1. MOD13_01. Iedzīvotāju vecumā no 16 gadiem apmierinātība ar dzīvi un uzticēšanās citiem (vidējais skalā no 0-10)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 8896 Izmaiņas veiktas: 15.01.2021.

  1. Gads: 2013, 2017, 2018, 2019, 2020 (5)
  2. Apmierinātība/ uzticēšanās: Vispārēja apmierinātība ar dzīvi, Uzticēšanās citiem cilvēkiem, (2)
  3. Rādītājs: PAVISAM, Vīrieši, Sievietes, 16-24 g.v., ..., Pāris ar trīs un vairāk bērniem (37)


 2. MOD13_02. Iedzīvotāju vecumā no 16 gadiem labsajūtas atsevišķu dimensiju raksturojums (vidējais skalā no 0-10)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 10967 Izmaiņas veiktas: 15.03.2019.

  1. Gads: 2013, 2018, (2)
  2. Apmierinātība: Apmierinātība ar personīgajām attiecībām, Dzīves jēga, Apmierinātība ar finansiālo situāciju, Apmierinātība ar darbu, ..., Apmierinātība ar atpūtas un zaļajām zonām (9)
  3. Rādītājs: PAVISAM, Vīrieši, Sievietes, 16-24 g.v., ..., Pāris ar trīs un vairāk bērniem (36)


 3. MOD13_03. Iedzīvotāju vecumā no 16 gadiem emocionālās labsajūtas atsevišķu dimensiju raksturojums pēdējo 4 nedēļu laikā (%)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 18870 Izmaiņas veiktas: 15.03.2019.

  1. Gads: 2013, 2018, (2)
  2. Dimensijas: Bija laimīgs, Jutās rāms un mierīgs, Jutās grūtsirdīgs, Jutās nomākts un depresīvs, ..., Jutās vientuļš (6)
  3. Raksturojums: Pavisam, Visu laiku, Lielākoties, Daļu laika, ..., Nemaz (6)
  4. Rādītājs: PAVISAM, Vīrieši, Sievietes, 16-24 g.v., ..., Pāris ar trīs un vairāk bērniem (36)


 4. MOD13_04. Iedzīvotāju vecumā no 16 gadiem attieksme pret pārvaldību un pamattiesībām 2013. gadā (vidējais skalā no 0-10)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 7108 Izmaiņas veiktas: 09.06.2017.

  1. Uzticēšanās: Uzticēšanās politiskajai sistēmai, Uzticēšanās tiesību sistēmai, Uzticēšanās policijai, (3)
  2. Rādītājs: PAVISAM, Vīrieši, Sievietes, 16-24 g.v., ..., Pāris ar trīs un vairāk bērniem (36)


 5. MOD13_05. Iedzīvotāju vecumā no 16 gadiem fiziskā drošība pēc tumsas iestāšanās, vienatnē pastaigājoties savas dzīvesvietas apkārtnē 2013. gadā (%)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 7383 Izmaiņas veiktas: 09.06.2017.

  1. Drošības sajūta: Pavisam, Ļoti droši, Diezgan droši, Mazliet nedroši, Ļoti nedroši (5)
  2. Rādītājs: PAVISAM, Vīrieši, Sievietes, 16-24 g.v., ..., Pāris ar trīs un vairāk bērniem (36)


 6. MOD13_06. Iedzīvotāju vecumā no 16 gadiem īpatsvars, kuriem ir sociāli kontakti ar citiem cilvēkiem 2013. gadā (%)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 6883 Izmaiņas veiktas: 09.06.2017.

  1. Sociālie kontakti: Ir kāda persona, ar ko apspriest privātas dabas jautājumus, Var kādai personai, kura dzīvo citā mājsaimniecībā, lūgt palīdzību nepieciešamības gadījumā, (2)
  2. Rādītājs: PAVISAM, Vīrieši, Sievietes, 16-24 g.v., ..., Pāris ar trīs un vairāk bērniem (36)


 7. MOD13_07. Iedzīvotāju vecumā no 16 gadiem sociālās atstumtības izjūta (vidējais skalā no 0-10)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 6397 Izmaiņas veiktas: 15.03.2019.

  1. Gads: 2018, (1)
  2. Rādītājs: PAVISAM, Vīrieši, Sievietes, 16-24 g.v., ..., Pāris ar trīs un vairāk bērniem (36)


 8. MOD13_08. Iedzīvotāju vecumā no 16 gadiem novērtējums par iespēju saņemt materiālu un nemateriālu palīdzību (%)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 8315 Izmaiņas veiktas: 15.03.2019.

  1. Gads: 2018, (1)
  2. Iespēja: Vai nepieciešamības gadījumā ir iespēja saņemt MATERIĀLU palīdzību no ģimenes, draugiem, darba kolēģiem vai citiem pazīstamiem cilvēkiem, Vai nepieciešamības gadījumā ir iespēja saņemt NEMATERIĀLU palīdzību no ģimenes, draugiem, darba kolēģiem vai citiem pazīstamiem cilvēkiem, (2)
  3. Jā/ Nē: Pavisam, Jā, Nē, (3)
  4. Rādītājs: PAVISAM, Vīrieši, Sievietes, 16-24 g.v., ..., Pāris ar trīs un vairāk bērniem (36)

Character in brackets shows the lowest regional level. (C)=county, (M)=municipality, (BU)=Basic statistical unit, (UD)=urban district, (US)=urban settlement