1. NB002m. Bezdarbnieku skaits un bezdarba līmenis 15-74 gadu vecumā pēc dzimuma pa mēnešiem

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 29615 Izmaiņas veiktas: 23.09.2020.

  1. Gads/Mēnesis: 2002M01, 2002M02, 2002M03, 2002M04, ..., 2020M08 (224)
  2. Bezdarbnieki/ bezdarba līmenis: Bezdarbnieki (tūkst.), Bezdarba līmenis, (2)
  3. Rādītāji: Neizlīdzināti dati, Sezonāli izlīdzināti dati, (2)
  4. Dzimums: Pavisam, Vīrieši, Sievietes, (3)


 2. NB190c. Bezdarbnieku skaits un bezdarba līmenis pēc dzimuma un vecuma grupām pa ceturkšņiem

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 44047 Izmaiņas veiktas: 17.08.2020.

  1. Gads/Ceturksnis: 2002/1.ceturksnis, 2002/2.ceturksnis, 2002/3.ceturksnis, 2002/4.ceturksnis, ..., 2020/2.ceturksnis (74)
  2. Dzimums: Pavisam, Vīrieši, Sievietes, (3)
  3. Vecuma grupa: 15-74, 15-64, 15-24, 25-34, ..., 55-74 (7)
  4. Rādītājs: Bezdarbnieku skaits (tūkst.), Standartkļūda (tūkst.), Absolūtā robežkļūda (tūkst.) (+/-), Bezdarba līmenis, %, (4)


 3. NB210c. Bezdarbnieki pēc dzimuma un darba pieredzes pa ceturkšņiem

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 16995 Izmaiņas veiktas: 17.08.2020.

  1. Gads/Ceturksnis: 2002/1.ceturksnis, 2002/2.ceturksnis, 2002/3.ceturksnis, 2002/4.ceturksnis, ..., 2020/2.ceturksnis (74)
  2. Dzimums: Pavisam, Vīrieši, Sievietes, (3)
  3. Darba pieredze: Bezdarbnieki - pavisam, Bija darba pieredze, Nebija darba pieredze, (3)
  4. Rādītāji: Skaits (tūkst.), %, (2)


 4. NB220c. Bezdarbnieki pēc dzimuma un darba pārtraukšanas iemesliem pa ceturkšņiem

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 22909 Izmaiņas veiktas: 17.08.2020.

  1. Gads/Ceturksnis: 2002/1.ceturksnis, 2002/2.ceturksnis, 2002/3.ceturksnis, 2002/4.ceturksnis, ..., 2020/2.ceturksnis (74)
  2. Dzimums: Pavisam, Vīrieši, Sievietes, (3)
  3. Darba pārtraukšanas iemesli: Bezdarbnieki ar darba pieredzi - pavisam, Notika darbinieku skaita samazināšana, uzņēmuma likvidācija, Darbs bija uz noteiktu laiku, Personīgi vai ģimenes apstākļi, slimība vai darbnespēja, Citi iemesli (5)
  4. Rādītāji: Skaits (tūkst.), %, (2)


 5. NB222c. Bezdarbnieki pa profesiju grupām pēdējā darbavietā pa ceturkšņiem

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 13570 Izmaiņas veiktas: 17.08.2020.

  1. Gads/Ceturksnis: 2002/1.ceturksnis, 2002/2.ceturksnis, 2002/3.ceturksnis, 2002/4.ceturksnis, ..., 2020/2.ceturksnis (74)
  2. Rādītāji: Skaits (tūkst.), %, (2)
  3. Profesiju grupa: PAVISAM, Vadītāji un speciālisti, Kalpotāji un pakalpojumu darbinieki, Darbinieki, (4)


 6. NB230c. Personas, kuras meklēja darbu, pēc statusa un dzimuma pa ceturkšņiem

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 17346 Izmaiņas veiktas: 17.08.2020.

  1. Gads/Ceturksnis: 2002/1.ceturksnis, 2002/2.ceturksnis, 2002/3.ceturksnis, 2002/4.ceturksnis, ..., 2020/2.ceturksnis (74)
  2. Rādītāji: Skaits (tūkst.), %, (2)
  3. Dzimums: PAVISAM, Vīrieši, Sievietes, (3)
  4. Statuss: Personas, kuras meklēja darbu, personas, kurām pašreiz nav darba (BEZDARBNIEKI), personas, kurām ir darbs, bet kuras meklē citu darbu (NODARBINĀTIE), (3)


 7. NB231c. Bezdarbnieku aktivitātes darba meklēšanā pa ceturkšņiem

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 61726 Izmaiņas veiktas: 17.08.2020.

  1. Gads/Ceturksnis: 2002/1.ceturksnis, 2002/2.ceturksnis, 2002/3.ceturksnis, 2002/4.ceturksnis, ..., 2020/2.ceturksnis (74)
  2. Aktivitātes darba meklēšanai: BEZDARBNIEKI pēc izmantotām metodēm darba meklēšanā, kontaktēšanās ar darba devējiem, draugu, radu, arodbiedrību u.c. iztaujāšana, laikrakstos/žurnālos, internetā publicēto darba piedāvājumu vērtēšana, ..., citas metodes (14)
  3. Rādītāji: Skaits (tūkst.), %, (2)
  4. Dzimums: PAVISAM, vīrieši, sievietes, (3)


 8. NB240c. Iepriekš nodarbinātie bezdarbnieki pēc laika, kas pavadīts bez darba, pa ceturkšņiem

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 12186 Izmaiņas veiktas: 17.08.2020.

  1. Gads/Ceturksnis: 2002/1.ceturksnis, 2002/2.ceturksnis, 2002/3.ceturksnis, 2002/4.ceturksnis, ..., 2020/2.ceturksnis (74)
  2. Rādītāji: Skaits (tūkst.), %, (2)
  3. Bez darba pavadītais laiks: Pavisam, Līdz 2 gadiem, 3-4 gadus, 5-8 gadus, Ilgāk nekā 8 gadus (5)


 9. NB250c. Bezdarbnieki pēc darba meklēšanas ilguma pa ceturkšņiem

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 14421 Izmaiņas veiktas: 17.08.2020.

  1. Gads/Ceturksnis: 2002/1.ceturksnis, 2002/2.ceturksnis, 2002/3.ceturksnis, 2002/4.ceturksnis, ..., 2020/2.ceturksnis (74)
  2. Rādītāji: Skaits (tūkst.), %, (2)
  3. Darba meklēšanai patērētais laiks: Pavisam, Mazāk nekā 1 mēnesi, 1-2 mēnešus, 3-5 mēnešus, ..., Ilgāk nekā 4 gadus (8)

Character in brackets shows the lowest regional level. (C)=county, (M)=municipality, (BU)=Basic statistical unit, (UD)=urban district, (US)=urban settlement