1. IZG010. Izglītības iestādes un izglītojamo skaits (mācību gada sākumā)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 12819 Izmaiņas veiktas: 05.03.2021.

  1. Rādītāji: Pirmsskolas izglītības iestāžu skaits (1.septembrī), Bērnu skaits visās pirmsskolas izglītības iestādēs, .. meitenes pirmsskolas izglītības iestādēs, Vispārizglītojošo skolu skaits, ..., ..sievietes, kuras ieguvušas grādu vai kvalifikāciju augstskolās un koledžās (25)
  2. Gads: 1995, 1996, 1997, 1998, ..., 2020/21 (26)


 2. IZG020. Izglītojamo skaits sadalījumā pa izglītības līmeņiem (mācību gada sākumā), 1999.-2013. g.

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 9647 Izmaiņas veiktas: 01.01.2015.

  1. Izglītības līmenis: IZGLĪTOJAMO SKAITS - PAVISAM, Pirmsskolas izglītība (0 līmenis) (3 - 6 gadīgie bērni), Pamatizglītības 1.posms (1.līmenis) (1.-6.klase), Pamatizglītības 2.posms (2.līmenis), ..., Doktorantūra (6.līmenis) (14)
  2. Mācību gads: 1999, 2000, 2001, 2002, ..., 2013 (15)
  3. Vīrieši, sievietes: Pavisam, vīrieši, sievietes, (3)


 3. IZG021. Izglītojamo skaits sadalījumā pa izglītības līmeņiem atbilstoši ISCED-2011 klasifikācijai (mācību gada sākumā)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 9832 Izmaiņas veiktas: 05.03.2021.

  1. Izglītības līmenis: IZGLĪTOJAMO SKAITS- PAVISAM, Pirmsskolas izglītība - 0. līmenis, pirmsskolas izglītība (0-2 gadīgie bērni), pirmsskolas izglītība (3-6 gadīgie bērni), ..., doktora izglītības programmas - 8. līmenis (17)
  2. Gads: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2020 (11)
  3. Dzimums: Pavisam, vīrieši, sievietes, (3)


 4. IZG060. Izglītojamo skaits, kuri mācījās dažādās mācību iestādēs (mācību gada sākumā)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 5962 Izmaiņas veiktas: 28.10.2020.

  1. Gads: 1980, 1985, 1990, 1991, ..., 2019 (32)
  2. Mācību iestāde: Pavisam mācījās, ..Pirmsskolas izglītības iestādēs (1.septembrī), ..Vispārizglītojošajās skolās, ..Profesionālajās izglītības iestādēs, ..Augstākajās mācību iestādēs un koledžās (5)


 5. IZG330. Izdevumi izglītībai (milj. euro)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 5031 Izmaiņas veiktas: 11.05.2020.

  1. Gads: 1995, 1996, 1997, 1998, ..., 2017 (23)
  2. Rādītāji: Izdevumi izglītībai, pavisam, ..valsts izdevumi izglītībai, ..privātie izdevumi izglītībai, ..ārvalstu finanšu avoti, Valsts izdevumi izglītībai % no iekšzemes kopprodukta (5)

Character in brackets shows the lowest regional level. (C)=county, (M)=municipality, (BU)=Basic statistical unit, (UD)=urban district, (US)=urban settlement