VEA040. Konsultācijas ar ģimenes ārstu vai ārstu speciālistu 2014. gadā (%)
Atzīmējiet nepieciešamās vērtības un izvēlieties "Tabula - 1.izkārtojums" vai faila formātu kādā tabulu saglabāt un spiediet "Turpināt". Padomi, kā atzīmēt

Atzīmētajiem mainīgajiem Izvēlieties vismaz vienu vērtību jums jāizvēlas vismaz viena vērtība. Ja rādītāju izvēles lauks nav atzīmēts ar zvaigznīti, tad neatlasot nevienu vērtību, tiks parādīta visu vērtību summa.

Konsultācijas Izvēlieties vismaz vienu vērtību

Kopā 2 Atlasītie rādītāji

Meklēt

Raksturojums Izvēlieties vismaz vienu vērtību

Kopā 4 Atlasītie rādītāji

Meklēt

Rādītāji Izvēlieties vismaz vienu vērtību

Kopā 35 Atlasītie rādītāji

Meklēt


Atlasīto datu šūnu skaits ir:(maksimālais pieļaujamais ciparu skaits ir 1 000 000)

Attēlojums uz ekrāna ir ierobežots: 200 000 rindas un 50 000 kolonnas


Atlasīto šūnu skaits pārsniedz maksimālo pieļaujamo - 1 000 000
Informācija

Informācija

Pēdējo reizi atjaunināts
12.12.2018.
Datus sagatavoja:
Sociālās statistikas datu apkopošanas un analīzes daļa
Mērvienība:
.
Avots
Centrālā statistikas pārvalde
Matrica
VEA040
Zemsvītras piezīmes

Zemsvītras piezīmes

Metadati
Datubāzēs lietotie nosacītie apzīmējumi
Konsultācijas: Pēdējo reizi konsultējās ar ģimenes ārstu savas veselības dēļ , Raksturojums: vairāk nekā pirms 12 mēnešiem , Rādītāji: vīrieši - 75+ gadi
Dati iegūti no neliela skaita respondentu atbilžu
Konsultācijas: Pēdējo reizi konsultējās ar ģimenes ārstu savas veselības dēļ , Raksturojums: nekad , Rādītāji: ekonomiski aktīvie iedzīvotāji
Dati iegūti no neliela skaita respondentu atbilžu
Konsultācijas: Pēdējo reizi konsultējās ar ģimenes ārstu savas veselības dēļ , Raksturojums: nekad , Rādītāji: ekonomiski neaktīvie iedzīvotāji
Dati iegūti no neliela skaita respondentu atbilžu
Konsultācijas: Pēdējo reizi konsultējās ar ģimenes ārstu savas veselības dēļ , Raksturojums: nekad , Rādītāji: 1. kvintiļu grupa
Dati iegūti no neliela skaita respondentu atbilžu
Konsultācijas: Pēdējo reizi konsultējās ar ģimenes ārstu savas veselības dēļ , Raksturojums: nekad , Rādītāji: 4. kvintiļu grupa
Dati iegūti no neliela skaita respondentu atbilžu
Konsultācijas: Pēdējo reizi konsultējās ar ģimenes ārstu savas veselības dēļ , Raksturojums: nekad , Rādītāji: Rīgas reģions
Dati iegūti no neliela skaita respondentu atbilžu
Konsultācijas: Pēdējo reizi konsultējās ar ārstu speciālistu , Raksturojums: nekad , Rādītāji: vīrieši - 25-34 gadi
Dati iegūti no neliela skaita respondentu atbilžu
Konsultācijas: Pēdējo reizi konsultējās ar ārstu speciālistu , Raksturojums: nekad , Rādītāji: vīrieši - 35-44 gadi
Dati iegūti no neliela skaita respondentu atbilžu
Konsultācijas: Pēdējo reizi konsultējās ar ārstu speciālistu , Raksturojums: nekad , Rādītāji: vīrieši - 45-54 gadi
Dati iegūti no neliela skaita respondentu atbilžu
Konsultācijas: Pēdējo reizi konsultējās ar ārstu speciālistu , Raksturojums: nekad , Rādītāji: sievietes - 15-24 gadi
Dati iegūti no neliela skaita respondentu atbilžu
Konsultācijas: Pēdējo reizi konsultējās ar ārstu speciālistu , Raksturojums: nekad , Rādītāji: augstākais izglītības līmenis
Dati iegūti no neliela skaita respondentu atbilžu
Konsultācijas: Pēdējo reizi konsultējās ar ārstu speciālistu , Raksturojums: nekad , Rādītāji: zemāks nekā pamata izglītības līmenis
Dati iegūti no neliela skaita respondentu atbilžu
Konsultācijas: Pēdējo reizi konsultējās ar ārstu speciālistu , Raksturojums: nekad , Rādītāji: bezdarbnieki
Dati iegūti no neliela skaita respondentu atbilžu
Konsultācijas: Pēdējo reizi konsultējās ar ārstu speciālistu , Raksturojums: nekad , Rādītāji: 4. kvintiļu grupa
Dati iegūti no neliela skaita respondentu atbilžu
Konsultācijas: Pēdējo reizi konsultējās ar ārstu speciālistu , Raksturojums: nekad , Rādītāji: 5. kvintiļu grupa
Dati iegūti no neliela skaita respondentu atbilžu
Konsultācijas: Pēdējo reizi konsultējās ar ārstu speciālistu , Raksturojums: nekad , Rādītāji: Rīgas reģions
Dati iegūti no neliela skaita respondentu atbilžu
Konsultācijas: Pēdējo reizi konsultējās ar ārstu speciālistu , Raksturojums: nekad , Rādītāji: Vidzemes reģions
Dati iegūti no neliela skaita respondentu atbilžu
Konsultācijas: Pēdējo reizi konsultējās ar ārstu speciālistu , Raksturojums: nekad , Rādītāji: Kurzemes reģions
Dati iegūti no neliela skaita respondentu atbilžu
Konsultācijas: Pēdējo reizi konsultējās ar ārstu speciālistu , Raksturojums: nekad , Rādītāji: Zemgales reģions
Dati iegūti no neliela skaita respondentu atbilžu
Konsultācijas: Pēdējo reizi konsultējās ar ārstu speciālistu , Raksturojums: nekad , Rādītāji: Latgales reģions
Dati iegūti no neliela skaita respondentu atbilžu