1. VAG010. Veselības aprūpes pamatrādītāji gada beigās

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 7609 Izmaiņas veiktas: 01.07.2019.

  1. Gads: 1990, 1991, 1992, 1993, ..., 2018 (29)
  2. Rādītāji: Visu specialitāšu ārstu skaits, Rezidenti un stažieri, Speciālisti ar augstāko medicīnisko profesionālo izglītību, Medicīnas māsas ar augstāko izglītību, ..., pārējās ambulatorās palīdzības iestādes (15)


 2. VAG150. Ārstu skaits pa specialitātēm gada beigās

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 13193 Izmaiņas veiktas: 01.07.2019.

  1. Skaits: Pavisam, Uz 10 000 iedzīvotāju, (2)
  2. Specialitāte: ĀRSTI - PAVISAM, internisti (terapeiti), ķirurgi (dažādu profilu), ginekologi, dzemdību speciālisti, ..., ģimenes ārsti (17)
  3. Gads: 1990, 1991, 1992, 1993, ..., 2018 (29)


 3. VAG160. Ārstniecības personāls ar vidējo medicīnisko izglītību pa specialitātēm gada beigās

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 6940 Izmaiņas veiktas: 01.07.2019.

  1. Skaits: Pavisam, Uz 10 000 iedzīvotāju, (2)
  2. Specialitāte: PAVISAM, ārstu palīgi, feldšeri, vecmātes, medicīnas māsas, ..., rentgenoloģijas un radioloģijas māsas (6)
  3. Gads: 1990, 1991, 1992, 1993, ..., 2018 (29)


 4. VAG170. Slimnīcu gultu fonda specializācija vidēji gadā

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 13319 Izmaiņas veiktas: 01.07.2019.

  1. Specializācija: GULTU SKAITS SLIMNĪCĀS, PAVISAM, terapijas, ķirurģijas, onkoloģijas un radioloģijas, ..., pārējās (17)
  2. Gads: 1990, 1991, 1992, 1993, ..., 2018 (29)
  3. Skaits: Pavisam, Uz 10 000 iedzīvotāju, (2)


 5. VAG300. Izdevumi veselības aprūpei

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 2825 Izmaiņas veiktas: 20.11.2019.

  1. Gads: 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 (5)
  2. Rādītāji: Izdevumi veselības aprūpei, pavisam, milj. euro, ..valsts izdevumi veselībai, milj. euro, ..privātie izdevumi veselībai, milj. euro, ..citi avoti, milj. euro, Valsts izdevumi veselībai % no iekšzemes kopprodukta (5)


 6. VAG301. Izdevumi veselības aprūpei sadalījumā pēc funkcijām, %

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 3208 Izmaiņas veiktas: 20.11.2019.

  1. Gads: 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 (5)
  2. Rādītāji: Izdevumi veselības aprūpei pēc funkcijām, pavisam, Ārstnieciskie pakalpojumi, Medikamenti un medicīnas preces, Veselības palīgpakalpojumi, ..., Veselības aprūpes administrēšana (8)

Character in brackets shows the lowest regional level. (C)=county, (M)=municipality, (BU)=Basic statistical unit, (UD)=urban district, (US)=urban settlement