1. TUG400. Tūrisma komersantu darbības raksturojošie rādītāji

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 5307 Izmaiņas veiktas: 27.04.2020.

  1. Gads: 2003, 2004, 2005, 2006, ..., 2019 (17)
  2. Rādītāji: Tūrisma komersantu skaits, kas sniedza tūrisma operatoru pakalpojumus, Apkalpoto cilvēku skaits, kas iegādājās komplekso tūrisma pakalpojumu, ..uzņemti, ..izbraukuši, ..ceļojuši Latvijas robežās (5)


 2. TUG410. Tūrisma komersantu apkalpoto personu skaits pa valstīm

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 20952 Izmaiņas veiktas: 27.04.2020.

  1. Valsts: Pavisam, ES-28 valstis, ES-27 valstis, ES-25 valstis, ..., Citas valstis (49)
  2. Gads: 1991, 1992, 1993, 1994, ..., 2019 (29)
  3. Iebraukuši/ Izbraukuši: Iebraukuši, Izbraukuši, (2)


 3. TUG420. Tūrisma komersantu apkalpoto personu skaits Latvijas statistiskajos reģionos

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 3968 Izmaiņas veiktas: 27.04.2020.

  1. Teritoriālā vienība: LATVIJA, Rīgas reģions, Pierīgas reģions, Vidzemes reģions, ..., Latgales reģions (7)
  2. Gads: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2019 (10)

Character in brackets shows the lowest regional level. (C)=county, (M)=municipality, (BU)=Basic statistical unit, (UD)=urban district, (US)=urban settlement