1. GZG010. Latvijas Republikas ģeogrāfiskais stāvoklis

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 3810 Izmaiņas veiktas: 09.03.2020.

  1. Rādītāji: Kopējā platība, km², ..sauszeme, km², ..iekšējie ūdeņi, km², ..aizsargājamās dabas teritorijas, km², ..., ..jūras robeža, km (13)


 2. GZG011. Statistisko reģionu, republikas pilsētu, novadu, novadu pilsētu un pagastu kopējā un sauszemes platība gada sākumā

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 125023 Izmaiņas veiktas: 09.03.2020.

  1. Gads: 2016, 2017, 2018, 2019, ..., 2021 (6)
  2. Teritoriālā vienība: Latvija, Rīgas reģions, Pierīgas reģions, Vidzemes reģions, ..., ..Zlēku pagasts (690)
  3. Rādītājs: Kopējā platība, Sauszemes platība, (2)


 3. GZG012. Pilsētu un novadu skaits statistiskajos reģionos gada sākumā

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 2831 Izmaiņas veiktas: 30.11.2015.

  1. Reģions: LATVIJA, Rīgas reģions, Pierīgas reģions, Vidzemes reģions, ..., Latgales reģions (7)
  2. Gads: 2010, 2014, (2)
  3. Rādītāji: Pilsētu skaits, Novadu skaits, (2)


 4. GZG020. Teritorijas augstāko punktu augstums virs jūras līmeņa (metri)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 3924 Izmaiņas veiktas: 30.11.2016.

  1. Nosaukums, Augstiene, Novads: Gaiziņkalns, Vidzemes augstiene, Madonas novads, Sirdskalns, Vidzemes augstiene, Madonas novads, Lielais Liepukalns, Latgales augstiene, Rēzeknes novads, Abrienas kalns, Vidzemes augstiene, Madonas novads, ..., Karaļu kalns, Latgales augstiene, Aglonas novads (15)


 5. GZG030. Lielākās upes

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 3436 Izmaiņas veiktas: 12.01.2015.

  1. Upes nosaukums, (kur ietek): Daugava (Rīgas jūras līcī), Gauja (Rīgas jūras līcī), Venta (Baltijas jūrā), Mēmele (Lielupē), ..., Salaca (Rīgas jūras līcī) (20)
  2. Garums: Kopējais garums, ..garums valsts teritorijā, (2)


 6. GZG040. Lielāko upju baseini

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 2230 Izmaiņas veiktas: 12.01.2015.

  1. Upes nosaukums: Daugava, Lielupe, Venta, Gauja, Salaca (5)
  2. Ūdensguves baseins: Ūdensguves baseina kopējā platība, Ūdensguves baseina platība valsts teritorijā, (2)


 7. GZG050. Lielākie ezeri

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 3713 Izmaiņas veiktas: 12.01.2015.

  1. Ezera nosaukums, Administratīvais rajons: Lubāns, Madonas, Rēzeknes novads, Rāznas, Rēzeknes novads, Engures, Talsu, Engures novads, Burtnieks, Burtnieku novads, ..., Ežezers, Dagdas novads (14)
  2. Rādītāji: Ezera platība (bez salām), km², Lielākais dziļums, m, Vidējais dziļums, m, (3)


 8. GZG060. Laika apstākļi Latvijā un atsevišķās pilsētās

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 49872 Izmaiņas veiktas: 28.01.2021.

  1. Pilsēta: Latvija, Rīga, Daugavpils, Liepāja, ..., Stende (11)
  2. Mērījums: Faktiski, Norma, (2)
  3. Gads: 1997, 1998, 1999, 2000, ..., 2020 (24)
  4. Rādītāji: Vidējā gaisa temperatūra, °C, Maksimālā gaisa temperatūra, °C, Minimālā gaisa temperatūra, °C, Nokrišņu summa, mm, ..., Vasaras dienu skaits (13)


 9. GZG070. Mēneša vidējā gaisa temperatūra Latvijā

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 17883 Izmaiņas veiktas: 19.02.2021.

  1. Gads/ Mēnesis: 2003M01, 2003M02, 2003M03, 2003M04, ..., 2021M01 (217)
  2. Mērījums: Faktiski, Norma, (2)


 10. GZG100. Medījamo dzīvnieku skaits (uz 1.aprīli, tūkst.)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 7311 Izmaiņas veiktas: 27.07.2020.

  1. Medījamie dzīvnieki: Aļņi, Staltbrieži, Stirnas, Meža cūkas, ..., Ondatras (15)
  2. Gads: 1991, 1995, 1996, 1997, ..., 2020 (27)


 11. GZG110. Medību sezonā nomedītie dzīvnieki

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 8570 Izmaiņas veiktas: 27.07.2020.

  1. Medījamie dzīvnieki: Aļņi, Staltbrieži, Stirnas, Meža cūkas, ..., Ondatras (15)
  2. Sezona: 1996/1997, 1997/1998, 1998/1999, 1999/2000, ..., 2019/2020 (24)

Character in brackets shows the lowest regional level. (C)=county, (M)=municipality, (BU)=Basic statistical unit, (UD)=urban district, (US)=urban settlement