1. ITMG010. Datoru / interneta pieejamība dažāda tipa mājsaimniecībās gada sākumā (% no mājsaimniecību kopskaita attiecīgajā grupā)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 10444 Izmaiņas veiktas: 01.11.2019.

  1. Griezumi: Kopā visās mājsaimniecībās, 1 pieaugušais, 1 pieaugušais ar bērniem, 2 pieaugušie, ..., 4. kvartile (22)
  2. Gads: 2004, 2005, 2006, 2007, ..., 2019 (16)
  3. Dators, internets: Dators, Internets, (2)


 2. ITMG011. Iemesli, kāpēc mājsaimniecībās nav pieejams internets gada sākumā

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 35878 Izmaiņas veiktas: 01.11.2019.

  1. Griezumi: Kopā visās mājsaimniecībās, 1 pieaugušais, 1 pieaugušais ar bērniem, 2 pieaugušie, ..., 4. kvartile (22)
  2. Iemesls: Internets tiek izmantots citur, Internets nav nepieciešams, Pārāk augstas iekārtu izmaksas, Pārāk augstas piekļuves izmaksas, ..., Cits iemesls (8)
  3. Gads: 2004, 2005, 2006, 2007, ..., 2019 (15)


 3. ITMG030. Interneta pieslēgumu veidi mājsaimniecībās gada sākumā

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 28326 Izmaiņas veiktas: 01.11.2019.

  1. Grupa: % no mājsaimniecību kopskaita, % no mājsaimniecībām ar interneta pieslēgumu, (2)
  2. Griezumi: Kopā visās mājsaimniecībās, 1 pieaugušais, 1 pieaugušais ar bērniem, 2 pieaugušie, ..., 4. kvartile (22)
  3. Pieslēguma veids: Šaurjoslas pieslēgums (piemēram, iezvanpieeja ar fiksēto tālruņa līniju, ISDN, GPRS), Fiksētais platjoslas pieslēgums (DSL, kabeļinternetu, optisko internetu, satelīta internetu, Wi-Fi), Mobilais bezvadu pieslēgums, izmantojot vismaz trešās paaudzes tālruni (UMTS, mobilais WiMax u.c.) vai vismaz trešās paaudzes modemu (USB modems, portatīvā datora datu karte u.c.), Platjoslas pieslēgums, (4)
  4. Gads: 2004, 2005, 2006, 2007, ..., 2019 (16)

Character in brackets shows the lowest regional level. (C)=county, (M)=municipality, (BU)=Basic statistical unit, (UD)=urban district, (US)=urban settlement