1. KUG030. Bibliotēkas

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 6612 Izmaiņas veiktas: 05.08.2019.

  1. Rādītāji: Bibliotēku skaits, Bibliotēkas aktīvie lietotāji, Izsniegums, milj. eks., (3)
  2. Bibliotēkas: Pavisam, Latvijas Nacionālā bibliotēka, Latvijas Universitātes Akadēmiskā bibliotēka, Augstskolu un koledžu bibliotēkas, ..., Vispārējās un profesionālās izglītības iestāžu bibliotēkas (8)
  3. Gads: 2003, 2004, 2005, 2006, ..., 2018 (16)


 2. KUG040. Kultūras centri (gada beigās)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 5242 Izmaiņas veiktas: 05.08.2019.

  1. Gads: 1990, 1991, 1992, 1993, ..., 2018 (29)
  2. Rādītāji: Kultūras centru skaits, Mākslinieciskās pašdarbības kolektīvu skaits kultūras centros, Dalībnieku skaits mākslinieciskās pašdarbības kolektīvos kultūras centros, tūkst., Ar kultūras centriem nesaistīto mākslinieciskās pašdarbības kolektīvu skaits, Dalībnieku skaits ar kultūras centriem nesaistītos mākslinieciskās pašdarbības kolektīvos, tūkst. (5)


 3. KUG050. Muzeji

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 5890 Izmaiņas veiktas: 05.08.2019.

  1. Gads: 1990, 1991, 1992, 1993, ..., 2018 (29)
  2. Rādītāji: Muzeju skaits (ieskaitot filiāles; gada beigās), Muzeju skaits (ieskaitot filiāles, struktūrvienības un nodaļas; gada beigās), Apmeklējumu skaits, tūkst., Apmeklējumu skaits uz 1 000 iedzīvotājiem, (4)


 4. KUG060. Teātri

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 4637 Izmaiņas veiktas: 05.08.2019.

  1. Rādītāji: Teātru skaits (gada beigās), ..operas un baleta teātri, ..drāmas, muzikālie teātri, ..bērnu un jaunatnes teātri, ..., Apmeklējumu skaits uz 1 000 iedzīvotāju (7)
  2. Gads: 1990, 1991, 1992, 1993, ..., 2018 (29)


 5. KUG070. Kino

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 4094 Izmaiņas veiktas: 05.08.2019.

  1. Rādītāji: Kinoteātru skaits (gada beigās), Kinoseansu apmeklējumu skaits (kinoteātros, kino izrādīšanas vietās), tūkst., Kinoseansu apmeklējumu skaits uz 1 000 iedzīvotāju, (3)
  2. Gads: 1990, 1991, 1992, 1993, ..., 2018 (29)


 6. KUG081. Filmu ražošana (skaits)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 2975 Izmaiņas veiktas: 05.08.2019.

  1. Gads: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2018 (14)
  2. Veidi: Pavisam, spēlfilmas, animācijas, dokumentālās, īsmetrāžas (5)


 7. KUG101. Kultūras centru skaits statistiskajos reģionos un republikas pilsētās

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 3989 Izmaiņas veiktas: 05.08.2019.

  1. Teritoriālā vienība: LATVIJA, Rīgas reģions, Pierīgas reģions, Vidzemes reģions, ..., Ventspils (16)
  2. Gads: 2009, 2010, 2011, 2012, ..., 2018 (10)


 8. KUG120. Grāmatu un brošūru, žurnālu un laikrakstu izdošana

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 8700 Izmaiņas veiktas: 05.08.2019.

  1. Rādītāji: GRĀMATU UN BROŠŪRU SKAITS (IESPIEDVIENĪBAS), ...grāmatu un brošūru skaits latviešu valodā (iespiedvienības), Grāmatu un brošūru tirāža, milj. eks., ...grāmatu un brošūru tirāža latviešu valodā, milj. eks., ..., ...laikrakstu gada tirāža latviešu valodā, milj. eks. (15)
  2. Gads: 1990, 1991, 1992, 1993, ..., 2018 (29)


 9. KUG130. Izdoto grāmatu un brošūru sadalījums pēc literatūras veidiem

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 8241 Izmaiņas veiktas: 05.08.2019.

  1. Skaits/ Tirāža: Grāmatu un brošūru skaits, Tirāža, tūkst. eks., (2)
  2. Literatūras veids: PAVISAM IZDOTA LITERATŪRA, zinātniskā, populārzinātniskā, oficiālā, ..., cita literatūra (13)
  3. Gads: 1990, 1991, 1992, 1993, ..., 2018 (29)


 10. KUG140. Izdoto grāmatu un brošūru sadalījums pēc valodām

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 16076 Izmaiņas veiktas: 05.08.2019.

  1. Valoda: PAVISAM, LATVIEŠU VALODĀ, Oriģinālizdevumi latviešu valodā - pavisam, Tulkojumi latviešu valodā - pavisam, ..., VĀRDNĪCAS (22)
  2. Rādītāji: Grāmatu un brošūru skaits, Tirāža, tūkst. eks., Iespiedlokšņu novilkumi, tūkst., (3)
  3. Gads: 1990, 1991, 1992, 1993, ..., 2018 (29)


 11. KUG150. Valstī reģistrēto reliģisko draudžu skaits sadalījumā pa konfesijām gada beigās

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 5678 Izmaiņas veiktas: 05.09.2019.

  1. Konfesijas: PAVISAM, Evaņģēliskā luterāņu, Romas katoļu, Pareizticīgo, ..., Citas draudzes (21)
  2. Gads: 1990, 1995, 2000, 2001, ..., 2018 (21)

Character in brackets shows the lowest regional level. (C)=county, (M)=municipality, (BU)=Basic statistical unit, (UD)=urban district, (US)=urban settlement