1. TUG110. Ārvalstu ceļotāju skaits sadalījumā pa valstīm (tūkstošos)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 19147 Izmaiņas veiktas: 26.04.2019.

  1. Valsts: Pavisam, Amerikas Savienotās Valstis (US), Apvienotā Karaliste (UK), Armēnija (AM), ..., Ieradās no NVS valstīm (46)
  2. Gads: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2018 (14)
  3. Ārvalstu ceļotāji: Pavisam, vairākdienu ceļotāji, (2)


 2. TUG120. Ārvalstu ceļotājus raksturojošie rādītāji

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 5624 Izmaiņas veiktas: 26.04.2019.

  1. Gads: 1996, 1997, 1998, 1999, ..., 2018 (23)
  2. Ārvalstu ceļotāji: Pavisam, vairākdienu ceļotāji, (2)
  3. Rādītāji: Robežšķērsojumu skaits, tūkst., Pavadītās naktis, tūkst., Kopējie izdevumi, milj. euro, Vidējais ceļojuma ilgums, naktis, Viena ceļotāja vidējie izdevumi diennaktī, euro (5)


 3. TUG130. Ārvalstu vairākdienu ceļotājus raksturojošie rādītāji sadalījumā pa valstīm

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 7689 Izmaiņas veiktas: 26.04.2019.

  1. Gads: 2011, 2012, 2013, 2014, ..., 2018 (8)
  2. Valsts: Pavisam, Amerikas Savienotās Valstis, Apvienotā Karaliste, Austrija, ..., Zviedrija (24)
  3. Rādītāji: Kopējie izdevumi Latvijā (milj. eiro), Viena ceļotāja vidējie izdevumi diennaktī (eiro), Vidējais ceļojuma ilgums, naktis, (3)


 4. TUG140. Ārvalstu vairākdienu ceļotāju ceļojuma nolūks Latvijā sadalījumā pa valstīm (%)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 9931 Izmaiņas veiktas: 26.04.2019.

  1. Gads: 2011, 2012, 2013, 2014, ..., 2018 (8)
  2. Valstis: Pavisam, Amerikas Savienotās Valstis, Apvienotā Karaliste, Austrija, ..., Zviedrija (23)
  3. Ceļojuma mērķi: Pavisam, Tūrisma mērķis, ..atpūta, ..draugu, radinieku apmeklējums, ..., Cits mērķis (6)


 5. TUG150. Ārvalstu ceļotāji sadalījumā pēc ceļojuma nolūka (tūkstošos)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 5201 Izmaiņas veiktas: 26.04.2019.

  1. Gads: 2011, 2012, 2013, 2014, ..., 2018 (8)
  2. Ceļojuma nolūks: Pavisam, Tūrisms, atpūta, draugu, radinieku apmeklējums, ..., tranzīts (7)
  3. Rādītāji: Robežšķērsojumu skaits, ..vienas dienas ceļotāji, ..vairākdienu ceļotāji, (3)


 6. TUG160. Ārvalstu vairākdienu ceļotāju vidējie izdevumi diennaktī sadalījumā pēc vecuma grupas, apmešanās vietas tipa un izmantotā transporta veida (euro)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 4098 Izmaiņas veiktas: 26.04.2019.

  1. Rādītājs: Pavisam, 15-24 gadi, 25-44 gadi, 45-64 gadi, ..., jūras transports (13)
  2. Gads: 2011, 2012, 2013, 2014, ..., 2018 (8)


 7. TUG170. Ārvalstu vairākdienu ceļotāji sadalījumā pēc dzimuma un pa vecuma grupām (%)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 3069 Izmaiņas veiktas: 26.04.2019.

  1. Rādītāji: Pavisam, vīrieši, sievietes, 15-24 gadi, ..., 65+ gadi (7)
  2. Gads: 2011, 2012, 2013, 2014, ..., 2018 (8)

Character in brackets shows the lowest regional level. (C)=county, (M)=municipality, (BU)=Basic statistical unit, (UD)=urban district, (US)=urban settlement