1. ITUG010. Datoru, interneta un mājaslapas lietošana uzņēmumos (% no uzņēmumu kopskaita attiecīgajā grupā)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 9309 Izmaiņas veiktas: 24.10.2019.

  1. Griezumi: Pavisam, ..ar nodarbināto skaitu 10-49, ..ar nodarbināto skaitu 50-249, ..ar nodarbināto skaitu 250 un vairāk, ..., Administratīvo un apkalpojošo dienestu darbība (N) (18)
  2. Gads: 2009, 2010, 2011, 2012, ..., 2019 (11)
  3. Dators / Internets / Mājaslapa: Dators, Internets, Mājaslapa, (3)


 2. ITUG020. Uzņēmumu darbinieki, kas darbā regulāri lieto datoru ar interneta pieslēgumu (% no uzņēmumu nodarbināto kopskaita attiecīgajā grupā)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 8990 Izmaiņas veiktas: 24.10.2019.

  1. Griezumi: Pavisam, ..ar nodarbināto skaitu 10-49, ..ar nodarbināto skaitu 50-249, ..ar nodarbināto skaitu 250 un vairāk, ..., Administratīvo un apkalpojošo dienestu darbība (N) (18)
  2. Rādītāji: Lieto datoru ar interneta pieslēgumu, Lieto mobilo interneta pieslēgumu, izmantojot mobilo telefonu tīklu uzņēmuma vajadzībām, (2)
  3. Gads: 2009, 2010, 2011, 2012, ..., 2019 (11)


 3. ITUG057. Interneta pieslēgumu veidi uzņēmumos (% no internetu lietojošo uzņēmumu kopskaita attiecīgajā grupā)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 11386 Izmaiņas veiktas: 24.10.2019.

  1. Pieslēguma veids: Fiksētais platjoslas interneta pieslēgums, Mobilais platjoslas pieslēgums, izmantojot 3G vai 4G mobilo telefonu tīklu, Cits mobilais pieslēgums, lietojot mobilo telefonu ar GSM, GPRS, EDGE, (3)
  2. Griezumi: Pavisam, ..ar nodarbināto skaitu 10-49, ..ar nodarbināto skaitu 50-249, ..ar nodarbināto skaitu 250 un vairāk, ..., Administratīvo un apkalpojošo dienestu darbība (N) (18)
  3. Gads: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2019 (10)


 4. ITUG060. Interneta pieslēguma lejupielādes ātrums uzņēmumos (% no internetu lietojošo uzņēmumu kopskaita attiecīgajā grupā)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 14384 Izmaiņas veiktas: 24.10.2019.

  1. Griezumi: Pavisam, ..ar nodarbināto skaitu 10-49, ..ar nodarbināto skaitu 50-249, ..ar nodarbināto skaitu 250 un vairāk, ..., Administratīvo un apkalpojošo dienestu darbība (N) (18)
  2. Gads: 2011, 2012, 2013, 2014, ..., 2019 (9)
  3. Interneta lejupielādes ātrums: mazāk nekā 2 Mb/s, no 2 Mb/s līdz 10 Mb/s, no 10 Mb/s līdz 30 Mb/s, no 30 Mb/s līdz 100 Mb/s, 100 Mb/s vai vairāk (5)


 5. ITUG120. Uzņēmumi, kuri maksā par reklāmu internetā (% no uzņēmumu kopskaita attiecīgajā grupā)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 5487 Izmaiņas veiktas: 24.10.2018.

  1. Griezumi: Pavisam, ..ar nodarbināto skaitu 10-49, ..ar nodarbināto skaitu 50-249, ..ar nodarbināto skaitu 250 un vairāk, ..., Administratīvo un apkalpojošo dienestu darbība (N) (18)
  2. Gads: 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 (5)


 6. ITUG130. Sociālo mediju lietošana internetā uzņēmumos (% no uzņēmumu kopskaita attiecīgajā grupā)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 11203 Izmaiņas veiktas: 24.10.2019.

  1. Griezumi: Pavisam, ..ar nodarbināto skaitu 10-49, ..ar nodarbināto skaitu 50-249, ..ar nodarbināto skaitu 250 un vairāk, ..., Administratīvo un apkalpojošo dienestu darbība (N) (18)
  2. Gads: 2013, 2014, 2015, 2016, ..., 2019 (7)
  3. Sociālie mediji: sociālie tīkli, emuāri, multivides satura koplietošanas vietnes, viki vietnes, (4)


 7. ITUG131. Sociālo mediju lietošanas mērķi uzņēmumos (% no uzņēmumu kopskaita, kuri lietoja sociālajos medijus)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 10638 Izmaiņas veiktas: 24.10.2019.

  1. Griezumi: Pavisam, ..ar nodarbināto skaitu 10-49, ..ar nodarbināto skaitu 50-249, ..ar nodarbināto skaitu 250 un vairāk, ..., Administratīvo un apkalpojošo dienestu darbība (N) (18)
  2. Gads: 2013, 2015, 2016, 2017, ..., 2019 (6)
  3. Mērķis: Popularizēt uzņēmuma tēlu vai veicināt produktu noietu, Uzzināt klientu viedokļus, atsauksmes un jautājumus un sniegt uz tiem atbildes, Iesaistīt klientus preču vai pakalpojumu attīstīšanā un pilnveidošanā, Sadarboties ar biznesa partneriem (piemēram, piegādātājiem u.c.) vai citām organizācijām (piemēram, valsts iestādēm vai nevalstiskajām organizācijām), ..., Veicināt viedokļu un zināšanu apmaiņu uzņēmuma iekšienē (6)


 8. ITUG140. Mājaslapas funkciju lietošana uzņēmumos (% no uzņēmumu kopskaita attiecīgajā grupā)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 16429 Izmaiņas veiktas: 24.10.2019.

  1. Griezumi: Pavisam, ..ar nodarbināto skaitu 10-49, ..ar nodarbināto skaitu 50-249, ..ar nodarbināto skaitu 250 un vairāk, ..., Administratīvo un apkalpojošo dienestu darbība (N) (18)
  2. Gads: 2013, 2014, 2015, 2016, ..., 2019 (7)
  3. Mājaslapas funkcijas: iepazīšanās ar preču vai pakalpojumu aprakstiem, cenām, preču pasūtīšana vai rezervācija tiešsaistē, pasūtāmo preču vai pakalpojumu pielāgošana lietotāja vēlmēm, sekošana pasūtījumu statusam tiešsaistē, ..., iepazīšanās ar darba piedāvājumiem vai darba pieteikumu aizpildīšana tiešsaistes režīmā (8)


 9. ITUG230. Resursu plānošanas programmatūras (ERP) izmantošana uzņēmumos (% no uzņēmumu kopskaita attiecīgajā grupā)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 6529 Izmaiņas veiktas: 24.10.2019.

  1. Griezumi: Pavisam, ..ar nodarbināto skaitu 10-49, ..ar nodarbināto skaitu 50-249, ..ar nodarbināto skaitu 250 un vairāk, ..., Administratīvo un apkalpojošo dienestu darbība (N) (18)
  2. Gads: 2012, 2013, 2014, 2015, ..., 2019 (8)


 10. ITUG260. Darbības, ko veic uzņēmumi, kas izmanto kādu IT risinājumu, lai apstrādātu informāciju par klientiem (CRM) (% no uzņēmumu kopskaita attiecīgajā grupā

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 7114 Izmaiņas veiktas: 24.10.2019.

  1. Griezumi: Pavisam, ..ar nodarbināto skaitu 10-49, ..ar nodarbināto skaitu 50-249, ..ar nodarbināto skaitu 250 un vairāk, ..., Administratīvo un apkalpojošo dienestu darbība (N) (18)
  2. Gads: 2013, 2014, 2015, 2016, ..., 2019 (7)
  3. Informācijas apstrādes darbības: Iegūt, uzglabāt un padarīt pieejamu citām uzņēmuma struktūrām informāciju par klientiem, Tirgus mērķiem analizēt informāciju par klientiem, (2)


 11. ITUG261. Uzņēmumi, kas nodrošina darbiniekiem portatīvās ierīces ar mobilā interneta tīkla piekļuvi (% no uzņēmumu kopskaita attiecīgajā grupā)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 5208 Izmaiņas veiktas: 24.10.2019.

  1. Griezumi: Pavisam, ..ar nodarbināto skaitu 10-49, ..ar nodarbināto skaitu 50-249, ..ar nodarbināto skaitu 250 un vairāk, ..., Administratīvo un apkalpojošo dienestu darbība (N) (18)
  2. Gads: 2018, 2019, (2)


 12. ITUG270. Uzņēmumi, kuru darbiniekiem ir attālināta piekļuve uzņēmuma e-pasta sistēmai, dokumentiem vai lietojumprogrammatūrai (% no uzņēmumu kopskaita attiecīgajā grupā)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 5740 Izmaiņas veiktas: 24.10.2018.

  1. Griezumi: Pavisam, ..ar nodarbināto skaitu 10-49, ..ar nodarbināto skaitu 50-249, ..ar nodarbināto skaitu 250 un vairāk, ..., Administratīvo un apkalpojošo dienestu darbība (N) (18)
  2. Gads: 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 (5)


 13. ITUG271. Interneta izmantošana uzņēmumos sadarbībai ar valsts un pašvaldību institūcijām (% no uzņēmumu kopskaita attiecīgajā grupā)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 4908 Izmaiņas veiktas: 24.10.2019.

  1. Rādītājs: Interneta izmantošana uzņēmumos sadarbībai ar valsts un pašvaldību institūcijām, Aizpildītu veidlapu iesniegšana, (2)
  2. Griezumi: Pavisam, ..ar nodarbināto skaitu 10-49, ..ar nodarbināto skaitu 50-249, ..ar nodarbināto skaitu 250 un vairāk, (4)
  3. Gads: 2008, 2009, 2010, 2011, ..., 2019 (8)

Character in brackets shows the lowest regional level. (C)=county, (M)=municipality, (BU)=Basic statistical unit, (UD)=urban district, (US)=urban settlement