1. TRG200. Kravu pārvadājumi un kravu apgrozība galvenajos transporta veidos

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 6617 Izmaiņas veiktas: 14.05.2019.

  1. Gads: 1980, 1985, 1990, 1991, ..., 2019 (32)
  2. Rādītāji: Kravu pārvadājumi (tūkst. tonnu), Kravu apgrozība (milj. tonnkilometru), (2)
  3. Transporta veids: PAVISAM, ..dzelzceļa, ..ūdens, ..automobiļu, ..gaisa (5)


 2. TRG201. Bīstamo kravu pārvadājumi

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 6762 Izmaiņas veiktas: 14.05.2019.

  1. Transporta veids: Dzelzceļš, Automobiļu, (2)
  2. Bīstamo kravu grupa: Pavisam, sprādzienbīstamas vielas un izstrādājumi, gāzes, uzliesmojoši šķidrumi, ..., pārējās bīstamās vielas un izstrādājumi (14)
  3. Gads: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2019 (10)
  4. Rādītāji: Pārvadātas kravas, tūkst. t, Kravu apgrozība, milj. tkm, (2)


 3. TRG210. Kravu pārvadājumi pa dzelzceļu

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 8510 Izmaiņas veiktas: 14.05.2019.

  1. Gads: 1993, 1994, 1995, 1996, ..., 2019 (27)
  2. Rādītāji: Pārvadātas kravas, tūkst. t, Kravu apgrozība, milj. tkm, (2)
  3. Satiksmes veids: PAVISAM, Iekšzemes pārvadājumos, Starptautiskajos pārvadājumos, ..eksporta pārvadājumos, ..., ....no starptautiskajiem pārvadājumiem - caur Latvijas ostām (7)


 4. TRG220. Starptautiskie dzelzceļa kravu pārvadājumi pa valstīm, tūkst. t

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 5219 Izmaiņas veiktas: 14.05.2019.

  1. Kravu pārvadājumi: Eksporta kravu pārvadājumi, Importa kravu pārvadājumi, (2)
  2. Valsts: Pavisam, Afganistāna, Azerbaidžāna, Baltkrievija, ..., citas valstis (14)
  3. Gads: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2019 (10)


 5. TRG230. Kravu pārvadājumi ar dzelzceļa transportu pa preču grupām

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 11092 Izmaiņas veiktas: 14.05.2019.

  1. Preču grupa: Pavisam, Lauksaimniecības, medniecības un mežsaimniecības produkti; zivis un citi zvejniecības produkti, Akmeņogles un brūnogles; jēlnafta un dabasgāze, Metālu rūdas un citi ieguves rūpniecības un karjeru izstrādes produkti; kūdra, ..., Nenosakāmas preces: preces, kuras kādu iemeslu dēļ nav identificējamas, un tādēļ tās nevar iedalīt atsevišķās iepriekš minētās grupās (20)
  2. Gads: 2008, 2009, 2010, 2011, ..., 2019 (12)
  3. Rādītājs: Pārvadātas kravas, tūkst. t, Kravu apgrozība, milj. tkm, Pārvadāto kravu īpatsvars, %, (3)


 6. TRG240. Kravu pārvadājumi konteineros dzelzceļa transportā

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 4308 Izmaiņas veiktas: 14.05.2019.

  1. Gads: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2019 (10)
  2. Pārvadātas kravas konteineros: Konteineru skaits, TEU, Pārvadātas kravas, tūkst. t, Kravu apgrozība, milj. tkm, (3)


 7. TRG250. Ar jūras transportu nosūtītas, saņemtas kravas Latvijas ostās (tūkst. tonnu)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 5737 Izmaiņas veiktas: 16.03.2020.

  1. Nosūtītas kravas/ Saņemtas kravas: Nosūtītas kravas, Saņemtas kravas, (2)
  2. Ostas: PAVISAM, Rīga, Ventspils, Liepāja, mazās ostas (5)
  3. Gads: 1990, 1991, 1992, 1993, ..., 2019 (30)


 8. TRG260. Ar jūras transportu nosūtītas un saņemtas kravas ostās (% no kravu apgrozības)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 15318 Izmaiņas veiktas: 16.03.2020.

  1. Osta: Liepājas osta, Rīgas osta, Ventspils osta, Mazās ostas, (4)
  2. Kravu veids: Celtniecības materiāli, Cukurs, Jēlnafta, Kālija sāls, ..., Pārējās kravas (21)
  3. Gads: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2019 (20)


 9. TRG261. Ar jūras transportu nosūtītas un saņemtas kravas pa valstīm (% no kravu apgrozījuma)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 13394 Izmaiņas veiktas: 17.05.2019.

  1. Valsts: Pavisam, Apvienotie Arābu Emirāti, Argentīna, Beļģija, ..., Citas valstis (33)
  2. Osta: Liepājas osta, Rīgas osta, Ventspils osta, (3)
  3. Nosūtītas kravas/ Saņemtas kravas: saņemtas kravas, nosūtītas kravas, (2)
  4. Gads: 2015, 2016, 2017, 2018, (4)


 10. TRG270. Ar jūras transportu nosūtītas, saņemtas kravas pa preču veidiem (tūkst. tonnu)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 11236 Izmaiņas veiktas: 16.03.2020.

  1. Nosūtītas kravas/ Saņemtas kravas: Nosūtītas kravas - pavisam, Naftas produkti (nosūtītas kravas), Ogles (nosūtītas kravas), Dzelzrūda (nosūtītas kravas), ..., ..No nosūtīto un saņemto kravu kopapjoma - kravas konteineros (30)
  2. Gads: 1990, 1991, 1992, 1993, ..., 2019 (30)


 11. TRG271. Ar jūras transportu nosūtītas un saņemtas kravas konteineros Latvijas ostās

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 5993 Izmaiņas veiktas: 16.03.2020.

  1. Konteinera izmērs: Pavisam, 20’ konteineri, 40’ konteineri, > 20’ un < 40’ konteineri, > 40’ konteineri (5)
  2. Gads: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2019 (10)
  3. Nosūtītas kravas/ Saņemtas kravas: Nosūtītas kravas, Saņemtas kravas, (2)
  4. Rādītāji: tūkst. t, TEU, (2)


 12. TRG280. Kravu pārvadājumi ar autotransportu

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 6369 Izmaiņas veiktas: 14.05.2019.

  1. Rādītāji: Pārvadātas kravas, tūkst. t, Kravu apgrozība, milj. tkm, (2)
  2. Satiksmes veidi: PAVISAM, Iekšzemes pārvadājumi, Starptautiskie pārvadājumi, ..eksporta pārvadājumi, ..., Komercpārvadājumos pārvadātas kravas (8)
  3. Gads: 1997, 1998, 1999, 2000, ..., 2019 (23)


 13. TRG290. Kravu pārvadājumi ar autotransportu iekšzemē pa reģioniem (tūkst. tonnu)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 9325 Izmaiņas veiktas: 14.05.2019.

  1. Gads: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2019 (15)
  2. Iekraušanas reģions: PAVISAM (iekraušana), Rīgas reģions (iekraušana), Pierīgas reģions (iekraušana), Vidzemes reģions (iekraušana), ..., Latgales reģions (iekraušana) (7)
  3. Izkraušanas reģions: PAVISAM (izkraušana), Rīgas reģions (izkraušana), Pierīgas reģions (izkraušana), Vidzemes reģions (izkraušana), ..., Latgales reģions (izkraušana) (7)


 14. TRG300. Starptautiskie autotransporta kravu pārvadājumi pa valstīm (tūkst. t)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 7607 Izmaiņas veiktas: 14.05.2019.

  1. Kravu pārvadājumi: Eksporta kravu pārvadājumi, Importa kravu pārvadājumi, (2)
  2. Valsts: Pavisam, Austrija, Baltkrievija, Beļģija, ..., citas valstis (17)
  3. Gads: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2019 (20)


 15. TRG310. Kravu pārvadājumi ar autotransportu pa preču grupām

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 11707 Izmaiņas veiktas: 14.05.2019.

  1. Preču grupa: Pavisam, Lauksaimniecības, medniecības un mežsaimniecības produkti; zivis un citi zvejniecības produkti, Akmeņogles un brūnogles; jēlnafta un dabasgāze, Metālu rūdas un citi ieguves rūpniecības un karjeru izstrādes produkti; kūdra, ..., Nenosakāmas preces: preces, kuras kādu iemeslu dēļ nav identificējamas, un tādēļ tās nevar iedalīt atsevišķās iepriekš minētās grupās (20)
  2. Gads: 2008, 2009, 2010, 2011, ..., 2019 (12)
  3. Rādītājs: Pārvadātas kravas, tūkst. t, Kravu apgrozība, milj. tkm, Pārvadāto kravu īpatsvars, %, (3)


 16. TRG330. Kravu apgrozība autotransportā (milj. tonnkilometri)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 4714 Izmaiņas veiktas: 14.05.2018.

  1. Satiksmes veidi: PAVISAM, Iekšzemes pārvadājumos, Starptautiskajos pārvadājumos, ..eksporta pārvadājumos, ..., Kravu apgrozība komercpārvadājumos (8)
  2. Gads: 1997, 1998, 1999, 2000, ..., 2017 (21)


 17. TRG340. Cauruļvadu transporta darbība

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 4089 Izmaiņas veiktas: 14.05.2019.

  1. Gads: 1992, 1993, 1994, 1995, ..., 2019 (28)
  2. Rādītāji: Transportēta nafta pa maģistrālo naftas vadu, milj. t, Transportēti naftas produkti pa maģistrālo naftas produktu vadu, milj. t, Transportēta gāze pa maģistrālajiem gāzes vadiem, mljrd.m³, (3)


 18. TRG350. Lidostas -Rīga- darbība

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 3722 Izmaiņas veiktas: 27.03.2020.

  1. Gads: 1991, 1992, 1993, 1994, ..., 2019 (29)
  2. Rādītāji: Nosūtītas un saņemtas kravas (ieskaitot pastu) - pavisam, t, ..Nosūtītas kravas (ieskaitot pastu), t, ..Saņemtas kravas (ieskaitot pastu), t, (3)

Character in brackets shows the lowest regional level. (C)=county, (M)=municipality, (BU)=Basic statistical unit, (UD)=urban district, (US)=urban settlement