SDG041. Pensiju saņēmēju skaita sadalījums pēc pensijas vidējā piešķirtā apmēra, 2001.-2014.g.
Atzīmējiet nepieciešamās vērtības un izvēlieties "Tabula - 1.izkārtojums" vai faila formātu kādā tabulu saglabāt un spiediet "Turpināt". Padomi, kā atzīmēt

Atzīmētajiem mainīgajiem Izvēlieties vismaz vienu vērtību jums jāizvēlas vismaz viena vērtība. Ja rādītāju izvēles lauks nav atzīmēts ar zvaigznīti, tad neatlasot nevienu vērtību, tiks parādīta visu vērtību summa.

Gads Izvēlieties vismaz vienu vērtību

Kopā 14 Atlasītie rādītāji

Meklēt

Pensijas vidējais apmērs (euro)

Kopā 12 Atlasītie rādītāji

Meklēt

Pensijas veids

Kopā 5 Atlasītie rādītāji

Meklēt


Atlasīto datu šūnu skaits ir:(maksimālais pieļaujamais ciparu skaits ir 1 000 000)

Attēlojums uz ekrāna ir ierobežots: 200 000 rindas un 50 000 kolonnas


Atlasīto šūnu skaits pārsniedz maksimālo pieļaujamo - 1 000 000
Informācija

Informācija

Pēdējo reizi atjaunināts
15.02.2016.
Datus sagatavoja:
Sociālās statistikas datu apkopošanas un analīzes daļa
Mērvienība:
skaits
Nākamā atjaunināšana
15.02.2017.
Avots
Centrālā statistikas pārvalde
Matrica
SDG041
Zemsvītras piezīmes

Zemsvītras piezīmes

Saskaņā ar likumu 'Par valsts pensijām' valsts pensiju minimālais apmērs nedrīkst būt mazāks par valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu.
Gads:
2010, 2011;
Pensijas veids:
vecuma pensijas
Salīdzinot ar 2009.gada decembri palielinās pensiju saņēmēju skaits ar mazajām pensijām (līdz EUR 142,29):
1) Palielinās to personu skaits, kurām pensiju piešķir saskaņā ar starptautiskajiem normatīvajiem aktiem, t.i. tiesību noteikšanā uz pensiju ņem vērā gan Latvijas, gan citas ES/EEZ dalībvalsts apdrošināšanas periodus, bet katra valsts piešķir pensiju par saviem apdrošināšanas periodiem.
2) Samazinājies piešķirtais apmērs priekšlaicīgajām pensijām:
Ja vecuma pensija piešķirta priekšlaicīgi no 2009.gada 1.jūlija, personai izmaksā 50% no piešķirtā pensijas apmēra, līdz tam 80% no piešķirtā pensijas apmēra.
Gads:
2010, 2011;
Pensijas veids:
invaliditātes pensijas
Salīdzinot ar 2009.gada decembri palielinās pensiju saņēmēju skaits ar mazajām pensijām (līdz EUR 142,29):
1) Palielinās to personu skaits, kurām pensiju piešķir saskaņā ar starptautiskajiem normatīvajiem aktiem, t.i. tiesību noteikšanā uz pensiju ņem vērā gan Latvijas, gan citas ES/EEZ dalībvalsts apdrošināšanas periodus, bet katra valsts piešķir pensiju par saviem apdrošināšanas periodiem.
2) Piešķirto pensiju skaitā dominē 3.grupas invalīdu skaits, kuriem piešķirtais apmērs ir EUR 64,03.
Gads:
2012, 2013;
Pensijas veids:
vecuma pensijas
Salīdzinot ar 2011.gada decembri palielinās pensiju saņēmēju skaits ar mazajām pensijām (līdz EUR 85,37):
1) Palielinās to personu skaits, kuras dzīvo Latvijā un kurām pensiju piešķir saskaņā ar starptautiskajiem normatīvajiem aktiem, t.i. tiesību noteikšanā uz pensiju ņem vērā gan Latvijas, gan citas ES/EEZ dalībvalsts apdrošināšanas periodus, bet katra valsts piešķir pensiju par saviem apdrošināšanas periodiem.
2) Palielinās to personu skaits, kuras saņem Latvijas pensiju, dzīvojot citās ES/EEZ dalībvalstīs.
Gads:
2012, 2013;
Pensijas veids:
invaliditātes pensijas
Salīdzinot ar 2011.gada decembri palielinās pensiju saņēmēju skaits ar mazajām pensijām (līdz EUR 85,37):
1) Palielinās to personu skaits, kuras dzīvo Latvijā un kurām pensiju piešķir saskaņā ar starptautiskajiem normatīvajiem aktiem, t.i. tiesību noteikšanā uz pensiju ņem vērā gan Latvijas, gan citas ES/EEZ dalībvalsts apdrošināšanas periodus, bet katra valsts piešķir pensiju par saviem apdrošināšanas periodiem.
2) Palielinās to personu skaits, kuras saņem Latvijas pensiju, dzīvojot citās ES/EEZ dalībvalstīs.
Metadati
Datubāzēs lietotie nosacītie apzīmējumi
Gads
2008
Sākot ar 2008.gadu, gadījumos, kad personai pārskata periodā mainījies pensijas apmērs (piemēram, priekšlaicīgās vecuma pensijas vietā tiek piešķirta vecuma pensija), persona tiek atlasīta intervālā, kas atbilst vidējam apmēram.
Pensijas veids
pensijas apgādnieka zaudējuma gadījumā
Pensiju saņēmēju skaits, kuri ir tiesīgi personiski saņemt apgādnieka zaudējuma pensiju un personas, kuras saņem pensiju par viņu aprūpē esošiem nepilngadīgiem bērniem vai citiem ģimenes locekļiem.
izdienas pensijas
Sākot ar 2011.gadu izdienas pensiju saņēmēju skaitā ietilpst Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras no valsts pamatbudžeta līdzekļiem izmaksātās izdienas pensijas iekšlietu ministrijas darbiniekiem, diplomātiem, prokuroriem u.c.
pensijas pēc speciāliem lēmumiem
Sākot ar 2008.gadu, pensijas pēc speciāliem lēmumiem ietvertas invaliditātes pensijās un pensijās apgādnieka zaudējuma gadījumā.