SDG050. Valsts sociālie pabalsti (tūkst. vienību)
Atzīmējiet nepieciešamās vērtības un izvēlieties "Tabula - 1.izkārtojums" vai faila formātu kādā tabulu saglabāt un spiediet "Turpināt". Padomi, kā atzīmēt

Atzīmētajiem mainīgajiem Izvēlieties vismaz vienu vērtību jums jāizvēlas vismaz viena vērtība. Ja rādītāju izvēles lauks nav atzīmēts ar zvaigznīti, tad neatlasot nevienu vērtību, tiks parādīta visu vērtību summa.

Gads Izvēlieties vismaz vienu vērtību

Kopā 30 Atlasītie rādītāji

Meklēt

Rādītāji Izvēlieties vismaz vienu vērtību

Kopā 16 Atlasītie rādītāji

Meklēt


Atlasīto datu šūnu skaits ir:(maksimālais pieļaujamais ciparu skaits ir 1 000 000)

Attēlojums uz ekrāna ir ierobežots: 200 000 rindas un 50 000 kolonnas


Atlasīto šūnu skaits pārsniedz maksimālo pieļaujamo - 1 000 000
Informācija

Informācija

Pēdējo reizi atjaunināts
14.02.2020.
Datus sagatavoja:
Sociālās statistikas datu apkopošanas un analīzes daļa
Mērvienība:
tūkst. vienību
Nākamā atjaunināšana
15.02.2021.
Avots
Centrālā statistikas pārvalde
Matrica
SDG050
Zemsvītras piezīmes

Zemsvītras piezīmes

Metadati
Datubāzēs lietotie nosacītie apzīmējumi
Rādītāji
Valsts sociālā nodrošinājuma pabalsts - saņēmēju skaits
Līdz 1995. gadam (ieskaitot) valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta saņēmējiemun bērniem - invalīdiem tika piešķirta sociālā pensija.
Bērna kopšanas un vecāku pabalsts kopā - saņēmēju skaits
Vecāku pabalsts tiek izmaksāts no 2008. gada.
..bērna kopšanas un vecāku pabalsts par bērnu līdz 1 gada vecumam - saņēmēju skaits
No 2014. gada 1. oktobra dati nav pieejami sakarā ar izmaiņām pabalstu izsniegšanas regulējumā
..bērna kopšanas pabalsts par bērnu vecumā līdz 1,5 gadam
Līdz 2005. gadam pabalstu saņēmēju skaits par bērnu vecumā līdz 1,5 gadiem.
No 2005. līdz 2014.gada 30. septembrim - pabalstu saņēmēju skaits par bērnu vecumā līdz 1 gadam.
No 2014. gada 1. oktobra sociāli apdrošinātiem vecākiem par viena un tā paša bērna kopšanu vienlaikus piešķir vecāku pabalstu un bērna kopšanas pabalstu.
..bērna kopšanas pabalsts par bērnu vecumā no 1,5 līdz 2 gadiem - saņēmēju skaits
Līdz 2005. gadam pabalstu saņēmēju skaits par bērnu vecumā no 1,5 līdz 3 gadiem.
No 2005. līdz 2014. gada 30. septembrim - pabalstu saņēmēju skaits par bērnu vecumā no 1 līdz 2 gadiem.
..vecāku pabalsts - saņēmēju skaits
No 2008. gada līdz 2014. gada 30. septembrim - pabalstu saņēmēju skaits par bērnu vecumā līdz 1 gadam.
No 2014. gada 1. oktobra vecāku pabalsta saņēmējiem tiek dota iespēja izvēlēties pabalsta saņemšanas ilgumu:
1) līdz 1 gada vecumam;
2) līdz 1.5 gada vecumam.
Piemaksa pie ģimenes valsts pabalsta par bērnu - invalīdu - bērnu skaits, par kuriem izmaksājama piemaksa
Saskaņā ar grozījumiem likumā Par sociālo palīdzību, kas stājās spēkā 2002. gada 1. jūlijā, piemaksa tiek piešķirta arī par bērniem invalīdiem vecumā no 16 -18 gadiem.
Slimības pabalsts - apmaksāto darba nespējas dienu skaits
Pabalsti tiek izmaksāti no sociālās apdrošināšanas budžeta līdzekļiem.
Maternitātes pabalsts - apmaksāto darba nespējas dienu skaits
Pabalsti tiek izmaksāti no sociālās apdrošināšanas budžeta līdzekļiem
Paternitātes pabalsts - apmaksāto darba nespējas dienu skaits
Pabalsti tiek izmaksāti no sociālās apdrošināšanas budžeta līdzekļiem.
Gads: 2007 , Rādītāji: Bērna kopšanas un vecāku pabalsts kopā - saņēmēju skaits
2007.gada IV ceturkšņa radītāji.
Bērni, par kuriem daļu no pārskata perioda tiek saņemts bērna kopšanas pabalsts par bērnu līdz 1 gada vecumam un daļu no pārskata perioda bērna kopšanas pabalsts par bērnu no 1 līdz 2 gadu vecumam, tiek ietverti pie katra pabalsta veida, bet kopējā skaitā katra persona ir uzskaitīta tikai vienu reizi.
Gads: 2007 , Rādītāji: ..bērna kopšanas un vecāku pabalsts par bērnu līdz 1 gada vecumam - saņēmēju skaits
2007.gada IV ceturkšņa radītāji.
Gads: 2007 , Rādītāji: ..bērna kopšanas pabalsts par bērnu vecumā līdz 1,5 gadam
2007.gada IV ceturkšņa radītāji.
Gads: 2007 , Rādītāji: ..bērna kopšanas pabalsts par bērnu vecumā no 1,5 līdz 2 gadiem - saņēmēju skaits
2007.gada IV ceturkšņa radītāji.
Gads: 2007 , Rādītāji: ..vecāku pabalsts - saņēmēju skaits
2007.gada IV ceturkšņa radītāji.
Gads: 2007 , Rādītāji: Piemaksa par dvīņiem vai vairākiem vienās dzemdībās dzimušiem bērniem
2007.gada IV ceturkšņa radītāji.
Gads: 2007 , Rādītāji: Ģimenes valsts pabalsts - bērnu skaits, par kuriem izmaksājams pabalsts
2007.gada IV ceturkšņa radītāji.
Gads: 2007 , Rādītāji: Piemaksa pie ģimenes valsts pabalsta par bērnu - invalīdu - bērnu skaits, par kuriem izmaksājama piemaksa
2007.gada IV ceturkšņa radītāji.
Gads: 2007 , Rādītāji: Bērna invalīda kopšanas pabalsts - bērnu skaits, par kuriem izmaksājams pabalsts
2007.gada IV ceturkšņa radītāji.
Gads: 2008 , Rādītāji: Bērna kopšanas un vecāku pabalsts kopā - saņēmēju skaits
Bērni, par kuriem daļu no pārskata perioda tiek saņemts bērna kopšanas vai vecāku pabalsts par bērnu līdz 1 gada vecumam un daļu no pārskata perioda bērna kopšanas pabalsts par bērnu no 1 līdz 2 gadu vecumam, tiek ietverti pie katra pabalsta veida, bet kopējā skaitā katra persona ir uzskaitīta tikai vienu reizi.
Gads: 2009 , Rādītāji: Bērna kopšanas un vecāku pabalsts kopā - saņēmēju skaits
Bērni, par kuriem daļu no pārskata perioda tiek saņemts bērna kopšanas vai vecāku pabalsts par bērnu līdz 1 gada vecumam un daļu no pārskata perioda bērna kopšanas pabalsts par bērnu no 1 līdz 2 gadu vecumam, tiek ietverti pie katra pabalsta veida, bet kopējā skaitā katra persona ir uzskaitīta tikai vienu reizi.