1. NB002m. Bezdarbnieku skaits un bezdarba līmenis 15-74 gadu vecumā pēc dzimuma pa mēnešiem

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 29406 Izmaiņas veiktas: 17.07.2020.

  1. Gads/Mēnesis: 2002M01, 2002M02, 2002M03, 2002M04, ..., 2020M06 (222)
  2. Bezdarbnieki/ bezdarba līmenis: Bezdarbnieki (tūkst.), Bezdarba līmenis, (2)
  3. Rādītāji: Neizlīdzināti dati, Sezonāli izlīdzināti dati, (2)
  4. Dzimums: Pavisam, Vīrieši, Sievietes, (3)


 2. NB190c. Bezdarbnieku skaits un bezdarba līmenis pēc dzimuma un vecuma grupām pa ceturkšņiem

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 40675 Izmaiņas veiktas: 24.02.2020.

  1. Gads/Ceturksnis: 2002/1.ceturksnis, 2002/2.ceturksnis, 2002/3.ceturksnis, 2002/4.ceturksnis, ..., 2020/1.ceturksnis (73)
  2. Rādītājs: Bezdarbnieku skaits (tūkst.), Standartkļūda (tūkst.), Absolūtā robežkļūda (tūkst.) (+/-), Bezdarba līmenis, %, (4)
  3. Dzimums: Pavisam, Vīrieši, Sievietes, (3)
  4. Vecuma grupa: 15-74, 15-64, 15-24, 25-34, ..., 55-74 (7)


 3. NB210c. Bezdarbnieki pēc dzimuma un darba pieredzes pa ceturkšņiem

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 15644 Izmaiņas veiktas: 24.02.2020.

  1. Gads/Ceturksnis: 2002/1.ceturksnis, 2002/2.ceturksnis, 2002/3.ceturksnis, 2002/4.ceturksnis, ..., 2020/1.ceturksnis (73)
  2. Rādītāji: Skaits (tūkst.), %, (2)
  3. Darba pieredze: Bezdarbnieki - pavisam, Bija darba pieredze, Nebija darba pieredze, (3)
  4. Dzimums: Pavisam, Vīrieši, Sievietes, (3)


 4. NB220c. Bezdarbnieki pēc dzimuma un darba pārtraukšanas iemesliem pa ceturkšņiem

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 20636 Izmaiņas veiktas: 24.02.2020.

  1. Gads/Ceturksnis: 2002/1.ceturksnis, 2002/2.ceturksnis, 2002/3.ceturksnis, 2002/4.ceturksnis, ..., 2020/1.ceturksnis (73)
  2. Rādītāji: Skaits (tūkst.), %, (2)
  3. Dzimums: Pavisam, Vīrieši, Sievietes, (3)
  4. Darba pārtraukšanas iemesli: Bezdarbnieki ar darba pieredzi - pavisam, Notika darbinieku skaita samazināšana, uzņēmuma likvidācija, Darbs bija uz noteiktu laiku, Personīgi vai ģimenes apstākļi, slimība vai darbnespēja, Citi iemesli (5)


 5. NB222c. Bezdarbnieki pa profesiju grupām pēdējā darbavietā pa ceturkšņiem

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 13452 Izmaiņas veiktas: 24.02.2020.

  1. Gads/Ceturksnis: 2002/1.ceturksnis, 2002/2.ceturksnis, 2002/3.ceturksnis, 2002/4.ceturksnis, ..., 2020/1.ceturksnis (73)
  2. Rādītāji: Skaits (tūkst.), %, (2)
  3. Profesiju grupa: PAVISAM, Vadītāji un speciālisti, Kalpotāji un pakalpojumu darbinieki, Darbinieki, (4)


 6. NB230c. Personas, kuras meklēja darbu, pēc statusa un dzimuma pa ceturkšņiem

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 17184 Izmaiņas veiktas: 24.02.2020.

  1. Gads/Ceturksnis: 2002/1.ceturksnis, 2002/2.ceturksnis, 2002/3.ceturksnis, 2002/4.ceturksnis, ..., 2020/1.ceturksnis (73)
  2. Rādītāji: Skaits (tūkst.), %, (2)
  3. Dzimums: PAVISAM, Vīrieši, Sievietes, (3)
  4. Statuss: Personas, kuras meklēja darbu, personas, kurām pašreiz nav darba (BEZDARBNIEKI), personas, kurām ir darbs, bet kuras meklē citu darbu (NODARBINĀTIE), (3)


 7. NB231c. Bezdarbnieku aktivitātes darba meklēšanā pa ceturkšņiem

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 61161 Izmaiņas veiktas: 24.02.2020.

  1. Gads/Ceturksnis: 2002/1.ceturksnis, 2002/2.ceturksnis, 2002/3.ceturksnis, 2002/4.ceturksnis, ..., 2020/1.ceturksnis (73)
  2. Aktivitātes darba meklēšanai: BEZDARBNIEKI pēc izmantotām metodēm darba meklēšanā, kontaktēšanās ar darba devējiem, draugu, radu, arodbiedrību u.c. iztaujāšana, laikrakstos/žurnālos, internetā publicēto darba piedāvājumu vērtēšana, ..., citas metodes (14)
  3. Rādītāji: Skaits (tūkst.), %, (2)
  4. Dzimums: PAVISAM, vīrieši, sievietes, (3)


 8. NB240c. Iepriekš nodarbinātie bezdarbnieki pēc laika, kas pavadīts bez darba, pa ceturkšņiem

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 12058 Izmaiņas veiktas: 24.02.2020.

  1. Gads/Ceturksnis: 2002/1.ceturksnis, 2002/2.ceturksnis, 2002/3.ceturksnis, 2002/4.ceturksnis, ..., 2020/1.ceturksnis (73)
  2. Rādītāji: Skaits (tūkst.), %, (2)
  3. Bez darba pavadītais laiks: Pavisam, Līdz 2 gadiem, 3-4 gadus, 5-8 gadus, Ilgāk nekā 8 gadus (5)


 9. NB250c. Bezdarbnieki pēc darba meklēšanas ilguma pa ceturkšņiem

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 14274 Izmaiņas veiktas: 24.02.2020.

  1. Gads/Ceturksnis: 2002/1.ceturksnis, 2002/2.ceturksnis, 2002/3.ceturksnis, 2002/4.ceturksnis, ..., 2020/1.ceturksnis (73)
  2. Rādītāji: Skaits (tūkst.), %, (2)
  3. Darba meklēšanai patērētais laiks: Pavisam, Mazāk nekā 1 mēnesi, 1-2 mēnešus, 3-5 mēnešus, ..., Ilgāk nekā 4 gadus (8)

Character in brackets shows the lowest regional level. (C)=county, (M)=municipality, (BU)=Basic statistical unit, (UD)=urban district, (US)=urban settlement