1. NBG352. Iedzīvotāji pēc izglītības līmeņa un dzimuma

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 20358 Izmaiņas veiktas: 24.02.2020.

  1. Gads: 1996, 1997, 1998, 1999, ..., 2019 (24)
  2. Izglītības līmenis: PAVISAM, Augstākā izglītība, Arodizglītība vai profesionālā vidējā izglītība, Vispārējā vidējā izglītība, ..., Nav uzrādīts (7)
  3. Rādītāji: Skaits (tūkst.), %, (2)
  4. Dzimums: PAVISAM, Vīrieši, Sievietes, (3)


 2. NBG353. Iedzīvotāji pēc izglītības līmeņa Latvijas reģionos (tūkst.)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 25081 Izmaiņas veiktas: 24.02.2020.

  1. Gads: 2002, 2003, 2004, 2005, ..., 2019 (18)
  2. Vecuma grupa: 15-74, 15-64, (2)
  3. Izglītības līmeņi: Pavisam, Augstākā izglītība, Arodizglītība vai profesionālā vidējā izglītība, Vispārējā vidējā izglītība, Pamatizglītība vai zemāka par pamatizglītību (5)
  4. Teritoriālā vienība: Latvija, Rīgas reģions, Pierīgas reģions, Vidzemes reģions, ..., Latgales reģions (7)


 3. NBG354. Iedzīvotāji pēc papildu izglītības

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 6843 Izmaiņas veiktas: 24.02.2020.

  1. Gads: 2002, 2003, 2004, 2005, ..., 2019 (18)
  2. Papildus izglītība: PAVISAM, Piedalījās kursos, semināros vai apmācībās, Nepiedalījās papildus apmācībās, (3)
  3. Rādītāji: Skaits (tūkst.), %, (2)


 4. NBG370. Mācības pārtraukušie jaunieši 18-24 gadu vecumā pilsētās un laukos pēc dzimuma (%)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 5901 Izmaiņas veiktas: 24.02.2020.

  1. Teritorija: Latvija, Pilsētas, Lauki, (3)
  2. Dzimums: PAVISAM, Vīrieši, Sievietes, (3)
  3. Rādītāji: Īpatsvars no iedzīvotājiem vecumā 18-24 gadi, (1)
  4. Gads: 2006, 2007, 2008, 2009, ..., 2019 (14)


 5. NBG380. Iedzīvotāju īpatsvars, kas piedalījušies pieaugušo izglītībā, pēc dzimuma un vecuma grupām (%)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 6312 Izmaiņas veiktas: 28.04.2020.

  1. Dzimums: PAVISAM, Vīrieši, Sievietes, (3)
  2. Vecuma grupa: 25-64, 25-34, 35-54, 55-64, (4)
  3. Rādītāji: Īpatsvars no iedzīvotājiem attiecīgajā vecuma grupā, (1)
  4. Gads: 2006, 2007, 2008, 2009, ..., 2019 (14)


 6. NBG390. Iedzīvotāju 25-64 gadu vecumā īpatsvars, kas piedalījušies pieaugušo izglītībā, pēc iegūtā izglītības līmeņa un dzimuma

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 9028 Izmaiņas veiktas: 28.04.2020.

  1. Dzimums: PAVISAM, Vīrieši, Sievietes, (3)
  2. Izglītības līmenis: PAVISAM, Augstākā izglītība, Arodizglītība vai profesionālā vidējā izglītība, Vispārējā vidējā izglītība, Pamatizglītība vai zemāka par pamatizglītību (5)
  3. Rādītāji: Īpatsvars no iedzīvotājiem vecumā 25-64 gadi, (1)
  4. Gads: 2006, 2007, 2008, 2009, ..., 2019 (14)

Character in brackets shows the lowest regional level. (C)=county, (M)=municipality, (BU)=Basic statistical unit, (UD)=urban district, (US)=urban settlement