1. DI010c. Darbaspēka izmaksu indeksi pa darbības veidiem pa ceturkšņiem

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 336059 Izmaiņas veiktas: 17.06.2020.

  1. Gads/Ceturksnis: 2000/1.ceturksnis, 2000/2.ceturksnis, 2000/3.ceturksnis, 2000/4.ceturksnis, ..., 2020/1.ceturksnis (81)
  2. Darbības veids (NACE 2.red.): (B-S) Pavisam, (B) Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde, (C) Apstrādes rūpniecība, (D) Elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana, ..., (S) Citi pakalpojumi (19)
  3. Sezonāli neizlīdzināti/ Sezonāli izlīdzināti: Sezonāli neizlīdzināti, Sezonāli izlīdzināti, (2)
  4. Indeksi un pārmaiņas: Indekss (2016=100), Pārmaiņas pret iepriekšējā gada atbilstošo periodu, %, (2)
  5. Rādītāji: Darbaspēka izmaksas, ..bruto darba samaksa (naudā un natūrā), ..pārējās darbaspēka izmaksas, (3)


 2. DI030c. Vienas stundas darbaspēka izmaksas pa darbības veidiem pa ceturkšņiem, sezonāli neizlīdzināti dati (euro)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 136433 Izmaiņas veiktas: 17.06.2020.

  1. Rādītāji: Vienas stundas darbaspēka izmaksas, ..bruto darba samaksa stundā (naudā un natūrā), ..pārējās darbaspēka izmaksas stundā, (3)
  2. Darbības veids (NACE 2.red.): (A-S) PAVISAM, (B-S) PAVISAM BEZ LAUKSAMNIECĪBAS, MEŽSAIMNIECĪBAS UN ZIVSAIMNIECĪBAS, (A) Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība, (01) Augkopība un lopkopība, medniecība un saistītas palīgdarbības, ..., (96) Pārējo individuālo pakalpojumu sniegšana (104)
  3. Gads/Ceturksnis: 2005/1.ceturksnis, 2005/2.ceturksnis, 2005/3.ceturksnis, 2005/4.ceturksnis, ..., 2020/1.ceturksnis (61)


 3. DI040c. Darbaspēka izmaksas un to struktūra ceturksnī (tūkst.euro)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 1963327 Izmaiņas veiktas: 17.06.2020.

  1. Gads/Ceturksnis: 2005/1.ceturksnis, 2005/2.ceturksnis, 2005/3.ceturksnis, 2005/4.ceturksnis, ..., 2020/1.ceturksnis (61)
  2. Darbības veids (NACE 2.red.): PAVISAM, (A) Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība, (01) Augkopība un lopkopība, medniecība un saistītas palīgdarbības, (02) Mežsaimniecība un mežizstrāde, ..., (96) Pārējo individuālo pakalpojumu sniegšana (111)
  3. Sektors: Pavisam, Sabiedriskajā sektorā, Privātajā sektorā, (3)
  4. Darbaspēka izmaksu struktūra: Darbaspēka izmaksas pavisam, Darba samaksa pavisam, ..tiešā darba samaksa, ...regulārā darba samaksa un piemaksas, ..., Subsīdijas (16)

Character in brackets shows the lowest regional level. (C)=county, (M)=municipality, (BU)=Basic statistical unit, (UD)=urban district, (US)=urban settlement