IZG220. Profesionālās izglītības iestādes
Atzīmējiet nepieciešamās vērtības un izvēlieties "Tabula - 1.izkārtojums" vai faila formātu kādā tabulu saglabāt un spiediet "Turpināt". Padomi, kā atzīmēt

Atzīmētajiem mainīgajiem Izvēlieties vismaz vienu vērtību jums jāizvēlas vismaz viena vērtība. Ja rādītāju izvēles lauks nav atzīmēts ar zvaigznīti, tad neatlasot nevienu vērtību, tiks parādīta visu vērtību summa.

Gads Izvēlieties vismaz vienu vērtību

Kopā 30 Atlasītie rādītāji

Meklēt

Rādītāji

Kopā 4 Atlasītie rādītāji

Meklēt


Atlasīto datu šūnu skaits ir:(maksimālais pieļaujamais ciparu skaits ir 1 000 000)

Attēlojums uz ekrāna ir ierobežots: 200 000 rindas un 50 000 kolonnas


Atlasīto šūnu skaits pārsniedz maksimālo pieļaujamo - 1 000 000
Informācija

Informācija

Pēdējo reizi atjaunināts
25.03.2020.
Datus sagatavoja:
Sociālās statistikas datu apkopošanas un analīzes daļa
Mērvienība:
.
Nākamā atjaunināšana
25.03.2021.
Avots
Centrālā statistikas pārvalde
Matrica
IZG220
Zemsvītras piezīmes

Zemsvītras piezīmes

Metadati
Datubāzēs lietotie nosacītie apzīmējumi
Gads: 1990 , Rādītāji: Iestāžu skaits (mācību gada sākumā)
Kalendārā gada beigās
Gads: 1990 , Rādītāji: Audzēkņu skaits (mācību gada sākumā)
Kalendārā gada beigās
Gads: 1990 , Rādītāji: Uzņemti audzēkņi
periodā 01.10.1989-30.09.1990
Gads: 1990 , Rādītāji: Beiguši profesionālās izglītības iestādes
periodā 01.10.1989-30.09.1990
Gads: 1991 , Rādītāji: Iestāžu skaits (mācību gada sākumā)
Kalendārā gada beigās
Gads: 1991 , Rādītāji: Audzēkņu skaits (mācību gada sākumā)
Kalendārā gada beigās
Gads: 1991 , Rādītāji: Uzņemti audzēkņi
periodā 01.10.1990-30.09.1991
Gads: 1991 , Rādītāji: Beiguši profesionālās izglītības iestādes
periodā 01.10.1990-30.09.1991
Gads: 1992/93 , Rādītāji: Uzņemti audzēkņi
periodā 01.10.1991-30.09.1992
Gads: 1992/93 , Rādītāji: Beiguši profesionālās izglītības iestādes
periodā 01.10.1991-30.09.1992
Gads: 1993/94 , Rādītāji: Uzņemti audzēkņi
periodā 01.10.1992-30.09.1993
Gads: 1993/94 , Rādītāji: Beiguši profesionālās izglītības iestādes
periodā 01.10.1992-30.09.1993
Gads: 1994/95 , Rādītāji: Uzņemti audzēkņi
periodā 01.10.1993-30.09.1994
Gads: 1994/95 , Rādītāji: Beiguši profesionālās izglītības iestādes
periodā 01.10.1993-30.09.1994
Gads: 1995/96 , Rādītāji: Uzņemti audzēkņi
periodā 01.10.1994-30.09.1995
Gads: 1995/96 , Rādītāji: Beiguši profesionālās izglītības iestādes
periodā 01.10.1994-30.09.1995
Gads: 1996/97 , Rādītāji: Uzņemti audzēkņi
periodā 01.10.1995-30.09.1996
Gads: 1996/97 , Rādītāji: Beiguši profesionālās izglītības iestādes
periodā 01.10.1995-30.09.1996
Gads: 1997/98 , Rādītāji: Uzņemti audzēkņi
periodā 01.10.1996-30.09.1997
Gads: 1997/98 , Rādītāji: Beiguši profesionālās izglītības iestādes
periodā 01.10.1996-30.09.1997
Gads: 1998/99 , Rādītāji: Uzņemti audzēkņi
periodā 01.10.1997-30.09.1998
Gads: 1998/99 , Rādītāji: Beiguši profesionālās izglītības iestādes
periodā 01.10.1997-30.09.1998
Gads: 1999/2000 , Rādītāji: Uzņemti audzēkņi
periodā 01.10.1998-30.09.1999
Gads: 1999/2000 , Rādītāji: Beiguši profesionālās izglītības iestādes
periodā 01.10.1998-30.09.1999
Gads: 2000/01 , Rādītāji: Uzņemti audzēkņi
periodā 01.10.1999-30.09.2000
Gads: 2000/01 , Rādītāji: Beiguši profesionālās izglītības iestādes
periodā 01.10.1999-30.09.2000
Gads: 2001/02 , Rādītāji: Uzņemti audzēkņi
periodā 01.10.2000-30.09.2001
Gads: 2001/02 , Rādītāji: Beiguši profesionālās izglītības iestādes
periodā 01.10.2000-30.09.2001
Gads: 2002/03 , Rādītāji: Uzņemti audzēkņi
periodā 01.10.2001-30.09.2002
Gads: 2002/03 , Rādītāji: Beiguši profesionālās izglītības iestādes
periodā 01.10.2001-30.09.2002
Gads: 2003/04 , Rādītāji: Uzņemti audzēkņi
periodā 01.10.2002-30.09.2003
Gads: 2003/04 , Rādītāji: Beiguši profesionālās izglītības iestādes
periodā 01.10.2002-30.09.2003
Gads: 2004/05 , Rādītāji: Uzņemti audzēkņi
periodā 01.10.2003-30.09.2004
Gads: 2004/05 , Rādītāji: Beiguši profesionālās izglītības iestādes
periodā 01.10.2003-30.09.2004
Gads: 2005/06 , Rādītāji: Uzņemti audzēkņi
periodā 01.10.2004-30.09.2005
Gads: 2005/06 , Rādītāji: Beiguši profesionālās izglītības iestādes
periodā 01.10.2004-30.09.2005
Gads: 2006/07 , Rādītāji: Uzņemti audzēkņi
periodā 01.10.2005-30.09.2006
Gads: 2006/07 , Rādītāji: Beiguši profesionālās izglītības iestādes
periodā 01.10.2005-30.09.2006
Gads: 2007/08 , Rādītāji: Uzņemti audzēkņi
periodā 01.10.2006-30.09.2007
Gads: 2007/08 , Rādītāji: Beiguši profesionālās izglītības iestādes
periodā 01.10.2006-30.09.2007
Gads: 2008/09 , Rādītāji: Uzņemti audzēkņi
periodā 01.10.2007-30.09.2008
Gads: 2008/09 , Rādītāji: Beiguši profesionālās izglītības iestādes
periodā 01.10.2007-30.09.2008
Gads: 2009/10 , Rādītāji: Uzņemti audzēkņi
periodā 01.10.2008-30.09.2009
Gads: 2009/10 , Rādītāji: Beiguši profesionālās izglītības iestādes
periodā 01.10.2008-30.09.2009
Gads: 2010/11 , Rādītāji: Uzņemti audzēkņi
periodā 01.10.2009-30.09.2010
Gads: 2010/11 , Rādītāji: Beiguši profesionālās izglītības iestādes
periodā 01.10.2009-30.09.2010
Gads: 2011/12 , Rādītāji: Uzņemti audzēkņi
periodā 01.10.2010-30.09.2011
Gads: 2011/12 , Rādītāji: Beiguši profesionālās izglītības iestādes
periodā 01.10.2010-30.09.2011
Gads: 2012/13 , Rādītāji: Uzņemti audzēkņi
periodā 01.10.2011-30.09.2012
Gads: 2012/13 , Rādītāji: Beiguši profesionālās izglītības iestādes
periodā 01.10.2011-30.09.2012
Gads: 2013/14 , Rādītāji: Uzņemti audzēkņi
periodā 01.10.2012-30.09.2013
Gads: 2013/14 , Rādītāji: Beiguši profesionālās izglītības iestādes
periodā 01.10.2012-30.09.2013
Gads: 2014/15 , Rādītāji: Uzņemti audzēkņi
periodā 01.10.2013-30.09.2014
Gads: 2014/15 , Rādītāji: Beiguši profesionālās izglītības iestādes
periodā 01.10.2013-30.09.2014
Gads: 2015/16 , Rādītāji: Uzņemti audzēkņi
periodā 01.10.2014-30.09.2015
Gads: 2015/16 , Rādītāji: Beiguši profesionālās izglītības iestādes
periodā 01.10.2014-30.09.2015
Gads: 2016/17 , Rādītāji: Uzņemti audzēkņi
periodā 01.10.2015-30.09.2016
Gads: 2016/17 , Rādītāji: Beiguši profesionālās izglītības iestādes
periodā 01.10.2015-30.09.2016
Gads: 2017/18 , Rādītāji: Uzņemti audzēkņi
periodā 01.10.2016-30.09.2017
Gads: 2017/18 , Rādītāji: Beiguši profesionālās izglītības iestādes
periodā 01.10.2016-30.09.2017
Gads: 2018/19 , Rādītāji: Uzņemti audzēkņi
periodā 01.10.2017-30.09.2018
Gads: 2018/19 , Rādītāji: Beiguši profesionālās izglītības iestādes
periodā 01.10.2017-30.09.2018
Gads: 2019/20 , Rādītāji: Uzņemti audzēkņi
periodā 01.10.2018-30.09.2019
Gads: 2019/20 , Rādītāji: Beiguši profesionālās izglītības iestādes
periodā 01.10.2018-30.09.2019