SKG030. Noziedzīgus nodarījumus izdarījušo personu sastāvs
Atzīmējiet nepieciešamās vērtības un izvēlieties "Tabula - 1.izkārtojums" vai faila formātu kādā tabulu saglabāt un spiediet "Turpināt". Padomi, kā atzīmēt

Atzīmētajiem mainīgajiem Izvēlieties vismaz vienu vērtību jums jāizvēlas vismaz viena vērtība. Ja rādītāju izvēles lauks nav atzīmēts ar zvaigznīti, tad neatlasot nevienu vērtību, tiks parādīta visu vērtību summa.

Gads Izvēlieties vismaz vienu vērtību

Kopā 30 Atlasītie rādītāji

Meklēt

Rādītāji Izvēlieties vismaz vienu vērtību

Kopā 6 Atlasītie rādītāji

Meklēt


Atlasīto datu šūnu skaits ir:(maksimālais pieļaujamais ciparu skaits ir 1 000 000)

Attēlojums uz ekrāna ir ierobežots: 200 000 rindas un 50 000 kolonnas


Atlasīto šūnu skaits pārsniedz maksimālo pieļaujamo - 1 000 000
Informācija

Informācija

Pēdējo reizi atjaunināts
09.04.2020.
Datus sagatavoja:
Sociālās statistikas metodoloģijas daļa
Mērvienība:
.
Avots
Centrālā statistikas pārvalde
Matrica
SKG030
Zemsvītras piezīmes

Zemsvītras piezīmes

Metadati
Datubāzēs lietotie nosacītie apzīmējumi
Gads
2004
2004. gadā personu skaitā, kuras izdarījušas noziedzīgus nodarījumus, ir iekļautas personas, kuras nodarījušas nelielu kaitējumu un pret kurām atteikts ierosināt krimināllietu pēc Latvijas kriminālprocesa kodeksa 5.³ pantā minēto apstākļu konstatēšanas.
Rādītāji
Noziedzīgus nodarījumus izdarījušo personu skaits
Dati attiecīgā gada februārī
Gads: 2005 , Rādītāji: personas, kuras jau agrāk izdarījušas noziegumus no noziegumus izdarījušo personu kopskaita, %
Dati sniegti par 2005.gada 9 mēnešiem, jo no 2005.gada 1.oktobra, saskaņā ar 04.10.2005. pieņemto MK noteikumu Nr. 756 „Noziedzīgu nodarījumu reģistra noteikumi” 3.pielikumu, ziņas par personām, kuras jau agrāk izdarījušas noziegumus netiek apkopotas Noziedzīgu nodarījumu reģistrā.
Gads: 2006 , Rādītāji: personas, kuras jau agrāk izdarījušas noziegumus no noziegumus izdarījušo personu kopskaita, %
Saskaņā ar 04.10.2005. MK noteikumiem Nr.756 daļa informācijas netiek apkopota.
Gads: 2012 , Rādītāji: Noziedzīgus nodarījumus izdarījušo personu skaits
Dati saglabāti 25.02.2013.