1. MIG010. Minimālā ienākuma līmenis (ilustratīvās vērtības), euro mēnesī

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 3095 Izmaiņas veiktas: 28.02.2020.

  1. Gads: 2004, 2005, 2006, 2007, ..., 2018 (15)
  2. Rādītājs: 1 personas mājsaimniecība, 2 pieaugušie un 2 bērni jaunāki par 14 gadiem, (2)


 2. MIG020. Personu īpatsvars zem minimālā ienākuma līmeņa Latvijas statiskajos reģionos (%)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 3641 Izmaiņas veiktas: 28.02.2020.

  1. Gads: 2004, 2005, 2006, 2007, ..., 2018 (15)
  2. Reģions: Pavisam, Rīgas reģions, Pierīgas reģions, Vidzemes reģions, ..., Latgales reģions (7)


 3. MIG030. Personu īpatsvars zem minimālā ienākuma līmeņa pēc dzimuma un vecuma (%)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 6114 Izmaiņas veiktas: 28.02.2020.

  1. Gads: 2004, 2005, 2006, 2007, ..., 2018 (15)
  2. Vecuma grupa: Pavisam, 0-17, 0-59, 0-64, ..., 75+ (13)
  3. Dzimums: Pavisam, Vīrieši, Sievietes, (3)


 4. MIG040. Personu īpatsvars zem minimālā ienākuma līmeņa pēc pamatnodarbošanās statusa pēc dzimuma un vecuma (%)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 8356 Izmaiņas veiktas: 28.02.2020.

  1. Gads: 2004, 2005, 2006, 2007, ..., 2018 (15)
  2. Vecuma grupa: Pavisam (16+), 18+, 18-64, 65+, (4)
  3. Pamatnodarbošanās statuss: Strādājošie, Nestrādājošie, ..bezdarbnieki, ..pensionāri, ..citas neaktīvas personas (5)
  4. Dzimums: Pavisam, Vīrieši, Sievietes, (3)


 5. MIG050. Personu īpatsvars zem minimālā ienākuma līmeņa pēc apdzīvotās platības īpašumtiesību statusa pēc dzimuma un vecuma (%)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 6006 Izmaiņas veiktas: 28.02.2020.

  1. Gads: 2004, 2005, 2006, 2007, ..., 2018 (15)
  2. Vecuma grupa: Pavisam, 0-17, 18+, 18-64, 65+ (5)
  3. Īpašumtiesību statuss: Īpašnieks vai īre netiek prasīta, Īrnieks, (2)
  4. Dzimums: Pavisam, Vīrieši, Sievietes, (3)


 6. MIG060. Personu īpatsvars zem minimālā ienākuma līmeņa pirms sociālo transfertu saņemšanas pēc vecuma un dzimuma (%)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 6258 Izmaiņas veiktas: 28.02.2020.

  1. Gads: 2004, 2005, 2006, 2007, ..., 2018 (15)
  2. Vecuma grupa: Pavisam, 0-17, 18-64, 65+, 18+ (5)
  3. Rādītājs: Pirms visiem sociālajiem transfertiem, Pirms visiem sociālajiem transfertiem ņemot vērā vecuma un apgādnieka zaudējuma pensijas, (2)
  4. Dzimums: Pavisam, Vīrieši, Sievietes, (3)


 7. MIG070. Mājsaimniecību īpatsvars zem minimālā ienākuma līmeņa pēc mājsaimniecības tipa un darba intensitātes (%)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 7369 Izmaiņas veiktas: 28.02.2020.

  1. Mājsaimniecības tips: Pavisam, Visas mājsaimniecības bez apgādībā esošiem bērniem, 1 personas mājsaimniecības - pavisam, 1 personas mājsaimniecības - vīrieši, ..., Mājsaimniecības, kurās nav fiksēta ļoti zema darba intensitāte (personām vecuma grupā 0-59 gadi) (21)
  2. Gads: 2004, 2005, 2006, 2007, ..., 2018 (15)

Character in brackets shows the lowest regional level. (C)=county, (M)=municipality, (BU)=Basic statistical unit, (UD)=urban district, (US)=urban settlement