VEA050. Smēķēšanas ieradumi (%)
Atzīmējiet nepieciešamās vērtības un izvēlieties "Tabula - 1.izkārtojums" vai faila formātu kādā tabulu saglabāt un spiediet "Turpināt". Padomi, kā atzīmēt

Atzīmētajiem mainīgajiem Izvēlieties vismaz vienu vērtību jums jāizvēlas vismaz viena vērtība. Ja rādītāju izvēles lauks nav atzīmēts ar zvaigznīti, tad neatlasot nevienu vērtību, tiks parādīta visu vērtību summa.

Gads Izvēlieties vismaz vienu vērtību

Kopā 3 Atlasītie rādītāji

Meklēt

Biežums Izvēlieties vismaz vienu vērtību

Kopā 4 Atlasītie rādītāji

Meklēt

Rādītāji Izvēlieties vismaz vienu vērtību

Kopā 21 Atlasītie rādītāji

Meklēt


Atlasīto datu šūnu skaits ir:(maksimālais pieļaujamais ciparu skaits ir 1 000 000)

Attēlojums uz ekrāna ir ierobežots: 200 000 rindas un 50 000 kolonnas


Atlasīto šūnu skaits pārsniedz maksimālo pieļaujamo - 1 000 000
Informācija

Informācija

Pēdējo reizi atjaunināts
12.12.2018.
Datus sagatavoja:
Sociālās statistikas datu apkopošanas un analīzes daļa
Mērvienība:
.
Avots
Centrālā statistikas pārvalde
Matrica
VEA050
Zemsvītras piezīmes

Zemsvītras piezīmes

Vai respondents smēķē
Metadati
Datubāzēs lietotie nosacītie apzīmējumi
Gads
2003
2003. gada iedzīvotāju veselības apsekojumā tika iekļautas personas vecumā no 15 līdz 74 gadiem.
Gads: 2008 , Biežums: jā, katru dienu , Rādītāji: sievietes -65-74 gadi
Dati iegūti no neliela skaita respondentu atbilžu
Gads: 2008 , Biežums: jā, dažreiz , Rādītāji: vīrieši - 55-64 gadi
Dati iegūti no neliela skaita respondentu atbilžu
Gads: 2008 , Biežums: jā, dažreiz , Rādītāji: vīrieši - 65-74 gadi
Dati iegūti no neliela skaita respondentu atbilžu
Gads: 2008 , Biežums: jā, dažreiz , Rādītāji: sievietes - 55-64 gadi
Dati iegūti no neliela skaita respondentu atbilžu
Gads: 2008 , Biežums: jā, dažreiz , Rādītāji: zemāks nekā pamata izglītības līmenis
Dati iegūti no neliela skaita respondentu atbilžu
Gads: 2014 , Biežums: jā, katru dienu , Rādītāji: vīrieši - 75+ gadi
Dati iegūti no neliela skaita respondentu atbilžu
Gads: 2014 , Biežums: jā, katru dienu , Rādītāji: zemāks nekā pamata izglītības līmenis
Dati iegūti no neliela skaita respondentu atbilžu
Gads: 2014 , Biežums: jā, dažreiz , Rādītāji: vīrieši - 15-24 gadi
Dati iegūti no neliela skaita respondentu atbilžu
Gads: 2014 , Biežums: jā, dažreiz , Rādītāji: vīrieši - 25-34 gadi
Dati iegūti no neliela skaita respondentu atbilžu
Gads: 2014 , Biežums: jā, dažreiz , Rādītāji: vīrieši - 35-44 gadi
Dati iegūti no neliela skaita respondentu atbilžu
Gads: 2014 , Biežums: jā, dažreiz , Rādītāji: vīrieši - 55-64 gadi
Dati iegūti no neliela skaita respondentu atbilžu
Gads: 2014 , Biežums: jā, dažreiz , Rādītāji: sievietes - 15-24 gadi
Dati iegūti no neliela skaita respondentu atbilžu
Gads: 2014 , Biežums: jā, dažreiz , Rādītāji: sievietes - 25-34 gadi
Dati iegūti no neliela skaita respondentu atbilžu
Gads: 2014 , Biežums: jā, dažreiz , Rādītāji: sievietes - 35-44 gadi
Dati iegūti no neliela skaita respondentu atbilžu
Gads: 2014 , Biežums: jā, dažreiz , Rādītāji: sievietes - 45-54 gadi
Dati iegūti no neliela skaita respondentu atbilžu
Gads: 2014 , Biežums: jā, dažreiz , Rādītāji: sievietes - 55-64 gadi
Dati iegūti no neliela skaita respondentu atbilžu
Gads: 2014 , Biežums: jā, dažreiz , Rādītāji: pamata izglītības līmenis
Dati iegūti no neliela skaita respondentu atbilžu