1. SDG010. Pensiju un valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta saņēmēju skaits gada beigās (tūkst. cilvēku)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 8385 Izmaiņas veiktas: 14.02.2020.

  1. Gads: 1990, 1991, 1992, 1993, ..., 2019 (30)
  2. Pensijas veids: vecuma pensijas, invaliditātes pensijas, pensijas apgādnieka zaudējuma gadījumā, izdienas pensijas, ..., valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta saņēmēji (7)


 2. SDG020. Pensiju saņēmēji pēc vecuma un saņemtās pensijas veida gada beigās (tūkst. cilvēku)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 12432 Izmaiņas veiktas: 14.02.2020.

  1. Gads: 1996, 1997, 1998, 1999, ..., 2019 (24)
  2. Vecuma grupa: PENSIJU SAŅĒMĒJU KOPSKAITS, < 14, 15-24, 25-44, ..., > 80 (10)
  3. Pensijas veids: Vecuma pensijas, Invaliditātes pensijas, Pensijas apgādnieka zaudējuma gadījumā, Izdienas pensijas, Pensijas pēc speciāliem lēmumiem (5)


 3. SDG030. Izmaksāto pensiju vidējais apmērs (euro)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 10531 Izmaiņas veiktas: 14.02.2020.

  1. Gads: 1991, 1992, 1993, 1994, ..., 2019 (29)
  2. Pensijas veids: Vecuma pensijas, Invaliditātes pensijas, Pensijas apgādnieka zaudējuma gadījumā, Izdienas pensijas, Pensijas pēc speciāliem lēmumiem (5)
  3. Dzimums: Pavisam, sievietes, vīrieši, (3)


 4. SDG040. Pensiju saņēmēju skaita sadalījums pēc pensijas vidējā piešķirtā apmēra

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 6781 Izmaiņas veiktas: 14.02.2020.

  1. Gads: 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 (5)
  2. Pensijas vidējais apmērs, euro: Pensiju saņēmēju kopskaits, ≤ 100.00, 100.01-150.00, 150.01-200.00, ..., >1000.01 (10)
  3. Pensijas veids: Vecuma pensijas, Invaliditātes pensijas, Pensijas apgādnieka zaudējuma gadījumā, Izdienas pensijas, (4)


 5. SDG041. Pensiju saņēmēju skaita sadalījums pēc pensijas vidējā piešķirtā apmēra, 2001.-2014.g.

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 17527 Izmaiņas veiktas: 15.02.2016.

  1. Gads: 2001, 2002, 2003, 2004, ..., 2014 (14)
  2. Pensijas vidējais apmērs (euro): Pensiju saņēmēju kopskaits, ≤ 56.92, 56.93-71.15, 71.16-85.38, ..., ≥ 569.16 (12)
  3. Pensijas veids: vecuma pensijas, invaliditātes pensijas, pensijas apgādnieka zaudējuma gadījumā, izdienas pensijas, pensijas pēc speciāliem lēmumiem (5)


 6. SDG050. Valsts sociālie pabalsti (tūkst. vienību)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 18244 Izmaiņas veiktas: 14.02.2020.

  1. Gads: 1990, 1991, 1992, 1993, ..., 2019 (30)
  2. Rādītāji: Valsts sociālā nodrošinājuma pabalsts - saņēmēju skaits, Bērna piedzimšanas pabalsts - pabalstu skaits, Bērna kopšanas un vecāku pabalsts kopā - saņēmēju skaits, ..bērna kopšanas un vecāku pabalsts par bērnu līdz 1 gada vecumam - saņēmēju skaits, ..., Apbedīšanas pabalsts - pabalstu skaits (16)


 7. SDG060. Valsts sociālo pabalstu vidējais apmērs (euro)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 14676 Izmaiņas veiktas: 21.07.2020.

  1. Gads: 1991, 1992, 1993, 1994, ..., 2019 (29)
  2. Rādītāji: Valsts sociālā nodrošinājuma pabalsts - piešķirtais (mēnesī), Bērna piedzimšanas pabalsts - izmaksātais (mēnesī), Bērna kopšanas un vecāku pabalsts kopā - piešķirtais (mēnesī), ..bērna kopšanas un vecāku pabalsts par bērnu līdz 1 gada vecumam - piešķirtais (mēnesī), ..., Apbedīšanas pabalsts - izmaksātais (15)


 8. SDG070. Izdevumi valsts pabalstiem un pensijām (tūkst. euro)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 16570 Izmaiņas veiktas: 29.04.2020.

  1. Izdevumi: IZDEVUMI VALSTS PABALSTIEM UN PENSIJĀM - PAVISAM, Izdevumi pabalstiem, ..slimības pabalstiem, ..maternitātes pabalstiem, ..., Izdevumi pensijām attiecībā pret iekšzemes kopproduktu, % (32)
  2. Gads: 1995, 1997, 1998, 1999, ..., 2019 (24)

Character in brackets shows the lowest regional level. (C)=county, (M)=municipality, (BU)=Basic statistical unit, (UD)=urban district, (US)=urban settlement