VEA010. Veselības aprūpes pakalpojumu pieejamība pēdējo 12 mēnešu laikā 2014. gadā (%)
Atzīmējiet nepieciešamās vērtības un izvēlieties "Tabula - 1.izkārtojums" vai faila formātu kādā tabulu saglabāt un spiediet "Turpināt". Padomi, kā atzīmēt

Atzīmētajiem mainīgajiem Izvēlieties vismaz vienu vērtību jums jāizvēlas vismaz viena vērtība. Ja rādītāju izvēles lauks nav atzīmēts ar zvaigznīti, tad neatlasot nevienu vērtību, tiks parādīta visu vērtību summa.

Pakalpojumu pieejamība Izvēlieties vismaz vienu vērtību

Kopā 6 Atlasītie rādītāji

Meklēt

Jā, Nē, Nebija vajadzības Izvēlieties vismaz vienu vērtību

Kopā 4 Atlasītie rādītāji

Meklēt

Rādītāji Izvēlieties vismaz vienu vērtību

Kopā 35 Atlasītie rādītāji

Meklēt


Atlasīto datu šūnu skaits ir:(maksimālais pieļaujamais ciparu skaits ir 1 000 000)

Attēlojums uz ekrāna ir ierobežots: 200 000 rindas un 50 000 kolonnas


Atlasīto šūnu skaits pārsniedz maksimālo pieļaujamo - 1 000 000
Informācija

Informācija

Pēdējo reizi atjaunināts
12.12.2018.
Datus sagatavoja:
Sociālās statistikas datu apkopošanas un analīzes daļa
Mērvienība:
.
Avots
Centrālā statistikas pārvalde
Matrica
VEA010
Zemsvītras piezīmes

Zemsvītras piezīmes

Metadati
Datubāzēs lietotie nosacītie apzīmējumi
Pakalpojumu pieejamība: Ir bijis gadījums, kad veselības aprūpes pakalpojumi tika saņemti novēloti vai netika saņemti vispār, lai gan bija tāda nepieciešamība, jo bija pārāk ilgs pieraksta laiks (garas rindas) , Jā, Nē, Nebija vajadzības: jā , Rādītāji: vīrieši - 15-24 gadi
Dati iegūti no neliela skaita respondentu atbilžu
Pakalpojumu pieejamība: Ir bijis gadījums, kad veselības aprūpes pakalpojumi tika saņemti novēloti vai netika saņemti vispār, lai gan bija tāda nepieciešamība, jo bija pārāk ilgs pieraksta laiks (garas rindas) , Jā, Nē, Nebija vajadzības: jā , Rādītāji: vīrieši - 25-34 gadi
Dati iegūti no neliela skaita respondentu atbilžu
Pakalpojumu pieejamība: Ir bijis gadījums, kad veselības aprūpes pakalpojumi tika saņemti novēloti vai netika saņemti vispār, lai gan bija tāda nepieciešamība, jo bija pārāk ilgs pieraksta laiks (garas rindas) , Jā, Nē, Nebija vajadzības: jā , Rādītāji: vīrieši - 75+ gadi
Dati iegūti no neliela skaita respondentu atbilžu
Pakalpojumu pieejamība: Ir bijis gadījums, kad veselības aprūpes pakalpojumi tika saņemti novēloti vai netika saņemti vispār, lai gan bija tāda nepieciešamība, jo bija pārāk ilgs pieraksta laiks (garas rindas) , Jā, Nē, Nebija vajadzības: jā , Rādītāji: sievietes - 15-24 gadi
Dati iegūti no neliela skaita respondentu atbilžu
Pakalpojumu pieejamība: Ir bijis gadījums, kad veselības aprūpes pakalpojumi tika saņemti novēloti vai netika saņemti vispār, lai gan bija tāda nepieciešamība, jo bija pārāk ilgs pieraksta laiks (garas rindas) , Jā, Nē, Nebija vajadzības: nebija vajadzības , Rādītāji: vīrieši - 75+ gadi
Dati iegūti no neliela skaita respondentu atbilžu
Pakalpojumu pieejamība: Ir bijis gadījums, kad veselības aprūpes pakalpojumi tika saņemti novēloti vai netika saņemti vispār, lai gan bija tāda nepieciešamība, jo bija pārāk liels attālums līdz pakalpojumu sniedzējam vai bija transporta problēmas , Jā, Nē, Nebija vajadzības: jā , Rādītāji: vīrieši - 55-64 gadi
Dati iegūti no neliela skaita respondentu atbilžu
Pakalpojumu pieejamība: Ir bijis gadījums, kad veselības aprūpes pakalpojumi tika saņemti novēloti vai netika saņemti vispār, lai gan bija tāda nepieciešamība, jo bija pārāk liels attālums līdz pakalpojumu sniedzējam vai bija transporta problēmas , Jā, Nē, Nebija vajadzības: jā , Rādītāji: vīrieši - 65-74 gadi
Dati iegūti no neliela skaita respondentu atbilžu
Pakalpojumu pieejamība: Ir bijis gadījums, kad veselības aprūpes pakalpojumi tika saņemti novēloti vai netika saņemti vispār, lai gan bija tāda nepieciešamība, jo bija pārāk liels attālums līdz pakalpojumu sniedzējam vai bija transporta problēmas , Jā, Nē, Nebija vajadzības: jā , Rādītāji: sievietes - 45-54 gadi
Dati iegūti no neliela skaita respondentu atbilžu
Pakalpojumu pieejamība: Ir bijis gadījums, kad veselības aprūpes pakalpojumi tika saņemti novēloti vai netika saņemti vispār, lai gan bija tāda nepieciešamība, jo bija pārāk liels attālums līdz pakalpojumu sniedzējam vai bija transporta problēmas , Jā, Nē, Nebija vajadzības: jā , Rādītāji: zemāks nekā pamata izglītības līmenis
Dati iegūti no neliela skaita respondentu atbilžu
Pakalpojumu pieejamība: Ir bijis gadījums, kad veselības aprūpes pakalpojumi tika saņemti novēloti vai netika saņemti vispār, lai gan bija tāda nepieciešamība, jo bija pārāk liels attālums līdz pakalpojumu sniedzējam vai bija transporta problēmas , Jā, Nē, Nebija vajadzības: jā , Rādītāji: bezdarbnieki
Dati iegūti no neliela skaita respondentu atbilžu
Pakalpojumu pieejamība: Ir bijis gadījums, kad veselības aprūpes pakalpojumi tika saņemti novēloti vai netika saņemti vispār, lai gan bija tāda nepieciešamība, jo bija pārāk liels attālums līdz pakalpojumu sniedzējam vai bija transporta problēmas , Jā, Nē, Nebija vajadzības: jā , Rādītāji: 4. kvintiļu grupa
Dati iegūti no neliela skaita respondentu atbilžu
Pakalpojumu pieejamība: Ir bijis gadījums, kad veselības aprūpes pakalpojumi tika saņemti novēloti vai netika saņemti vispār, lai gan bija tāda nepieciešamība, jo bija pārāk liels attālums līdz pakalpojumu sniedzējam vai bija transporta problēmas , Jā, Nē, Nebija vajadzības: jā , Rādītāji: Vidzemes reģions
Dati iegūti no neliela skaita respondentu atbilžu
Pakalpojumu pieejamība: Ir bijis gadījums, kad veselības aprūpes pakalpojumi tika saņemti novēloti vai netika saņemti vispār, lai gan bija tāda nepieciešamība, jo bija pārāk liels attālums līdz pakalpojumu sniedzējam vai bija transporta problēmas , Jā, Nē, Nebija vajadzības: jā , Rādītāji: Kurzemes reģions
Dati iegūti no neliela skaita respondentu atbilžu
Pakalpojumu pieejamība: Ir bijis gadījums, kad veselības aprūpes pakalpojumi tika saņemti novēloti vai netika saņemti vispār, lai gan bija tāda nepieciešamība, jo bija pārāk liels attālums līdz pakalpojumu sniedzējam vai bija transporta problēmas , Jā, Nē, Nebija vajadzības: nebija vajadzības , Rādītāji: vīrieši - 75+ gadi
Dati iegūti no neliela skaita respondentu atbilžu
Pakalpojumu pieejamība: Ir bijis gadījums, kad nesaņēma nepieciešamo medicīnisko aprūpi (neieskaitot zobārtsniecību un garīgās veselības aprūpi), jo finansiāli nevarēja to atļauties , Jā, Nē, Nebija vajadzības: jā , Rādītāji: vīrieši - 15-24 gadi
Dati iegūti no neliela skaita respondentu atbilžu
Pakalpojumu pieejamība: Ir bijis gadījums, kad nesaņēma nepieciešamo medicīnisko aprūpi (neieskaitot zobārtsniecību un garīgās veselības aprūpi), jo finansiāli nevarēja to atļauties , Jā, Nē, Nebija vajadzības: jā , Rādītāji: vīrieši - 25-34 gadi
Dati iegūti no neliela skaita respondentu atbilžu
Pakalpojumu pieejamība: Ir bijis gadījums, kad nesaņēma nepieciešamo medicīnisko aprūpi (neieskaitot zobārtsniecību un garīgās veselības aprūpi), jo finansiāli nevarēja to atļauties , Jā, Nē, Nebija vajadzības: jā , Rādītāji: vīrieši - 75+ gadi
Dati iegūti no neliela skaita respondentu atbilžu
Pakalpojumu pieejamība: Ir bijis gadījums, kad nesaņēma nepieciešamo medicīnisko aprūpi (neieskaitot zobārtsniecību un garīgās veselības aprūpi), jo finansiāli nevarēja to atļauties , Jā, Nē, Nebija vajadzības: jā , Rādītāji: sievietes - 15-24 gadi
Dati iegūti no neliela skaita respondentu atbilžu
Pakalpojumu pieejamība: Ir bijis gadījums, kad nesaņēma nepieciešamo medicīnisko aprūpi (neieskaitot zobārtsniecību un garīgās veselības aprūpi), jo finansiāli nevarēja to atļauties , Jā, Nē, Nebija vajadzības: jā , Rādītāji: zemāks nekā pamata izglītības līmenis
Dati iegūti no neliela skaita respondentu atbilžu
Pakalpojumu pieejamība: Ir bijis gadījums, kad nesaņēma nepieciešamo medicīnisko aprūpi (neieskaitot zobārtsniecību un garīgās veselības aprūpi), jo finansiāli nevarēja to atļauties , Jā, Nē, Nebija vajadzības: nebija vajadzības , Rādītāji: vīrieši - 75+ gadi
Dati iegūti no neliela skaita respondentu atbilžu
Pakalpojumu pieejamība: Ir bijis gadījums, kad nesaņēma nepieciešamos zobārstniecības pakalpojumus, jo finansiāli nevarēja to atļauties , Jā, Nē, Nebija vajadzības: jā , Rādītāji: vīrieši - 15-24 gadi
Dati iegūti no neliela skaita respondentu atbilžu
Pakalpojumu pieejamība: Ir bijis gadījums, kad nesaņēma nepieciešamos zobārstniecības pakalpojumus, jo finansiāli nevarēja to atļauties , Jā, Nē, Nebija vajadzības: jā , Rādītāji: vīrieši - 75+ gadi
Dati iegūti no neliela skaita respondentu atbilžu
Pakalpojumu pieejamība: Ir bijis gadījums, kad nesaņēma nepieciešamos zobārstniecības pakalpojumus, jo finansiāli nevarēja to atļauties , Jā, Nē, Nebija vajadzības: jā , Rādītāji: zemāks nekā pamata izglītības līmenis
Dati iegūti no neliela skaita respondentu atbilžu
Pakalpojumu pieejamība: Ir bijis gadījums, kad nevarēja iegādāties nepieciešamos medikamentus, jo finansiāli nevarēja to atļauties , Jā, Nē, Nebija vajadzības: jā , Rādītāji: vīrieši - 25-34 gadi
Dati iegūti no neliela skaita respondentu atbilžu
Pakalpojumu pieejamība: Ir bijis gadījums, kad nevarēja iegādāties nepieciešamos medikamentus, jo finansiāli nevarēja to atļauties , Jā, Nē, Nebija vajadzības: jā , Rādītāji: vīrieši - 35-44 gadi
Dati iegūti no neliela skaita respondentu atbilžu
Pakalpojumu pieejamība: Ir bijis gadījums, kad nevarēja iegādāties nepieciešamos medikamentus, jo finansiāli nevarēja to atļauties , Jā, Nē, Nebija vajadzības: jā , Rādītāji: vīrieši - 45-54 gadi
Dati iegūti no neliela skaita respondentu atbilžu
Pakalpojumu pieejamība: Ir bijis gadījums, kad nevarēja iegādāties nepieciešamos medikamentus, jo finansiāli nevarēja to atļauties , Jā, Nē, Nebija vajadzības: jā , Rādītāji: vīrieši - 65-74 gadi
Dati iegūti no neliela skaita respondentu atbilžu
Pakalpojumu pieejamība: Ir bijis gadījums, kad nevarēja iegādāties nepieciešamos medikamentus, jo finansiāli nevarēja to atļauties , Jā, Nē, Nebija vajadzības: jā , Rādītāji: vīrieši - 75+ gadi
Dati iegūti no neliela skaita respondentu atbilžu
Pakalpojumu pieejamība: Ir bijis gadījums, kad nevarēja iegādāties nepieciešamos medikamentus, jo finansiāli nevarēja to atļauties , Jā, Nē, Nebija vajadzības: jā , Rādītāji: sievietes - 15-24 gadi
Dati iegūti no neliela skaita respondentu atbilžu
Pakalpojumu pieejamība: Ir bijis gadījums, kad nevarēja iegādāties nepieciešamos medikamentus, jo finansiāli nevarēja to atļauties , Jā, Nē, Nebija vajadzības: jā , Rādītāji: sievietes - 25-34 gadi
Dati iegūti no neliela skaita respondentu atbilžu
Pakalpojumu pieejamība: Ir bijis gadījums, kad nevarēja iegādāties nepieciešamos medikamentus, jo finansiāli nevarēja to atļauties , Jā, Nē, Nebija vajadzības: jā , Rādītāji: zemāks nekā pamata izglītības līmenis
Dati iegūti no neliela skaita respondentu atbilžu
Pakalpojumu pieejamība: Ir bijis gadījums, kad nevarēja iegādāties nepieciešamos medikamentus, jo finansiāli nevarēja to atļauties , Jā, Nē, Nebija vajadzības: nebija vajadzības , Rādītāji: vīrieši - 75+ gadi
Dati iegūti no neliela skaita respondentu atbilžu
Pakalpojumu pieejamība: Ir bijis gadījums, kad nesaņēma nepieciešamo garīgās veselības aprūpi (pie psihologa vai psihiatra), jo finansiāli nevarēja to atļauties , Jā, Nē, Nebija vajadzības: jā , Rādītāji: Vīrieši - pavisam
Dati iegūti no neliela skaita respondentu atbilžu
Pakalpojumu pieejamība: Ir bijis gadījums, kad nesaņēma nepieciešamo garīgās veselības aprūpi (pie psihologa vai psihiatra), jo finansiāli nevarēja to atļauties , Jā, Nē, Nebija vajadzības: jā , Rādītāji: sievietes - 35-44 gadi
Dati iegūti no neliela skaita respondentu atbilžu
Pakalpojumu pieejamība: Ir bijis gadījums, kad nesaņēma nepieciešamo garīgās veselības aprūpi (pie psihologa vai psihiatra), jo finansiāli nevarēja to atļauties , Jā, Nē, Nebija vajadzības: jā , Rādītāji: augstākais izglītības līmenis
Dati iegūti no neliela skaita respondentu atbilžu
Pakalpojumu pieejamība: Ir bijis gadījums, kad nesaņēma nepieciešamo garīgās veselības aprūpi (pie psihologa vai psihiatra), jo finansiāli nevarēja to atļauties , Jā, Nē, Nebija vajadzības: jā , Rādītāji: pamata izglītības līmenis
Dati iegūti no neliela skaita respondentu atbilžu
Pakalpojumu pieejamība: Ir bijis gadījums, kad nesaņēma nepieciešamo garīgās veselības aprūpi (pie psihologa vai psihiatra), jo finansiāli nevarēja to atļauties , Jā, Nē, Nebija vajadzības: jā , Rādītāji: 1. kvintiļu grupa
Dati iegūti no neliela skaita respondentu atbilžu
Pakalpojumu pieejamība: Ir bijis gadījums, kad nesaņēma nepieciešamo garīgās veselības aprūpi (pie psihologa vai psihiatra), jo finansiāli nevarēja to atļauties , Jā, Nē, Nebija vajadzības: jā , Rādītāji: 2. kvintiļu grupa
Dati iegūti no neliela skaita respondentu atbilžu
Pakalpojumu pieejamība: Ir bijis gadījums, kad nesaņēma nepieciešamo garīgās veselības aprūpi (pie psihologa vai psihiatra), jo finansiāli nevarēja to atļauties , Jā, Nē, Nebija vajadzības: jā , Rādītāji: 3. kvintiļu grupa
Dati iegūti no neliela skaita respondentu atbilžu
Pakalpojumu pieejamība: Ir bijis gadījums, kad nesaņēma nepieciešamo garīgās veselības aprūpi (pie psihologa vai psihiatra), jo finansiāli nevarēja to atļauties , Jā, Nē, Nebija vajadzības: jā , Rādītāji: 5. kvintiļu grupa
Dati iegūti no neliela skaita respondentu atbilžu
Pakalpojumu pieejamība: Ir bijis gadījums, kad nesaņēma nepieciešamo garīgās veselības aprūpi (pie psihologa vai psihiatra), jo finansiāli nevarēja to atļauties , Jā, Nē, Nebija vajadzības: jā , Rādītāji: Zemgales reģions
Dati iegūti no neliela skaita respondentu atbilžu