pavisam, Darba samaksa pavisam, ..tiešā darba samaksa, ...regulārā darba samaksa un piemaksas, ..., Subsīdijas (16)
  2. Darbības veids (NACE 2.red.): PAVISAM, (A) Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība, (01) Augkopība un lopkopība, medniecība un saistītas palīgdarbības, (02) Mežsaimniecība un mežizstrāde, ..., (96) Pārējo individuālo pakalpojumu sniegšana (111)
  3. Gads: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2019 (15)
  4. Sektors: Pavisam, Sabiedriskajā sektorā, Privātajā sektorā, (3)

Character in brackets shows the lowest regional level. (C)=county, (M)=municipality, (BU)=Basic statistical unit, (UD)=urban district, (US)=urban settlement