TRG040. Transporta līdzekļu skaits gada beigās
Atzīmējiet nepieciešamās vērtības un izvēlieties "Tabula - 1.izkārtojums" vai faila formātu kādā tabulu saglabāt un spiediet "Turpināt". Padomi, kā atzīmēt

Atzīmētajiem mainīgajiem Izvēlieties vismaz vienu vērtību jums jāizvēlas vismaz viena vērtība. Ja rādītāju izvēles lauks nav atzīmēts ar zvaigznīti, tad neatlasot nevienu vērtību, tiks parādīta visu vērtību summa.

Transporta līdzekļi Izvēlieties vismaz vienu vērtību

Kopā 21 Atlasītie rādītāji

Meklēt

Gads Izvēlieties vismaz vienu vērtību

Kopā 29 Atlasītie rādītāji

Meklēt


Atlasīto datu šūnu skaits ir:(maksimālais pieļaujamais ciparu skaits ir 1 000 000)

Attēlojums uz ekrāna ir ierobežots: 200 000 rindas un 50 000 kolonnas


Atlasīto šūnu skaits pārsniedz maksimālo pieļaujamo - 1 000 000
Informācija

Informācija

Pēdējo reizi atjaunināts
11.06.2019.
Datus sagatavoja:
Transporta un tūrisma statistikas daļa
Mērvienība:
skaits
Nākošā atjaunināšana
11.05.2020.
Avots
Centrālā statistikas pārvalde
Matrica
TRG040
Zemsvītras piezīmes

Zemsvītras piezīmes

Kravas automobiļi (ieskaitot vilcējus), autobusi un vieglie automobiļi: no 1993. gada 1. janvāra Ceļu satiksmes drošības direkcijā sāka veidot jaunu autotransporta līdzekļu reģistru, veicot transporta līdzekļu pārreģistrāciju. 1994. gada beigās parādīts pārreģistrēto transporta līdzekļu skaits, 1995. gada beigās- visu līdz 1996. gada 1. janvārim reģistrēto transporta līdzekļu skaits.
Ar 30.12.2009. MK noteikumos 'Transportlīdzekļu reģistrācijas noteikumi' ieviesta jauna norma - transportlīdzekļu izslēgšana no reģistra. Transportlīdzekli izslēdz no transportlīdzekļu reģistra šādos gadījumos: ja transportlīdzeklis pastāvīgi reģistrēts ārvalstī un šo faktu apliecina informācija attiecīgās ārvalsts reģistrā (ja CSDD ir nodrošināta automatizēta pieeja attiecīgajam reģistram) vai attiecīgās ārvalsts reģistra izsniegts dokuments; ja transportlīdzeklim piecus gadus nav veikta valsts tehniskā apskate un transportlīdzekļu reģistrā ar šo transportlīdzekli nav veikta neviena reģistrācijas darbība.
2016. gadā stājās spēkā 2010. gada 30. novembra Ministru kabineta noteikumu Nr. 1080 'Transportlīdzekļu reģistrācijas noteikumi' 71.2. punkts: transportlīdzekli izslēdz no transportlīdzekļu reģistra, ja transportlīdzeklim, kam veicama valsts tehniskā apskate, tā nav veikta trīs gadus vai šāds transportlīdzeklis trīs gadus nav uzrādīts agregātu numuru salīdzināšanai.
Metadati
Datubāzēs lietotie nosacītie apzīmējumi
Transporta līdzekļi
Kuģi
Latvijas Kuģu reģistrā reģistrētie kuģi, kuru tonnāža ir 100 un vairāk bruto reģistra tonnas.
palīgflote
No 2008. gada ieskaitot dienesta transporta līdzekļus.
Autobusi
Līdz 1997.gadam - ieskaitot visus mikroautobusus, no 1998. gada - ieskaitot tikai tos mikroautobusus, kuri tiek reģistrēti kā autobusi pasažieru pārvadāšanai.
Valsts dzelzceļam piederošie pasažieru vagoni
Ieskaitot vagonus elektrovilcienu un dīzeļvilcienu sekcijās.