TUG250. Latvijas iedzīvotāju izmantotās naktsmītnes braucienos uz ārvalstīm
Atzīmējiet nepieciešamās vērtības un izvēlieties "Tabula - 1.izkārtojums" vai faila formātu kādā tabulu saglabāt un spiediet "Turpināt". Padomi, kā atzīmēt

Atzīmētajiem mainīgajiem Izvēlieties vismaz vienu vērtību jums jāizvēlas vismaz viena vērtība. Ja rādītāju izvēles lauks nav atzīmēts ar zvaigznīti, tad neatlasot nevienu vērtību, tiks parādīta visu vērtību summa.

Gads Izvēlieties vismaz vienu vērtību

Kopā 7 Atlasītie rādītāji

Meklēt

Naktsmītnes Izvēlieties vismaz vienu vērtību

Kopā 8 Atlasītie rādītāji

Meklēt

Rādītāji Izvēlieties vismaz vienu vērtību

Kopā 5 Atlasītie rādītāji

Meklēt


Atlasīto datu šūnu skaits ir:(maksimālais pieļaujamais ciparu skaits ir 1 000 000)

Attēlojums uz ekrāna ir ierobežots: 200 000 rindas un 50 000 kolonnas


Atlasīto šūnu skaits pārsniedz maksimālo pieļaujamo - 1 000 000
Informācija

Informācija

Pēdējo reizi atjaunināts
07.06.2019.
Datus sagatavoja:
Transporta un tūrisma statistikas daļa
Mērvienība:
.
Nākamā atjaunināšana
05.06.2020.
Avots
Centrālā statistikas pārvalde
Matrica
TUG250
Zemsvītras piezīmes

Zemsvītras piezīmes

Metadati
Datubāzēs lietotie nosacītie apzīmējumi
Gads: 2012 , Naktsmītnes: ..hosteļi, rehabilitācijas centri un citas īrētās naktsmītnes , Rādītāji: Braucienu skaits, tūkst.
Dati iegūti no neliela skaita respondentu atbilžu.
Gads: 2012 , Naktsmītnes: ..hosteļi, rehabilitācijas centri un citas īrētās naktsmītnes , Rādītāji: Braucienu skaits, %
Dati iegūti no neliela skaita respondentu atbilžu.
Gads: 2012 , Naktsmītnes: ..hosteļi, rehabilitācijas centri un citas īrētās naktsmītnes , Rādītāji: Pavadītās naktis, tūkst.
Dati iegūti no neliela skaita respondentu atbilžu.
Gads: 2012 , Naktsmītnes: ..hosteļi, rehabilitācijas centri un citas īrētās naktsmītnes , Rādītāji: Pavadītās naktis, %
Dati iegūti no neliela skaita respondentu atbilžu.
Gads: 2012 , Naktsmītnes: ..hosteļi, rehabilitācijas centri un citas īrētās naktsmītnes , Rādītāji: Vidējais brauciena ilgums, naktis
Dati iegūti no neliela skaita respondentu atbilžu.
Gads: 2013 , Naktsmītnes: ..kempingi, atpūtas kompleksi , Rādītāji: Braucienu skaits, tūkst.
Dati iegūti no neliela skaita respondentu atbilžu.
Gads: 2013 , Naktsmītnes: ..kempingi, atpūtas kompleksi , Rādītāji: Braucienu skaits, %
Dati iegūti no neliela skaita respondentu atbilžu.
Gads: 2013 , Naktsmītnes: ..hosteļi, rehabilitācijas centri un citas īrētās naktsmītnes , Rādītāji: Braucienu skaits, tūkst.
Dati iegūti no neliela skaita respondentu atbilžu.
Gads: 2013 , Naktsmītnes: ..hosteļi, rehabilitācijas centri un citas īrētās naktsmītnes , Rādītāji: Braucienu skaits, %
Dati iegūti no neliela skaita respondentu atbilžu.
Gads: 2014 , Naktsmītnes: ..kempingi, atpūtas kompleksi , Rādītāji: Pavadītās naktis, tūkst.
Dati iegūti no neliela skaita respondentu atbilžu.
Gads: 2014 , Naktsmītnes: ..kempingi, atpūtas kompleksi , Rādītāji: Pavadītās naktis, %
Dati iegūti no neliela skaita respondentu atbilžu.
Gads: 2014 , Naktsmītnes: ..kempingi, atpūtas kompleksi , Rādītāji: Vidējais brauciena ilgums, naktis
Dati iegūti no neliela skaita respondentu atbilžu.
Gads: 2015 , Naktsmītnes: ..kempingi, atpūtas kompleksi , Rādītāji: Pavadītās naktis, tūkst.
Dati iegūti no neliela skaita respondentu atbilžu.
Gads: 2015 , Naktsmītnes: ..kempingi, atpūtas kompleksi , Rādītāji: Pavadītās naktis, %
Dati iegūti no neliela skaita respondentu atbilžu.
Gads: 2015 , Naktsmītnes: ..kempingi, atpūtas kompleksi , Rādītāji: Vidējais brauciena ilgums, naktis
Dati iegūti no neliela skaita respondentu atbilžu.
Gads: 2015 , Naktsmītnes: ..hosteļi, rehabilitācijas centri un citas īrētās naktsmītnes , Rādītāji: Pavadītās naktis, tūkst.
Dati iegūti no neliela skaita respondentu atbilžu.
Gads: 2015 , Naktsmītnes: ..hosteļi, rehabilitācijas centri un citas īrētās naktsmītnes , Rādītāji: Pavadītās naktis, %
Dati iegūti no neliela skaita respondentu atbilžu.
Gads: 2015 , Naktsmītnes: ..hosteļi, rehabilitācijas centri un citas īrētās naktsmītnes , Rādītāji: Vidējais brauciena ilgums, naktis
Dati iegūti no neliela skaita respondentu atbilžu.
Gads: 2015 , Naktsmītnes: ..citas privātās naktsmītnes , Rādītāji: Braucienu skaits, tūkst.
Dati iegūti no neliela skaita respondentu atbilžu.
Gads: 2015 , Naktsmītnes: ..citas privātās naktsmītnes , Rādītāji: Braucienu skaits, %
Dati iegūti no neliela skaita respondentu atbilžu.
Gads: 2015 , Naktsmītnes: ..citas privātās naktsmītnes , Rādītāji: Pavadītās naktis, tūkst.
Dati iegūti no neliela skaita respondentu atbilžu.
Gads: 2015 , Naktsmītnes: ..citas privātās naktsmītnes , Rādītāji: Pavadītās naktis, %
Dati iegūti no neliela skaita respondentu atbilžu.
Gads: 2015 , Naktsmītnes: ..citas privātās naktsmītnes , Rādītāji: Vidējais brauciena ilgums, naktis
Dati iegūti no neliela skaita respondentu atbilžu.
Gads: 2016 , Naktsmītnes: ..citas privātās naktsmītnes , Rādītāji: Pavadītās naktis, tūkst.
Dati iegūti no neliela skaita respondentu atbilžu.
Gads: 2016 , Naktsmītnes: ..citas privātās naktsmītnes , Rādītāji: Pavadītās naktis, %
Dati iegūti no neliela skaita respondentu atbilžu.
Gads: 2017 , Naktsmītnes: ..citas privātās naktsmītnes , Rādītāji: Braucienu skaits, tūkst.
Dati iegūti no neliela skaita respondentu atbilžu.
Gads: 2017 , Naktsmītnes: ..citas privātās naktsmītnes , Rādītāji: Braucienu skaits, %
Dati iegūti no neliela skaita respondentu atbilžu.
Gads: 2018 , Naktsmītnes: ..kempingi, atpūtas kompleksi , Rādītāji: Braucienu skaits, tūkst.
Dati iegūti no neliela skaita respondentu atbilžu.
Gads: 2018 , Naktsmītnes: ..kempingi, atpūtas kompleksi , Rādītāji: Braucienu skaits, %
Dati iegūti no neliela skaita respondentu atbilžu.
Gads: 2018 , Naktsmītnes: ..citas privātās naktsmītnes , Rādītāji: Pavadītās naktis, tūkst.
Dati iegūti no neliela skaita respondentu atbilžu.
Gads: 2018 , Naktsmītnes: ..citas privātās naktsmītnes , Rādītāji: Pavadītās naktis, %
Dati iegūti no neliela skaita respondentu atbilžu.
Gads: 2018 , Naktsmītnes: ..citas privātās naktsmītnes , Rādītāji: Vidējais brauciena ilgums, naktis
Dati iegūti no neliela skaita respondentu atbilžu.